Privacyverklaring

Inleiding

De bescherming van uw privacy is van groot belang voor Tzorg. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin wettelijk wordt bepaald hoe wij met uw persoonsgegevens moeten omgaan. Via deze Privacyverklaring willen wij de websitebezoekers van Tzorg en de cliënten (inclusief hun vertegenwoordigers) die wij thuis huishoudelijke ondersteuning en/of individuele begeleiding bieden, informeren over de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken. Zo zal deze Privacyverklaring u antwoord geven op vragen als: welke persoonsgegevens verwerkt Tzorg (mogelijk) van u; waarvoor gebruikt Tzorg uw persoonsgegevens; aan wie verstrekt Tzorg uw persoonsgegevens (mogelijk); en over welke rechten beschikt u ten aanzien van uw persoonsgegevens? Het uitgangspunt van Tzorg is dat wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken indien dat strikt noodzakelijk is en indien wij de veiligheid daarvan kunnen waarborgen. Door uw gebruik van deze website voort te zetten, stemt u in met deze Privacyverklaring.

 

Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Tzorg worden verwerkt, met tussenkomst van haar websites (tzorg.nl / werkenbijtzorg.nl), apps, haar social media kanalen en haar online promoties voor evenementen en acties die per e-mail worden verzonden. Daarnaast is deze Privacyverklaring van toepassing op alle persoonsgegevens die door Tzorg worden verwerkt in en met betrekking tot de Wmo-ondersteuning zoals huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding. Ten slotte is deze Privacyverklaring ook van toepassing indien u bij ons solliciteert.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Tzorg is met diverse vestigingen en 11.000 medewerkers een grote speler in Nederland. Tzorg B.V. heeft vestigingen in Amsterdam, Barendrecht, Breda, Den Haag, Enschede, Roermond, Uden, Utrecht en Wognum. Tzorg B.V. met hoofdvestiging Uden (Verlengde Velmolen 1, 5406 NT), met KvK-nummer 17161365, is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens. Wilt u contact met ons opnemen? Gaat u dan naar het contactformulier. Daar vindt u onze contactgegevens.

 

Op welke wijze verwerken wij uw persoonsgegevens?

Tzorg begrijpt dat de bescherming van uw privacy voor u van belang is. Uw vaste hulp en/of begeleider van Tzorg komt bij u thuis, waar zij aandacht geeft aan u en aan de toegewezen taken. De bescherming van uw privacy is daarbij een belangrijk element van kwaliteit. Tzorg hecht veel waarde aan het creëren van bewustzijn op de werkvloer ten aanzien van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. De zorgvuldige omgang dient betrekking te hebben op de persoonsgegevens van cliënten, familieleden of vertegenwoordigers van cliënten, maar ook op de collega-medewerkers. Graag geven wij u hieronder inzicht in de persoonsgegevens die wij van u nodig hebben en waarvoor wij die nodig hebben.

Tzorg vergaart uw persoonsgegevens op de volgende wijze:

 • Doordat u (of een derde ten behoeve van u) direct met ons communiceert per e-mail, brief, webformulier of telefonisch, bijvoorbeeld wanneer u vragen heeft over onze thuishulp diensten of indien u vragen heeft inzake de online faciliteiten op de website;
 • Doordat u (of een derde ten behoeve van u) op een andere wijze persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons te sluiten. Hieronder kunnen ook uw bijzondere persoonsgegevens vallen;
 • Doordat wij een dossier van u opbouwen. Tzorg bouwt een dossier op van al haar cliënten, zodat zij ervoor kan zorgen dat elke cliënt de juiste hulp verkrijgt, maar ook zodat zij ervoor kan zorgen dat de juiste hulpverlener bij de juiste cliënt wordt geplaatst;
 • Doordat wij persoonsgegevens via andere bronnen ontvangen, bijvoorbeeld via uw gemeente;
 • Door analyse van onze technische tools en diensten, die wij gebruik voor onze websites;
 • Door bij ons te solliciteren.

 

Voor welke doeleinden verwerkt Tzorg uw persoonsgegevens?

