Ondersteuning via de Wmo

Dankzij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kunt u hulp krijgen, zodat u aangenaam thuis kunt blijven wonen en deel kunt blijven nemen aan de maatschappij. Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij huishoudelijke taken die u niet meer kunt uitvoeren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor huishoudelijke hulp. Of heeft u hulp nodig om de dagelijkse zaken te regelen en uw zelfredzaamheid te vergroten? Mogelijk heeft u dan recht op een indicatie voor begeleiding. Uw gemeente beoordeelt of u aanspraak kan maken op deze ondersteuning. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden en er kan sprake zijn van een eigen bijdrage, daarover vertellen wij u graag meer.

Klik hier voor hulp bij uw Wmo-aanvraag

 

Voorwaarden Wmo-indicatie

Verschillende groepen komen in aanmerking voor een Wmo-indicatie, zoals ouderen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Om in aanmerking moet u officieel woonachtig zijn in de gemeente waar u een aanvraag indient. Ook wordt een Wmo-indicatie alleen toegekend als de verwachting is dat de ondersteuning voor langere periode noodzakelijk is. 

 

Kosten Wmo-ondersteuning

Om de ondersteuning vanuit de Wmo betaalbaar te houden vragen gemeenten een eigen bijdrage. Voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding bedraagt de eigen bijdrage maximaal €19,- per maand. Bent u gehuwd of heeft u een partner? En is minimaal één van jullie nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Bereikt u of uw partner de AOW-leeftijd in de loop van het jaar? Dan betaalt u wel de eigen bijdrage van €19,- per maand. De eigen bijdrage betaalt u per vier weken aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De overige kosten van de Wmo-ondersteuning betaalt de gemeente. 

 

Aanvragen Wmo-ondersteuning

Heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te blijven wonen? Neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. Dit kunt u in de meeste gevallen online of telefonisch doen. Een medewerker van de gemeente komt dan bij u langs of nodigt u uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek onderzoekt de gemeente welke problemen u ondervindt en welke oplossingen nodig zijn. Ook wordt er gekeken wat u zelf nog kan en welke hulp uw familie/naasten kunnen bieden. Na het gesprek besluit de gemeente of/welke ondersteuning u krijgt. Krijgt u inderdaad ondersteuning vanuit de Wmo? Dan bekijkt u samen met de gemeente welke zorgaanbieder u wilt. Kiest u voor Tzorg als aanbieder van huishoudelijke hulp of begeleiding, dan ontvangen wij uw aanmelding via de gemeente en nemen wij contact met u op om de zorg te starten.