Ik voelde meteen een klik met Jeroen

Ik ben cliënt
en ik wil contact

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. Bijvoorbeeld via een webformulier of door uw zorgcoördinator en planbureau te bellen. Bekijk hieronder de opties.

Waar kunnen we u mee helpen?
 • Gepland zorgmoment wijzigen

  Kan uw geplande zorgmoment niet doorgaan? Geef dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren door aan ons planbureau.

  Zoek telefoonnummer
 • Gemiste zorg melden

  Ging uw zorgmoment niet door? Of heeft u minder zorg ontvangen dan afgesproken? Laat het ons weten.

  Melden
 • E-mailadres doorgeven

  Wilt u of uw contactpersoon op de hoogte blijven? Geef dan een e-mailadres aan ons door. Dat kan ook telefonisch via uw planbureau.

  E-mailadres doorgeven
 • Compliment of klacht

  Uw mening is belangrijk voor ons. Zo blijven we onze ondersteuning verbeteren.

  Mening geven
 • Contact

  Zorgcoördinator of planbureau bellen?

  Zoek gegevens
 • Andere vragen

  Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden hieronder. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

  Contactgegevens
Veelgestelde vragen
 • Het zorgmoment komt niet uit. Wat moet ik doen?

  Geef dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van het zorgmoment door aan uw planbureau. Vul hier uw postcode in voor het telefoonnummer.

 • Wie is mijn aanspreekpunt bij Tzorg?

  De zorgcoördinator
  De zorgcoördinator is uw eerste aanspreekpunt. Dit kunt u bespreken met uw zorgcoördinator:

  • Vragen over uw ondersteuning
  • Veranderingen in uw (gezondheids)situatie
  • Vragen of problemen bij onze dienstverlening

   

  Het planbureau
  Met het planbureau heeft u contact over de planning.

   

  In de welkomstbrief in uw zorgmap vindt u het telefoonnummers van uw zorgcoördinator en planbureau. Of vul hier uw postcode in voor het telefoonnummer.

 • Komt mijn thuishulp/begeleider op feestdagen?

  Onze thuishulpen en begeleiders zijn op feestdagen vrij. U ontvangt dan geen hulp. Werkzaamheden plannen we zoveel mogelijk op een ander moment. Bespreek dit samen en geef het door aan uw planbureau. Vul hier uw postcode in voor het telefoonnummer van uw planbureau.

 • Mijn thuishulp/begeleider is ziek of heeft vakantie, wat nu?

  Het planbureau overlegt met u of er vervanging komt. Eventueel kan uw vaste thuishulp/begeleider op een ander moment komen.

 • Hoeveel uur heb ik recht op ondersteuning?

  Het aantal uren ondersteuning dat u ontvangt, wordt met de indicatie vanuit de gemeente vastgesteld. Tzorg bepaalt de indicatie niet.

  We hebben wel invloed bij de gemeente na overleg of signalering. Signaleren betekent dat we letten op veranderingen in uw gedrag, leef- of sociale omgeving en lichamelijke gezondheid.

  Is uw ondersteuning onvoldoende? Overleg dan met uw zorgcoördinator.

 • Hoe regel ik meer ondersteuning?

  U kunt een verhoging voor uw indicatie vragen. Dit gaat meestal via de gemeente. U heeft dan contact met de Wmo-consulent. Soms is Tzorg verantwoordelijk voor de indicatie, neem in dat geval contact op met uw zorgcoördinator.

  Wordt uw indicatie niet verhoogd? Dan kunt u zelf extra ondersteuning bijkopen. Lees meer.

 • Welke taken voert de thuishulp of begeleider uit?

  De taken richten zich alleen tot hulp bij het huishouden of individuele begeleiding. Onze thuishulpen nemen dagelijkse huishoudelijke taken over. Denk aan schoonmaken, opruimen en het verzorgen van de maaltijd. Begeleiders doen andere taken.

  Uw ondersteuning is afhankelijk van uw indicatie. Onze medewerkers mogen alleen (huishoudelijke) taken doen die in uw ondersteuningsplan staan.

   

  Huisdieren

  Wij verzorgen geen huisdieren. Dit betekent bijvoorbeeld dat we:

  • Geen kattenbak verschonen
  • Geen honden uitlaten
  • Geen huisdieren voeren

  Ook doen we geen andere taken die te maken hebben met huisdieren.

 • Welke schoonmaakmaterialen- en middelen moet ik in huis hebben?