– Dossier / zorgplan

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om u daadwerkelijk Wmo-ondersteuning te kunnen bieden. Indien u – of uw familielid – cliënt bent bij Tzorg, is Tzorg wettelijk verplicht om bepaalde informatie over u of uw familielid (“cliënt”) te verwerken. Tzorg dient bijvoorbeeld te allen tijde te identificeren wie haar cliënten zijn. Tzorg verzamelt derhalve persoonsgegevens om aan haar wettelijke vereisten te kunnen voldoen. Daarnaast verwerkt Tzorg persoonsgegevens om met u in contact te kunnen komen of om declaraties te kunnen indienen bij uw gemeente of andere (hoofd-/ onder-)aannemers.

Tzorg verwerkt in ieder geval de volgende persoonsgegevens:

 • uw voor- en achternaam,
 • burgerlijke staat,
 • geslacht,
 • leeftijd,
 • adresgegevens,
 • cliëntnummer,
 • BSN,
 • eventueel de contactgegevens van uw wettelijke vertegenwoordiger of mantelzorger,
 • het type hulp dat u benut;
 • medische- en gedragsgegevens (deze gegevens gebruiken we voor het vaststellen, toetsen, volgen en uitvoeren van de individuele zorg- en dienstverlening)
 • en overige gegevens die u aan ons verstrekt.

Ook kunnen er dieetwensen worden geregistreerd. Voorts verwerken wij financiële gegevens, bijvoorbeeld in het kader van betaling voor onze hulpverlening. Indien de wet dat vereist verwerken wij ook een kopie van uw paspoort. Tot slot houdt Tzorg een register bij waarin wordt vastgelegd: een omschrijving naar aard en omvang van eventuele incidenten met betrekking tot een cliënt; de naar aanleiding daarvan getroffen maatregelen en eventueel opgelopen schade of letsel. Het register heeft als doel om de hulp te optimaliseren en de kwaliteit te borgen.

Bovenstaande gegevens mogen we gebruiken op basis van de overeenkomst die we met u afsluiten. Wij delen voormelde persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of u ons daartoe de opdracht geeft. Tzorg bewaart uw persoonsgegevens tot uiterlijk 15 jaren na afronding en beëindiging van het dossier.

 

– Overige persoonsgegevens

Persoonsgegevens dienen altijd met een omschreven doel te worden vastgelegd. Bepaalde bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over bijvoorbeeld uw godsdienst, geaardheid, politieke voorkeur en ras, mogen wij niet verwerken. In een enkel geval kan uw expliciete toestemming voor een uitzondering zorgen, maar daarover zullen wij altijd voorafgaand met u in contact treden. Van pasfoto’s is bekend dat zij iets zouden kunnen zeggen over uw ras of religie, hetgeen in beginsel verboden is om te verwerken. Wanneer Tzorg toch foto’s van cliënten zou willen verwerken, voor haar eigen interne gebruik of om ergens te publiceren, dient Tzorg van te voren om uw toestemming te vragen. Ook een euthanasieverklaring en / of reanimatieverklaring kan op verzoek of na toestemming van een cliënt door Tzorg worden vastgelegd. Weet dat u uw toestemming ten aanzien van deze verwerkingen te allen tijde kunt intrekken.

 

– Marketing en Business Development-activiteiten

Wij houden u graag op de hoogte van onze dienstverlening en blijven graag met u in contact. Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, een bepaald evenement of ons een e-mail of sollicitatie stuurt, dan verwerken wij uw gegevens in het kader van die nieuwsbrief, evenement, e-mail of sollicitatie. Wij kunnen u ook nieuwsbrieven of uitnodigingen sturen op ons eigen initiatief. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens in het kader van wettelijke verplichtingen of, waar relevant, in het kader van onze dienstverlening. In het onderstaande worden onze verwerkingen van persoonsgegevens nader toegelicht.

 

– Nieuwsbrief, mailing en magazine

Tzorg verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te (onder)houden. Wij informeren onze klanten, cliënten en zakelijke relaties graag via onder meer nieuwsbrieven en ons magazine ‘Thuis’. Ook informeren wij u, indien u dat wenst, over evenementen die wij verzorgen en andere bedrijfsgerelateerde aangelegenheden waarvan wij menen dat die interessant kunnen zijn voor u. Daarnaast verwerken wij statistieken met het oog op het verbeteren van onze diensten en de daarop gerichte marketingactiviteiten.

