Cliëntenraad

De leden van de cliëntenraad komen op voor de belangen van de cliënt. Zij bevorderen de medezeggenschap door inspraak te leveren in het beleid van Tzorg zodat zij haar zorgverlening blijft verbeteren.

Wij horen graag uw stem

De onderwerpen die de cliëntenraad bespreekt, halen de leden uit hun directe omgeving zoals kennissenkringen, mantelzorgers, cliënten en social media. Graag hoort de cliëntraad ook van u wat er speelt om ze te ondersteunen het belang van alle cliënten te behartigen. U kunt de raad bereiken via de post of e-mail clientenraad@tzorg.nl.

Is de cliëntenraad iets voor u?

Wilt u meedenken en meepraten over onderwerpen die voor cliënten en Tzorg van belang zijn? Meld u dan aan. Wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen of meer informatie, neem dan contact op via clientenraad@tzorg.nl of telefoonnummer 088-0025500.