Veelgestelde vragen coronavirus medewerkers

Laatste update: 6 april 2020

 

De gezondheid van onze medewerkers staat op één. We volgen alle voorschriften vanuit de overheid, GGD en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Tzorg instrueert jou aan de hand van hun richtlijnen. We zetten hierbij jou en onze cliënten centraal. 

Wat betreft jouw eigen werksituatie kun je aanvullende richtlijnen lezen in onderstaande vragen en antwoorden. Wat moet je bijvoorbeeld doen als een cliënt besmet is? En wat als je zelf cliënten krijgt die duiden op besmetting? Vragen of opmerkingen over jouw werkzaamheden of de werkzaamheden bij onze cliënten, mail je naar coronavirus@tzorg.nl. 

Zorgmedewerkers ten aanzien van het coronavirus 

Ik hoest/ ben verkouden mag ik gaan werken?
Ja, je mag aan het werk, maar we willen je graag op een alternatieve manier inzetten. Ga dus niet naar je cliënt, maar overleg met jouw planner hoe we de zorg in kunnen zetten.   

Ik heb koorts, mag ik gaan werken?
Nee, neem direct contact op met je zorgcoördinator om je ziek te melden. 

Iemand in mijn gezin heeft koorts, moet ik gaan werken?
Ja, maar houd je eigen gezondheid goed in de gaten. Mocht je klachten krijgen, kijk dan goed naar bovenstaande punten.  

Tijdens de persconferentie van 31-03 is verteld dat zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis ook getest gaan worden. Kom ik ook in aanmerking voor een test?
Het kabinet gaf vorige week aan dat ze een testbeleid per sector zouden ontwikkelen. Het RIVM heeft dit inmiddels geplaatst: https://lci.rivm.nl/inzet-en-testbeleid-medewerkers-wijkverpleging-en-huishoudelijke-hulp. 

Hierin lezen wij dat onze medewerkers in eerste instantie nog niet getest gaan worden. Wij overleggen momenteel met de GGD of we ook voor onze medewerkers die klachten hebben een test kunnen aanvragen. Zodra we hier meer over weten, delen wij dit uiteraard met jou.  

Niet elke GGD hanteert dezelfde werkwijze en richtlijnen. Wij houden de landelijke richtlijnen aan maar je mag bij vragen altijd zelf contact opnemen met de GGD in jouw regio.

 

Hygiëne 

Welke belangrijke hygiënemaatregelen moet ik in acht nemen?
Houd te allen tijde 1,5 meter afstand tussen jou en je cliënt.  

Het is altijd erg belangrijk om te zorgen voor een goede persoonlijke hygiëne. In de situatie waar we nu in zitten, is dit des te belangrijker. Hieronder lees je welke maatregelen je zelf kunt toepassen:  

 1. Was regelmatig je handen met water en zeep. 
 2. Houd een papieren zakdoek voor je mond als je niest of hoest, en gooi deze daarna weg in de afvalemmer. Was na het hoesten of niezen je handen. Een alternatief is om in je elleboog te hoesten of te niezen. 
 3. Voor het drogen van handen zijn een stuk keukenrol, een schoon papieren handdoekje, warme lucht of een handdoekrol geschikt. Het is belangrijk dat materialen om handen aan te drogen slechts eenmalig gebruikt worden. 
 4. Raak zo min mogelijk je mond, neus of ogen aan. 
 5. Maak voorwerpen die je vaak aanraakt, zoals deurklinken en kranen, regelmatig schoon. 
 6. Groet elkaar zonder aanraking. 
 7. Ventileer waar mogelijk ruimtes. 
 8. Volg de speciale maatregelen op die bij de werklocatie gelden 

Voor een instructie voor het goed wassen van je handen verwijzen we je graag naar de  instructiefilm van het RIVM  en het hygiëne protocol van Tzorg. 

Hoe gaan we binnen Tzorg om met handen schudden?
Wij hanteren het beleid dat we ‘groeten zonder aanraking’. Hiermee wordt handen schudden en ander direct contact tussen mensen vermeden en het risico op overdracht via de handen en lichamelijk contact aanzienlijk verminderd. Zorg altijd voor een afstand van minimaal 1,5 meter.  

 

Preventiemiddelen 

Heeft het zin om een mondkapje te dragen?
Nee, dat is niet nodig. In Nederland worden alleen mondkapjes geadviseerd voor medisch personeel. Mensen die werken met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes. Deze mondkapjes helpen alleen als je ze op de juiste manier gebruikt; ze moeten heel goed sluiten over neus en mond, en je moet ze regelmatig wisselen. De simpele (papieren) mondkapjes die veel mensen in bijvoorbeeld China gebruiken, beschermen de drager niet tegen het virus. Verkeerd gebruik van de mondkapjes geeft schijnzekerheid.  