 

– Social media

Tzorg heeft een eigen LinkedIn-pagina, Facebook-pagina, Twitter-account en YouTube-kanaal, waarop u zich geheel vrijblijvend kunt abonneren. Via onze social media kanalen informeren wij u over de laatste ontwikkelingen binnen Tzorg, delen wij vacatures en hebben wij interactie met gemeenten, cliënten en medewerkers van Tzorg. Daarnaast informeren wij u over andere bedrijfsgerelateerde aangelegenheden en evenementen waarvan wij menen dat die interessant zijn voor u.

Indien u zich aanmeldt voor onze social media kanalen, verwerken wij de volgende gegevens van u: uw voor- en achternaam, titel, functie, uw contactgegevens zoals e-mailadres en social media pagina, het bedrijf waarvoor u werkzaam bent en de berichten en filmpjes die wij plaatsen en die u interessant vindt.

Wees u zich ervan bewust dat, indien u ervoor kiest om zich te abonneren op onze social media kanalen, dat als zodanig zichtbaar is voor andere gebruikers van de desbetreffende social media. Datzelfde geldt, indien u ervoor kiest om een bijdrage van onze pagina te delen via social media.

Onderhavige Privacyverklaring is niet van toepassing op voormelde gegevensverwerkingen. Indien u meer te weten wilt komen over de privacybeschermende maatregelen door deze derde partijen, dient u de desbetreffende privacyverklaring bij die derde partijen op te vragen.

Wij zullen uw gegevens bewaren totdat u uw toestemming intrekt. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken of aanpassen.

 

– Website

Via onze websites (tzorg.nl / werkenbijtzorg.nl) verwerken wij uw persoonsgegevens voor technische en functionele analyses van de website met het oog op het genereren van statistieken en om onze websites te analyseren en/of te verbeteren. De persoonsgegevens die via onze websites worden verwerkt zijn: gegevens omtrent het apparaat waarmee u onze website bezoekt, waaronder IP-adressen en gegevens omtrent uw bezoek aan onze website, waaronder begrepen de pagina’s die bezoekers aanklikken. Voormelde gegevens worden verwerkt in statistieken inzake: de functionaliteit (is de pagina goed vindbaar?), foutmeldingen (zijn er webpagina’s die niet goed opstarten?) en de relevantie (is de webpagina nog relevant?). De persoonsgegevens die wij hiervoor verzamelen, verwerken wij gedurende 24 maanden. De gegevens zullen ook worden gebruikt om onze diensten te promoten.

Indien u via onze website een e-mail verstuurt naar informatie@tzorg.nl of indien u telefonisch contact met ons opneemt via 088-0025500, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te kunnen beantwoorden of uw opmerkingen te kunnen verwerken. Ook deze gegevens worden binnen 14 maanden door ons verwijderd.

 

– Cookies

Tzorg maakt gebruik van cookies op haar websites. Cookies zijn kleine bestandjes welke op uw computer, tablet of smartphone opgeslagen worden bij het bezoeken van onze websites. Voor het goed laten functioneren van haar websites maakt Tzorg gebruik van functionele cookies en/of analytische cookies. Tevens maakt Tzorg gebruik van cookies om de inhoud van haar websites te delen via social media. Om deze cookies op uw computer te mogen plaatsen wordt er vooraf toestemming gevraagd aan de bezoeker van de websites.

Tzorg gebruikt Google Analytics om te kunnen analyseren hoe bezoekers de websites en apps gebruiken. Het staat u vrij deze cookies te weigeren. U kunt hier meer lezen over de cookies die wij gebruiken op de website en uw instellingen voor cookies wijzigen. Wij wijzen u er op dat dit gevolgen kan hebben voor de functionaliteit van de website. Door het gebruik van de website voort te zetten, zonder uw settings aan te passen, stemt u in met ons gebruik van cookies.

