Ondersteuning via de Wmo

Dankzij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kunt u hulp krijgen, zodat u aangenaam thuis kunt blijven wonen en deel kunt blijven nemen aan de maatschappij. Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij huishoudelijke taken die u niet meer kunt uitvoeren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor huishoudelijke hulp. Of heeft u hulp nodig om de dagelijkse zaken te regelen en uw zelfredzaamheid te vergroten? Mogelijk heeft u dan recht op een indicatie voor begeleiding. Uw gemeente beoordeelt of u aanspraak kan maken op deze ondersteuning. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden en er kan sprake zijn van een eigen bijdrage, daarover leest u hieronder meer. 

Wij helpen u graag met uw zorgaanvraag:

Hulp bij uw zorgaanvraag

 

Voorwaarden Wmo-indicatie

Verschillende groepen komen in aanmerking voor een Wmo-indicatie, zoals:

  • ouderen;
  • chronisch zieken;
  • en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Om in aanmerking moet u officieel woonachtig zijn in de gemeente waar u een aanvraag indient. Ook wordt een Wmo-indicatie alleen toegekend als de verwachting is dat de ondersteuning voor langere periode noodzakelijk is. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wmo? Onze vakkundige medewerkers denken graag met u mee.

Geen Wmo-indicatie? Bekijk dan onze andere mogelijkheden.

 

Kosten Wmo-ondersteuning

Om de ondersteuning vanuit de Wmo betaalbaar te houden vragen gemeenten een eigen bijdrage. Voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding bedraagt de eigen bijdrage maximaal €19,- per maand. Dit kan ook minder zijn. Gemeenten mogen de eigen bijdrage van € 19,- verlagen.

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen wanneer:

  • U bent gehuwd of een partner heeft en minimaal één van jullie nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd) is.
  • Bereikt u of uw partner de AOW-leeftijd in de loop van het jaar? Dan betaalt u wel de eigen bijdrage van €19,- per maand.

De eigen bijdrage betaalt u per vier weken aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De overige kosten van de Wmo-ondersteuning betaalt de gemeente. 

 

Aanvragen Wmo-ondersteuning

Heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te blijven wonen? Neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. Dit kunt u in de meeste gevallen online of telefonisch doen. Een medewerker van de gemeente komt dan bij u langs of nodigt u uit voor een gesprek.

Tijdens dit gesprek:

  • Onderzoekt de gemeente welke problemen u ondervindt;
  • welke oplossingen nodig zijn;
  • wat u zelf nog kan;
  • en welke hulp uw familie/naasten kunnen bieden.

Na het gesprek besluit de gemeente of/welke ondersteuning u krijgt
Krijgt u inderdaad ondersteuning vanuit de Wmo? Dan bekijkt u samen met de gemeente welke zorgaanbieder u wilt. Kiest u voor Tzorg als aanbieder van huishoudelijke hulp of begeleiding, dan ontvangen wij uw aanmelding via de gemeente en nemen wij contact met u op om de zorg te starten.

In sommige gemeenten dient u zelf contact op te nemen met de zorgaanbieder om uzelf aan te melden voor de ondersteuning. U kunt dit doen door dit formulier in te vullen of telefonisch contact op te nemen met het aanspreekpunt van uw gemeente

 

Hulp nodig bij uw zorgaanvraag? Wij helpen u graag!

Hulp bij uw zorgaanvraag