Ondersteuning via de Wmo of Wlz

Dankzij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of Wet Langdurige zorg kunt u hulp krijgen, zodat u aangenaam thuis kunt blijven wonen en deel kunt blijven nemen aan de maatschappij. Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij huishoudelijke taken die u niet meer kunt uitvoeren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor huishoudelijke hulp. Of heeft u hulp nodig om de dagelijkse zaken te regelen en uw zelfredzaamheid te vergroten? Mogelijk heeft u dan recht op een indicatie voor begeleiding. Uw gemeente beoordeelt of u aanspraak kan maken op deze ondersteuning. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden en er kan sprake zijn van een eigen bijdrage. Hieronder leest u meer over de Wmo-indicatie en onderaan de pagina vindt u informatie over ondersteuning via de Wlz. 

Wilt u hulp bij uw zorgaanvraag? Wij helpen u graag:

Hulp bij uw zorgaanvraag

 

Wmo-indicatie

Verschillende groepen komen in aanmerking voor een Wmo-indicatie, zoals:

  • ouderen;
  • chronisch zieken;
  • en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Om in aanmerking moet u officieel woonachtig zijn in de gemeente waar u een aanvraag indient. Ook wordt een Wmo-indicatie alleen toegekend als de verwachting is dat de ondersteuning voor langere periode noodzakelijk is. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wmo? Onze vakkundige medewerkers denken graag met u mee.

Geen Wmo-indicatie? Bekijk dan onze andere mogelijkheden.

 

Kosten Wmo-ondersteuning

Om de ondersteuning vanuit de Wmo betaalbaar te houden vragen gemeenten een eigen bijdrage. Voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding bedraagt de eigen bijdrage maximaal €19,- per maand. Dit kan ook minder zijn. Gemeenten mogen de eigen bijdrage van € 19,- verlagen.

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen wanneer:

  • U bent gehuwd of een partner heeft en minimaal één van jullie nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd) is.
  • Bereikt u of uw partner de AOW-leeftijd in de loop van het jaar? Dan betaalt u wel de eigen bijdrage van €19,- per maand.

De eigen bijdrage betaalt u per vier weken aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De overige kosten van de Wmo-ondersteuning betaalt de gemeente. 

 

Aanvragen Wmo-ondersteuning

Heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te blijven wonen? Neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. Dit kunt u in de meeste gevallen online of telefonisch doen. Een medewerker van de gemeente komt dan bij u langs of nodigt u uit voor een gesprek.

Tijdens dit gesprek:

  • Onderzoekt de gemeente welke problemen u ondervindt;
  • welke oplossingen nodig zijn;
  • wat u zelf nog kan;
  • en welke hulp uw familie/naasten kunnen bieden.

Na het gesprek besluit de gemeente of/welke ondersteuning u krijgt
Krijgt u inderdaad ondersteuning vanuit de Wmo? Dan bekijkt u samen met de gemeente welke zorgaanbieder u wilt. Kiest u voor Tzorg als aanbieder van huishoudelijke hulp of begeleiding, dan ontvangen wij uw aanmelding via de gemeente en nemen wij contact met u op om de zorg te starten.

In sommige gemeenten dient u zelf contact op te nemen met de zorgaanbieder om uzelf aan te melden voor de ondersteuning. U kunt dit doen door dit formulier in te vullen of telefonisch contact op te nemen met het aanspreekpunt van uw gemeente

 

Wlz-indicatie

Om ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg te ontvangen, heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. U ontvangt dit besluit van het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg). Het indicatiebesluit wordt doorgegeven aan het zorgkantoor en aan u als cliënt. Het zorgkantoor bekijkt vervolgens samen met u naar de invulling van de ondersteuning en helpt bij het vinden van passende zorg, bijvoorbeeld via Tzorg. Bij het zorgkantoor kunt u tevens aangeven of u de ondersteuning via ‘zorg in natura’ of via een ‘persoonsgebonden budget’ (PGB) wenst te ontvangen.

Wilt u meer informatie over het aanvragen van de indicatie en welke ondersteuning Tzorg u kan bieden? Wij helpen u graag! Neem contact met ons op via:

Hulp bij uw zorgaanvraag

 

Uitsluitingscriteria Wlz-zorg

Tzorg wil verantwoorde en kwalitatief goede zorg leveren aan haar cliënten, dat binnen de deskundigheid van de organisatie past. Om dit te kunnen waarborgen hebben wij keuzes gemaakt in welke zorg wel en niet gegeven kan worden. Op deze pagina wordt beschreven op welke doelgroepen Tzorg zich richt en welke uitsluitingscriteria hierbij gelden.