 

– Sollicitaties

Indien u bij ons solliciteert, zullen wij de volgende gegevens verwerken en bewaren:

 • uw voor- en achternaam,
 • geboortedatum,
 • adresgegevens,
 • telefoonnummer,
 • e-mail
 • en overige persoonlijke gegevens vermeld in uw sollicitatie.

Hieronder kunnen ook uw bijzondere persoonsgegevens vallen zoals een VOG-verklaring. Deze gegevens zullen alleen worden verzameld en verwerkt gedurende het sollicitatieproces en worden binnen 4 weken na beëindiging van het proces door ons verwijderd indien de sollicitatieprocedure geen succes heeft gehad. Alleen indien u daarvoor toestemming geeft zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar bewaren.

 

Juridische grondslagen voor het verzamelen van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van één of meer van de volgende juridische grondslagen:

 • Uitoefening van een overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een overeenkomst tot het leveren van Wmo-ondersteuning;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming;
 • Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer wij gegevens moeten verstrekken voor de uitvoering van de Belastingwet of op grond van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo 2015).

 

De verkrijging van uw persoonsgegevens door derden

De meeste gegevens van een cliënt ontvangt Tzorg rechtstreeks van de cliënt op het moment dat een zorgovereenkomst met hem/haar wordt overeengekomen. Daarnaast kan Tzorg aanvullende persoonsgegevens ontvangen van andere zorgaanbieders. Het dossier/zorgplan vult zich gedurende de periode dat de cliënt bij Tzorg in zorg is.

Wij delen gegevens alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de zorgovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wanneer wij aan anderen gegevens verstrekken doen wij dit alleen nadat we van u expliciete toestemming hebben verkregen. Afhankelijk van het type hulp dat wij u bieden kunnen wij informatie delen met artsen of hulpverleners en/of familieleden. Dit doen wij enkel indien u ons daarvoor toestemming geeft.

 

Intern gebruik van de persoonsgegevens

Om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen beperken we het intern gebruik van persoonsgegevens zoveel als mogelijk. Alleen medewerkers die op basis van hun functie uw gegevens moeten gebruiken, mogen dat. Dat regelen we door die medewerkers specifieke bevoegdheid te verlenen (autorisatie) voor toegang tot geautomatiseerde systemen.

 

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens

– Uw gemeente

Op Tzorg rust de plicht om bepaalde persoonsgegevens te delen met uw gemeente. De reden hiervan is dat de door uw benodigde en benutte ondersteuning door Tzorg dient te worden gedeclareerd bij uw gemeente en/of zorgaanbieders. Om die reden kan Tzorg uw gemeente informeren over het aantal uren dat u aan ondersteuning heeft ontvangen en welke werkzaamheden er zijn verricht. De gegevensuitwisseling met gemeenten en/of zorgaanbieders vindt plaats via beveiligde (internet)verbindingen.

In bijzondere situaties zijn wij verplicht om ook aan andere instanties (dan gemeenten) persoonsgegevens te verstrekken. U moet dan bijvoorbeeld denken aan een kantonrechter (die bijvoorbeeld persoonsgegevens nodig heeft in verband met de verantwoording over beheerde gelden) of aan een justitieel onderzoek.

 

– Verwerkers van Tzorg

Tzorg is afhankelijk van enkele computerprogramma’s, zodat zij in staat wordt gesteld om de juiste medewerker op de juiste tijdstippen in te zetten. Enkele door Tzorg gescreende leveranciers ondersteunen haar daarbij. Daardoor kunnen in sommige gevallen de persoonsgegevens in die programma’s toegankelijk zijn voor medewerkers van die leveranciers. Daarvoor sluiten we met hen een verwerkersovereenkomst waarmee we de leverancier verplichten op een even zorgvuldige manier met persoonsgegevens om te gaan als Tzorg zelf.

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Tzorg neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens veilig te bewaren en een ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tegen te gaan. De beveiliging is gericht op de bescherming van gegevens zelf en op de middelen waarop de gegevens worden opgeslagen, zoals informatiesystemen, hardware, operating systems, databases, bedrijfsnetwerken en de fysieke locaties. Tzorg gebruikt diverse digitale beveiligingstechnologieën, zoals: encryptie, firewalls en beveiligde servers. Verder geldt dat uw persoonsgegevens op beveiligde, Nederlandse dan wel Europese servers worden opgeslagen.