  Uw thuishulp of begeleider gebruikt uw eigen schoonmaakmaterialen- en middelen. Zorg dus dat u materialen- en middelen in huis heeft. Met de arbocheck kijken we of u het juiste en voldoende heeft.

 • Wat is signaleren en mag Tzorg signalen doorgeven aan de gemeente?

  Signaleren betekent dat we letten op veranderingen in uw gedrag, leef- of sociale omgeving en lichamelijke gezondheid. Door hier op te letten, kunnen we op tijd uw ondersteuning aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer er meer hulp nodig is. Zo kunt u langer aangenaam thuis wonen.

  De veranderingen (signalen) geven we door aan de gemeente. Wij hebben daarin een zorgplicht vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

 • Kan Tzorg de maaltijd verzorgen?

  Dat is mogelijk. Denk dan aan het opwarmen van een maaltijd en het klaarzetten daarvan. We bereiden geen complete maaltijden. Wel mogen we de broodmaaltijd bereiden.

 • Hoe om te gaan met geld en/of boodschappen doen?

  Als het past bij uw indicatie mogen onze medewerkers met u geld uw dagelijkse boodschappen doen.

 • Hoe zit het met het gebruik van vervoersmiddelen voor het werk?

  Onze medewerkers mogen uw auto of andere vervoersmiddelen niet gebruiken. Boodschappen doen zij altijd lopend of met de fiets. Het gaat om dagelijkse boodschappen (kleine hoeveelheden) die zij zo kunnen vervoeren.

  Onze medewerkers mogen nooit iemand vervoeren, ook u niet. Wordt deze regel overtreden? Dan is dat op uw eigen risico. Ook bij uw verzoek of in geval van nood. Tzorg is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van overtreding van deze regel.

 • Mijn thuishulp of begeleider heeft iets kapot gemaakt. Hoe meld ik dit?

  Wanneer de thuishulp/begeleider iets stuk maakt tijdens het zorgmoment neemt u contact op met uw zorgcoördinator. De schadeprocedure en hoe u schade meldt vindt u de website via www.tzorg.nl/hoe-meldt-u-schade

 • Ik heb een factuur ontvangen van het CAK, maar deze klopt niet. Wat moet ik doen?

  Neem contact op met het CAK. De contactgegevens vindt u op de website van het CAK.

 • Kan Tzorg mijn ondersteuning uitstellen?

  Tzorg kan uw ondersteuning tijdelijk uitstellen bij een van deze situaties:

  • De medewerker van Tzorg krijgt geen toegang tot uw woning;
  • U voldoet niet aan de verplichtingen die u heeft op basis van de zorgovereenkomst en de inhoud van de algemene voorwaarden;
  • U houdt zich niet aan hetgeen Tzorg van u vraagt in het kader van arbeidsomstandigheden;
  • Het door laten gaan van de ondersteuning kan om een andere reden niet van Tzorg gevraagd worden.

   

  Bij uitstel van ondersteuning geldt de zorgweigeringsprocedure. Als wij uw ondersteuning uitstellen vanwege een van bovenstaande redenen, heeft u geen recht op schadevergoeding.

  Wanneer wij de ondersteuning uitstellen, kunnen er twee gevolgen zijn:

  • Wij gaan verder met de ondersteuning als de reden voor uitstel niet meer van toepassing is;
  • Wij beëindigen alsnog de zorgovereenkomst.
 • Hoe zit het met de zorgmap?

  U ontvangt van Tzorg een zorgmap. Daarin vindt u informatie over uw zorgovereenkomst en de algemene voorwaarden. Deze zorgmap blijft eigendom van Tzorg. U moet onze medewerkers altijd toegang geven tot de zorgmap. Wanneer onze ondersteuning stopt, levert u de map weer bij ons in.

 • Waar vind ik de algemene voorwaarden van Tzorg?

  U vindt de algemene voorwaarden van uw zorgovereenkomst op: www.Tzorg.nl/algemene-voorwaarden 

Cliëntenraad

De cliëntenraad komt op voor de belangen van cliënten en draagt bij aan het verbeteren van onze dienstverlening. Graag hoort de cliëntraad ook uw ideeën. Wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen neem dan contact op via clientenraad@tzorg.nl.

Cliënttevredenheid

Een aangenaam thuis, daar zorgen wij voor. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Daarom horen wij graag hoe u onze ondersteuning ervaart. Laat uw mening weten via het cliënttevredenheidsonderzoek. Daarvoor ontvangt u periodiek per e-mail een uitnodiging.