Gaat Tzorg preventiemiddelen uitleveren aan thuishulpen?
Deels. Het RIVM stelt nog steeds dat het niet bijdraagt aan het voorkomen van besmetting en wij volgen hun richtlijnen. Echter, wij vinden het belangrijk dat jullie je veilig voelen in je werkomgeving en het dragen van handschoenen draagt daar voor sommigen aan bij. Daarom hebben we geregeld dat er handschoenen beschikbaar zijn op onze kantoren. We hebben een laatste partij afgenomen en een beperkte voorraad. Het is dus niet voldoende om iedereen een doos mee te geven. Vraag jezelf daarom goed af of en bij welke cliënt jij handschoenen zou willen dragen. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om naar kantoor te komen, neem dan contact op met jouw leidinggevende.  

Ik heb zelf desinfecterende middelen aangeschaft, kan ik deze declareren?
Tzorg heeft besloten om de richtlijnen die het RIVM ons aangeeft te volgen, we gaan dan ook nog geen extra middelen verstrekken. Ook de middelen die collega’s zelf aanschaffen, kunnen niet gedeclareerd worden. Op het moment dat de officiële instanties het standpunt wijzigen, zullen wij ook ons standpunt opnieuw bepalen. 

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. 

 • Was je handen regelmatig met water en zeep, vergeet ook je vingertoppen niet 
 • Vermijd lichamelijk contact dus ook geen handen geven 
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik in de prullenbak 

Ik heb maar één werktuniek. Kan ik mijn werkkleding meerdere dagen dragen?
Nee, je dient na elke gewerkte dag een nieuw/schoon werktuniek te dragen. Indien jij meerdere dagen achter elkaar naar verschillende cliënten gaat, begrijpen we dat je niet iedere dag een nieuw en schoon tuniek kan dragen. Indien dit het geval is, adviseren we jou contact op te nemen met jouw leidinggevende. In overleg is het mogelijk jouw cliënten te verspreiden over de week of je kunt een nieuw/extra tuniek aanvragen.  

 

Cliënten 

Mag ik andere taken uitvoeren bij mijn cliënt die niet op het huishoudelijk ondersteuningsplan staan, maar waar zij op het moment wél behoefte aan hebben?
Ja, dit mag in sommige gevallen. In deze bijzondere tijd willen we onze cliënten zoveel mogelijk helpen. Daarom hebben met verschillende gemeenten een overeenstemming voor het aanbieden van alternatieve ondersteuning voor onze cliënten. Je kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, het ophalen van de post of medicijnen, het maken van een wandeling (op gepaste afstand van minstens 1,5 meter) of het onderhouden van telefonisch contact.  Indien een cliënt van jou hier behoefte aan heeft, doe dit dan áltijd in overleg met jouw leidinggevende.   

We zien dat andere partijen stoppen met het leveren van huishoudelijke zorg, waarom blijft Tzorg wel zorg leveren?
Wij blijven zorg leveren omdat de ondersteuning die wij bieden juist in deze tijd enorm belangrijk en noodzakelijk is. We geven daarmee ook gehoor aan de oproep van de overheid om te blijven zorgen voor de kwetsbaren in de samenleving. Dat is ook de reden waarom thuiszorg als vitale sector is aangemerkt. 

Daarnaast kijken we ook naar de langere termijn. De maatregelen die het Kabinet op 23 maart aankondigde, gelden namelijk tot minimaal 28 april. Weken of misschien wel maanden geen ondersteuning in de huishouding vinden wij niet verantwoord. Wij gaan onze zorg dan ook zoveel mogelijk doorzetten. Hierbij blijven we de richtlijnen van RIVM en GGD richtlijnen één op één volgen.  

Wij zorgen op deze manier voor een aangename, schone, leefbare en vooral hygiënische leefomgeving. Daarnaast ligt eenzaamheid op de loer voor onze cliënten en in sommige situaties zijn onze hulpen en begeleiders de enige waar ze nog contact mee kunnen hebben. 

Mijncliënt hoest/is verkouden/lijkt koorts te hebben en wil per se dat ik kom.
Voor cliënten gelden dezelfde richtlijnen als voor anderen inwoners van Nederland. Als je bij een cliënt bent en je herkent bovenstaande signalen, schakel dan meteen met jouw leidinggevende. In overleg kijken we of het zorgmoment verzet kan worden tot de klachten weg zijn we bieden in overleg met onze cliënt één van onze alternatieve diensten aan. 

Een cliënt wil niet dat ik kom, wat kan ik doen?
Indien een cliënt niet wil dat jij fysiek in huis aanwezig bent, kunnen we in overleg met de cliënt alternatieve ondersteuning aanbieden. Bespreek de wensen van de cliënt en zorg ervoor dat de planner op de hoogte is van de werkzaamheden die jij gaat uitvoeren. Mocht jij hier vragen over hebben, bespreek deze dan met jouw leidinggevende of planner.  

Een cliënt meldt een vermoeden van besmetting bij mij, wat moet ik doen?
Stop met je werkzaamheden, vermijd contact met de cliënt en neem direct contact op met je leidinggevende voor verdere instructies.  

