Innovatie

Tzorg denkt graag mee en zet stappen op gebied van innovatie. Vragen die we stellen zijn: Hoe kunnen we de zorg op de lange termijn betaalbaar houden? Hoe kunnen we bestaande zaken beter doen of anders aanpakken? We vernieuwen voor betere, toegespitste zorg op maat, dat is het doel. Daarom zijn we van start gegaan met een aantal innoverende projecten in samenwerking met gemeenten.

Tzorg is als landelijke zorgaanbieder kennispartner voor gemeenten en denkt graag mee over hoe we samen dingen anders kunnen doen. Hiervoor delen wij onze kennis met gemeenten maar ook met andere zorgaanbieders. Innovatie zien wij nadrukkelijk als een gezamenlijke opgave en samen met anderen kom je tot de mooiste ideeën.

Combinatie huishoudelijke hulp en lichte begeleiding

In verschillende gemeenten zijn we betrokken bij pilots om huishoudelijke hulp en lichte individuele begeleiding te combineren en zoveel mogelijk door één persoon te laten uitvoeren. Nu komen er vaak meerdere organisaties bij mensen thuis. Zo kunnen we zo meer doen en verbetert de kwaliteit van de ondersteuning: minder versnipperde hulp en meer aandacht voor de cliënt. Maar dit is ook een hele interessante kans voor onze medewerkers om zich extra te laten scholen en nog meer voor een cliënt te kunnen betekenen.

Mantelzorgondersteuning

Structureel zorgen voor een familielid, partner of goede buur kan veel voldoening geven, maar tegelijkertijd ook heel zwaar zijn. Veel mantelzorgers combineren hun zorgtaak met andere verplichtingen. Om mantelzorgers te ondersteunen biedt Tzorg mantelzorgondersteuning. We trainen onze thuishulpen in het herkennen van signalen van overbelasting van de mantelzorger. Tzorg kijkt dus niet alleen naar de hulp die nodig is voor de cliënt, maar ook of de mantelzorg een steuntje in de rug kan gebruiken.

Maaltijdondersteuning

Soms gaat eten klaarmaken niet meer zelf en heeft u wat hulp nodig. Tzorg zoekt manieren hoe we met andere aanbieders maaltijdvoorziening kunnen bieden en kijkt hierbij naar lokale initiatieven. Het Eetteam ondersteunt daar waar nodig tijdens de maaltijd. Uw voordeel: samen eten met anderen, genieten van een lekkere maaltijd en een goed gesprek of gezellige babbel. Tzorg neemt graag het initiatief om dit samenwerkingsverband op te bouwen.