Cliëntenraad

Bij Tzorg vinden we het heel belangrijk dat u als cliënt inspraak heeft. Daarom hebben wij een cliëntenraad die de belangen behartigt van alle Tzorg-cliënten. Elk kwartaal komen de leden bij elkaar.

Samen met deze raad streven we ernaar onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de praktijk. Daarom is het belangrijk te weten wat uw wensen zijn. De cliëntenraad helpt daarbij. Ze behartigen de belangen van onze cliënten, adviseren over kwaliteitsverbeteringen en houden in de gaten of de afspraken worden nagekomen.

Is de cliëntenraad iets voor u?

Wilt u meedenken en meepraten over onderwerpen die voor cliënten en Tzorg van belang zijn? Meld u dan aan. Wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen of meer informatie, neem dan contact op via clientenraad@tzorg.nl of telefoonnummer 088-0025500.