Wij geven advies en denken mee vanuit de praktijk.

Cliëntenraad

De cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënt. Ze adviseren over het beleid van Tzorg. Daardoor blijft de zorgverlening verbeteren. Meerdere keren per jaar komen de leden samen en praten ze mee over de koers van Tzorg. Wilt u ook uw stem laten horen?

Meld u aan voor de cliëntenraad

Zo werkt de cliëntenraad

Cliënten kunnen contact met ons opnemen. Bijvoorbeeld als men ergens ontevreden over is of vragen over heeft. Daarnaast bekijken we ook de uitslag van het cliënttevredenheidsonderzoek. Hieruit halen we belangrijke punten. Zijn het vaak dezelfde punten? Zit het knelpunt in een bepaalde regio? Als ergens extra aandacht nodig is adviseren we Tzorg hierover.

Ook hebben we gesprekken op de regiokantoren met regiomanagers en zorgcoördinatoren. Ieder cliëntenraadslid heeft contact met 1 of 2 regiokantoren. In die gespreken vragen én delen we wat er speelt. Zo blijven we samen op de hoogte en werken we aan verbetering.

 

De cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten. Zij gaan niet in op individuele klachten. De leden vergaderen zes keer per jaar en bespreken onderwerpen als:

  • Het cliënttevredenheidsonderzoek
  • De begroting
  • Het jaarverslag van de cliëntenraad
  • De klachtenregeling
  • Nieuwe ontwikkelingen binnen Tzorg

 

Wij horen graag uw stem

De onderwerpen die de cliëntenraad bespreekt, halen de leden uit hun directe omgeving zoals kennissenkringen, mantelzorgers, cliënten en social media. Graag hoort de cliëntraad ook van u wat er speelt om ze te ondersteunen het belang van alle cliënten te behartigen. U kunt de raad bereiken via de post of e-mail clientenraad@tzorg.nl.

Jaarverslag cliëntenraad 2023

In het jaarverslag lees je waar de cliëntenraad zich mee bezig heeft gehouden. Zo voeren zij bijvoorbeeld (vestigings-)gesprekken met de regiomanagers van de verschillende vestigingen van Tzorg. Met als doel op de hoogte te raken (en blijven) van cliëntgebonden onderwerpen.

We zijn op zoek naar enthousiaste cliënten en mantelzorgers voor de cliëntenraad!

Wij zijn op zoek naar enthousiaste cliënten en mantelzorgers voor de cliëntenraad van Tzorg. Bent u degene die wij zoeken? Wilt u graag het verschil maken en meedenken over belangrijke thema’s binnen Tzorg? Meld u dan aan via clientenraad@tzorg.nl, dan nemen wij contact met u op.