Missie & visie

De missie en visie van Tzorg leest u hieronder:

Missie

Aangenaam thuis. Dat is onze missie. Wanneer u niet meer volledig voor jezelf kunt zorgen, bieden wij ondersteuning waardoor u zelfredzaam blijft in uw eigen woonomgeving.

Onze medewerkers kennen de situatie en het zorgnetwerk van iedere cliënt. Het zijn stuk voor stuk vakkundige mensen met een warm hart. Dichtbij en in de buurt. We denken altijd in mogelijkheden en gaan voor de beste oplossing. Zo creëren we samen met de cliënt en diens omgeving een Aangenaam thuis.

Visie

Met de juiste zorg en ondersteuning creëren wij een aangenaam thuis voor onze cliënten met als uitgangspunt het borgen of vergroten van hun zelfredzaamheid.

Het kennen en signaleren van de (veranderende) zorgbehoefte en het betrekken van het lokale zorgnetwerk is integraal onderdeel van onze dienstverlening. Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee voorkomen dat mensen te vroeg of onnodige zwaardere zorg krijgen.

We delen actief kennis, denken mee over en anticiperen en innoveren op de ontwikkeling van de zorg thuis. Dit doen we ongeacht de financieringsstromen en samen met samenwerkingspartners. We voelen ons verantwoordelijk om nu en in de toekomst zorg in Nederland te blijven bieden aan degenen die het nodig hebben, ongeacht de omstandigheden.

Om dit te realiseren, hebben we medewerkers die met plezier bij ons werken en zich betrokken voelen. Naast het bieden van een baan met zingeving, hebben we aandacht voor de mens achter de medewerker en stimuleren we persoonlijke en professionele ontwikkeling.

We verbeteren onszelf continu op allerlei gebieden, zodat we steeds efficiënter werken en belangrijke informatie goed en snel kunnen delen. Als familiebedrijf ondernemen wij vanuit de gedachte dat we goed voor onze medewerkers én onze cliënten zorgen. Alleen op die manier kunnen we duurzaam succesvol blijven en maken we onze cliëntbelofte waar.