HV loonschalen

Medewerkers in de thuiszorg spelen een belangrijke rol in het leven van veel ouderen en verdienen eerlijke arbeidsvoorwaarden.

Om goede werkgevers te kunnen zijn, hebben zorgaanbieders een reële en dekkende prijs nodig. De AMvB reële prijs, de nieuwe HV loonschalen en de pas afgesloten CAO-VVT vormen de basis voor de bekostiging van huishoudelijke hulp.

Tzorg heeft veel expertise op het gebied van WMO, AMvB, CAO-VVT en salarisschalen en deelt haar kennis graag middels kennisdocumenten en blogs.
Onderaan deze pagina vindt u hiervan een overzicht.