Deel uw ervaring als cliënt

Bent u cliënt of mantelzorger van onze cliënt? En wilt u een klacht indienen over uw eigen ondersteuning of die van uw naaste? Deel uw ervaring met ons. Samen zoeken we naar oplossingen en kijken we hoe onze ondersteuning beter kan. 

Zo deelt u uw ervaring als cliënt
 • Stap 1: Praat erover met uw thuishulp

  Vaak lost een goed gesprek al veel op. U kunt ook altijd terecht bij uw zorgcoördinator. 

 • Stap 2: Maak een terugbelverzoek

  Komt u er samen toch niet uit? Maak via onderstaand formulier een terugbelverzoek aan. We nemen binnen 3 werkdagen contact met u op en samen zoeken we een oplossing.  

 • Stap 3: Ga in gesprek met de interne klachtenfunctionaris Tzorg

  A. Hulp via de interne klachtenfunctionaris van Tzorg
  Komt u er niet uit met de thuishulp of zorgcoördinator? Meld uw klacht dan bij de interne klachtenfunctionaris van Tzorg. Na uw melding neemt deze persoon binnen 10 werkdagen contact op. We handelen uw melding binnen 6 weken af. In overleg met u kan dit verlengd worden met 4 weken. Tzorg kan uw klacht niet altijd oplossen.

  Voor contact met de interne klachtenfunctionaris mailt u naar kwaliteitzorg@tzorg.nl


  B. Hulp van de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon bij Wzd/ Wvggz ondersteuning
  Iedere cliënt die ondersteuning ontvangt vanuit de Wet zorg en dwang (Wzd) of de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) heeft recht een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Daarvoor kunt u terecht bij Quasir. De cliëntvertrouwenspersoon geeft informatie en advies over uw rechten en plichten. Ook helpt Quasir met het omschrijven van uw klacht en het zoeken van een oplossing. De cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk en de informatie die u met elkaar deelt is altijd vertrouwelijk.


  Voor wie geldt de Wzd/Wvggz?

  Wzd is ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of een gelijkgestelde aandoening zoals het syndroom van Korsakov en daar zorg voor nodig hebben.   

  De Wvggz is ondersteuning voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel (gevaar) veroorzaakt voor henzelf of voor anderen. 


  Voor contact met de
  onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon belt u naar: 06 – 57 53 75 20
  (bereikbaar tussen 9.00 tot 17.00 uur ma t/m vr) 

 • Stap 4: Vraag hulp van klachtenfunctionaris Quasir

  Enkel wanneer u bovenstaande stappen 1 t/m 3 heeft doorlopen, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Quasir.

  Quasir is een onafhankelijk expertisecentrum voor klachten, calamiteiten, geschillen en cliëntvertrouwenswerk in de zorg- en welzijnssector.

  Contact met klachtenfunctionaris van Quasir
  Heeft u alle bovenstaande stappen 1 t/m 3 heeft doorlopen, dan kunt u contact opnemen met Quasir. De onafhankelijk klachtenfunctionaris helpt u bij het bemiddelen tussen u en Tzorg. Uiterlijk binnen 48 uur na uw melding wordt u teruggebeld of gemaild.

  Klik hier voor contact.

 • Stap 5: Dien een officiële klacht in bij de Klachtencommissie Quasir

  Heeft u alle bovenstaande stappen doorlopen en bent u het oneens met de afhandeling van uw klacht? Dan is er een ‘geschil’ tussen u en Tzorg. U kunt de situatie doorgeven aan de klachtencommissie van Quasir. 

  Meer informatie Quasir
  Meer informatie over de klachtencommissie, klachtenprocedure en het klachtenregelement van Quasir? Bekijk hier dan de website van Quasir

  Contact met de klachtencommissie
  E-mailadres: Ambtelijk Secretaris Klachtencommissie | QUASIR | ambtelijksecretaris@quasir.nl