Innovatie

Tzorg denkt graag mee en zet stappen op gebied van innovatie. Hierdoor spelen we in op en zorgen we voor vernieuwing in de markt.

 

De behoeften van de mens veranderen steeds; daarom inspireren en verleiden wij de organisatie en iedereen die daarbij betrokken is om te innoveren. Zo stellen wij ons op als koploper binnen de Wmo, brengen we relevante vernieuwing in onze organisatie en blijft Tzorg in de toekomst waarde creëren. Dit zorgt ervoor dat we wendbaar en weerbaar zijn bij veranderingen in de zorgsector. Omdat innovatie meer is dan een afdeling bij Tzorg en steeds meer onderdeel wordt van onze cultuur, nodigen we actief onze kantoorcollega’s als ook de thuishulpen en begeleiders uit om ideeën aan te dragen. Ons ultieme doel is dat het gedachtegoed van onze thuishulpen en begeleiders de voedingsbodem zijn voor de ideeën van morgen. Om dit te faciliteren, organiseren we het ‘beste idee van Tzorg’. Daarnaast onderzoeken we nieuwe verbindingen in de driehoek tussen cliënt, de mantelzorgers en Tzorg.

Verder betrekken we de buitenwereld om nieuwe inzichten te krijgen door het organiseren van bijvoorbeeld een hackathon, doen we onderzoek naar de effecten van ondervoeding, maar ook naar kansen op het gebied van technologie. Innovatie zien wij nadrukkelijk als een gezamenlijke opgave en samen met anderen kom je tot de mooiste ideeën. Deze samenwerking geven wij vorm door middel van pilotprojecten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Robotstofzuigers bij cliënten

In samenwerking met de GGD, gemeente Amsterdam en Cordaan Thuisdiensten namen wij deel aan een proef een proef waarbij twintig cliënten drie maanden lang een robotstofzuiger in huis kregen. Uit de pilot blijkt onder andere dat het gevoel van zelfredzaamheid door robotstofzuigers wordt verhoogd en er 12 tot 25 minuten per zorgmoment cliëntgerichter ingezet kunnen worden. Lees hier het nieuwsbericht over de uitkomsten van de pilot.

Project digitaal cliëntenportaal in gemeente Rotterdam

Als Tzorg zijn we op verschillende vlakken bezig met het digitaliseren van processen én het testen hoe eHealth oplossingen onze cliënten kunnen ondersteunen bij het aangenaam thuis blijven wonen. We zijn blij dat de gemeente Rotterdam eenzelfde ambitie heeft en we de mogelijkheid krijgen om een cliëntenportaal te realiseren. Met het portaal krijgt de cliënt in een digitale omgeving onder andere inzicht in zijn of haar dossier en planning. Deze kans wordt mogelijk gemaakt door Digideal010. Een subsidietraject vanuit de gemeente Rotterdam met als doel om eHealth toepassingen in Rotterdam binnen de Wmo te stimuleren. Zo maken we samen het verschil voor de kwetsbare inwoners van gemeente Rotterdam.

Wat het doel is van het cliëntportaal?   

  • Een duurzame basis bieden voor digitale dienstverlening
  • Bevorderen van communicatie tussen cliënten en Tzorg
  • Diensten ontwikkelen op het gebied van preventie en signalering.
  • Bevorderen van welzijn van ouderen door digitale sociale contacten met familie, vrienden en buurtbewoners makkelijker te maken.
  • Ontlasten van de mantelzorger doordat ook zij gebruik kunnen maken van het portaal

Het digitale cliëntenportaal geeft de cliënt inzicht in zijn of haar dossier en planning. Met dit portaal zien wij kansen die de zelfredzaamheid van cliënten verhogen. Dit draagt bij aan het voorkomen van zorg en overbelasting van de sociale omgeving. Daarnaast geeft een cliëntenportaal de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier verbinding te creëren tussen de cliënt en de mantelzorger, de cliënt en Tzorg en tussen de mantelzorger en Tzorg. De planning is om het cliëntenportaal rond juni a.s. aan de eerste cliënten aan te bieden. In maart 2022 ronden we het project af.

Veilig en aangenaam thuis door slimme sensoren

Bij Tzorg kijken we door middel van verschillende pilotprojecten hoe innovatie een bijdrage kan leveren aan de toekomst van de zorg. Hoe kunnen technologie en data ons bijvoorbeeld helpen om onze rol aan de voorkant van de zorg nog beter te pakken? Om dat te onderzoeken draait Tzorg samen met Akkedeer de proef Leefsamen met slimme sensoren bij cliënten thuis in Den Bosch. Deze pilot loopt t/m februari 2022.

Leefsamen helpt een gevoel van veiligheid te vergroten, door inzet van slimme sensoren die in verbinding staan met de familie/naasten van de gebruiker. Door de combinatie van slimme techniek en een sociaal hulpverleningsnetwerk is er snellere en meer adequate hulp bij noodsituaties.

  • Neem voor meer informatie over onze innovatiepilots contact op met onze specialist innovatie Martine Frentz.