Individuele begeleiding

Soms heeft u extra ondersteuning nodig om de dagelijkse zaken te regelen. Zoals hulp bij uw administratie, uw dagindeling of het leggen van sociale contacten. Deze hulp heeft u bijvoorbeeld nodig omdat u dit (tijdelijk) zelf niet kunt doen, door psychische klachten, een handicap of een specifieke situatie. Het kan ook zijn dat u vaker dan voorheen dingen vergeet. Tzorg helpt u graag, daar waar nodig, zodat u zich aangenaam thuis blijft voelen.

Onze vakbekwame begeleiders helpen u bij het vergroten van de zelfredzaamheid door u te ondersteunen bij:

  • Administratie
  • Participatie in de maatschappij
  • Sociale contacten leggen en onderhouden
  • Afspraken met instanties
  • Herstel na ziekte
  • Het creëren van regelmaat en dagstructuur

 

Persoonlijke aandacht
Na ontvangst van uw begeleidingsaanvraag, komt een lokale zorgcoördinator bij u op bezoek. We bespreken uw wensen, bekijken uw thuissituatie en brengen uw zorgnetwerk in kaart. Op basis daarvan maken we afspraken en leggen we deze vast in uw persoonlijke zorgplan. Iedere situatie is verschillend, dus ook die van u. Wij passen onze dienstverlening daarop aan, waarbij het verhogen van uw zelfredzaamheid het uitgangspunt is.

 

Een vaste begeleider
Onze vakkundige begeleiders wonen bij u in de buurt en zijn in staat om snel en flexibel te schakelen. En het allerbelangrijkste: zij voeren hun werk uit met een warm hart. U krijgt een vaste begeleider die u helpt om grip te krijgen of te behouden op uw dagelijks leven. Na zes weken evalueert uw zorgcoördinator of de ingezette ondersteuning ook in de praktijk werkt en stellen we waar nodig bij.

 

Wmo of Wlz-indicatie
Om begeleiding bij zelfredzaamheid te ontvangen, heeft u een indicatie nodig op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlz). Een Wmo-indicatie vraagt u aan bij het Wmo-loket van uw gemeente. Een Wlz-indicatie vraagt u, of uw huisarts, aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden. Is dit het geval? Dan ontvangt u een Wlz-indicatie. Dit is een besluit waarin staat dat u recht heeft op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Voor meer informatie en hulp bij het aanvragen van de indicatie, neem contact met ons op via telefoonnummer 088 002 55 00 (lokaal tarief) of via informatie@tzorg.nl.

 

Gerelateerde informatie
Over ons
Onze werkwijze