Verder voorzien wij al onze medewerkers van instructies inzake het belang van het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Al onze medewerkers instrueren wij voorts over organisatorische beschermingsmaatregelen, zoals: een datalekprotocol; de inhoud van onderhavige Privacyverklaring; de noodzaak van het verkrijgen van toestemming bij verzending van nieuwsbrieven en informatie met betrekking tot andere marketingdoeleinden; en de noodzaak om hun wachtwoorden en / of devices voortdurend te beschermen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Tzorg hanteert voor cliëntdossiers een bewaartermijn van 15 jaar na beëindiging van de zorgovereenkomst. Voor overige gegevens geldt dat we de gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Wij zullen de gegevens dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

 

Rechten met betrekking tot de eigen persoonsgegevens

Als zorgorganisatie moeten we persoonsgegevens van cliënten gebruiken. Maar die persoonsgegevens hebben wel betrekking op de cliënt zelf. Daarom heeft u als cliënt, dan wel betrokkene de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage. U kunt een verzoek doen uw persoonsgegevens in te zien. Er kunnen omstandigheden van toepassing zijn waardoor u geen recht op inzage heeft;
 • Het recht op aanpassing van uw persoonlijke gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht om vergeten te worden. Er kunnen omstandigheden van toepassing zijn waardoor wij toch uw gegevens moeten bewaren of verwerken, bijvoorbeeld als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat;
 • Het recht om bezwaar te maken of een beperking van de verwerking te verzoeken. Wederom geldt dat wij onder bepaalde omstandigheden niet aan dit verzoek hoeven te voldoen;
 • Het recht op data-portabiliteit. Dit betekent dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens op een gebruikelijke en gestructureerde wijze te ontvangen en dat u het recht heeft om de data over te hevelen naar een andere verantwoordelijke;
 • Het recht om een bezwaar of klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens);
 • Het recht om uw toestemming weer in te trekken. Wij merken op dat, voor de uitoefening van dit recht geldt dat, onder bepaalde omstandigheden, Tzorg gerechtigd is om de verwerking van uw persoonsgegevens te blijven voortzetten (in weerwil van uw intrekking), indien de verwerking noodzakelijk is voor Tzorg om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. Zoals hierboven vermeld is er het recht om te verzoeken gegevens te (laten) verwijderen of bezwaar te maken tegen verwerking van gegevens. Om gegevens in te zien kan contact worden opgenomen met de zorgcoördinator. Deze kan u dan ondersteunen om toegang te krijgen tot uw gegevens en eventueel in overleg, wanneer dit aan de orde is, er ook voor zorgen dat het dossier wordt aangevuld of aangepast.

 

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Tzorg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Deze versie is vastgesteld op 12 juli 2018. Het kan voorkomen dat de situatie zich voordoet dat de Privacyverklaring moet worden gewijzigd. We adviseren u om deze pagina dan ook regelmatig te raadplegen. Indien er grote wijzigingen plaatsvinden zal Tzorg dit aankondigen.

 

Vragen, verzoeken of klachten?

Met dit document wil Tzorg u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, u niet tevreden bent over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, of specifieke vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons, kunt u te allen tijde contact opnemen met ons per e-mail (privacy@tzorg.nl) of telefonisch 088-0025500. Wij kunnen u vervolgens, indien u dat wenst, in contact brengen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Wij verzoeken u vriendelijk om, indien u contact met ons opneemt, te allen tijde duidelijk aan te geven wie u bent of namens wie u belt, zodat Tzorg zeker weet dat zij de juiste persoonsgegevens kan aanvullen, aanpassen of verwijderen. Om fouten te voorkomen kan Tzorg u verzoeken om uw legitimatie.

Indien u van mening bent dat, Tzorg of een medewerker van Tzorg, onzorgvuldig omspringt met uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen. U kunt uw klacht indienen bij Tzorg of bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.