Moeten cliënten melden als ze een (verdenking) van besmetting met het Coronavirus hebben?
Ja,we vragen cliënten dit bij ons te melden zodat wij onze thuishulpen en begeleiders een veilige werkomgeving kunnen bieden. We vragen daarbij om allereerst contact op te nemen met de huisarts, maar ook ons op te hoogte te stellen via de zorgcoördinator. Het zorgmoment zal worden verplaatst totdat de risico’s voor jou als thuishulp of begeleider weg zijn. In overleg met de cliënt kunnen we uiteraard wel alternatieve diensten aanbieden. Mocht jij hier vragen over hebben, bespreek deze dan met jouw leidinggevende of planner. 

Mijn cliënt is positief getest door een arts of een GGD. Ik ben in aanraking geweest met deze persoon. Mag ik nu nog werken bij deze cliënt?
Nee, neem hierover direct contact op met jouw leidinggevende. 

Mag ik dan nog werken bij andere cliënten?
Indien je geen klachten hebt, kan je met inachtneming van de 1,5 meter afstand en hygiëne voorschriften, bij andere cliënten blijven werken. Mocht je twijfels hebben, neem dan contact op met je leidinggevende.

Mijn cliënten vallen onder een kwetsbare doelgroep en hebben o.a. last van COPD, astma of diabetes. Als ik hoest en/of nies, mag ik dan naar deze cliënten toe? 
Zolang jouw cliënten of jij geen gezondheidsklachten hebben, kun je gewoon aan het werk bij deze cliënten. Wil je het zekere voor het onzekere nemen, neem dan zelf telefonisch contact op met jouw cliënt en bespreek dit. Het nummer vind je in ONS bij de planning. Bij enige twijfel neem je altijd contact op met je leidinggevende.  Bespreek met de cliënt of er behoefte is voor het inzetten van één van de alternatieve diensten.  

We benadrukken dat in deze tijd is hygiëne extra belangrijk. Maar houdt gepaste afstand tussen jou en je cliënt (minstens 1,5 meter) en houd je aan de hygiënevoorschriften van het RIVM. Bovenstaande is de richtlijn vanuit de GGD en het RIVM.  Zie ook  https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals#advies 

Mijn cliënt wil dat ik kom terwijl hij of zij niet thuis is. Is het mogelijk dat ik mijn werkzaamheden uitvoer terwijl hij/zij niet thuis is?
Nee, we hebben de keuze gemaakt om dit niet te doen. Dit brengt te veel risico’s met zich mee. Indien je hier vragen over hebt, bespreek dit dan met je leidinggevende.   

Ik werk bij een gezin met meer dan drie personen. Kan ik hier nu aan het werk? 
Ja, dit kan en mag vanuit de richtlijnen van het RIVM. Zorg dat er bij voorkeur voor dat je tijdens jouw werkzaamheden in een bepaalde ruimte, de gezinsleden zich bevinden in een andere ruimte. Houd te allen tijde een minimale afstand van 1,5 meter. Mocht dit niet mogelijk zijn, neem dan contact op met je leidinggevende. 

  

Huishoudelijke hulp of begeleider 

Wat is een gepaste afstand als ik bij mijn cliënt aan het werk ben?
We krijgen veel vragen welke maatregelen jullie bij cliënten kunnen toepassen om zo veilig mogelijk te werken. We willen de hygiëneregels nogmaals benadrukken én vragen je om altijd minimaal 1,5 meter afstand te houden. Ongeacht of jij of de cliënt wel of geen klachten heeft als hoesten of verkoudheid. Vraag de cliënt dan ook actief om op afstand te blijven en als het kan in een andere ruimte plaats te nemen. De richtlijnen van het RIVM geven aan dat persoonlijke beschermingsmiddelen niet nodig zijn zolang je de 1,5 meter in acht kunt nemen. 

Wat moet ik doen als het niet mogelijk is om deze 1,5 meter afstand van mijn cliënt te bewaren?
Benadruk bij de cliënt dat de afstand van minimaal 1,5 meter een vereiste is om jouw werkzaamheden uit te kunnen en mogen voeren. Indien dit om wat voor reden niet mogelijk is, neem dan direct contact op met jouw leidinggevende. In overleg kunnen we bij deze cliënt één van de alternatieve diensten inzetten.  

Waarom moet ik nog steeds blijven werken bij mogelijk kwetsbare cliënten?
Wij volgen hierin de aanwijzingen en richtlijnen van de overheid. Die roept ons op om ons werk te blijven doen om het virus onder controle te houden. Het RIVM heeft de thuiszorg als vitaal beroep aangemerkt omdat het zorgen voor een schoon en leefbaar huis, goede hygiëne en zorgen voor kwetsbare personen daaraan bijdraagt. Maar als jij inschat dat de zorg niet of op een andere manier nodig is neem dan contact op met je zorgcoördinator om dit te bespreken.  

 Ik val zelf onder de risicogroep (COPD, astma en diabetes), is het verantwoord voor mijzelf om nu naar mijn cliënten te gaan?
Neem hierover contact op met jouw huisarts. Mocht het advies zijn dat jij aan het werk kan blijven, maar je wil het zekere voor het onzekere nemen, neem dan zelf telefonisch contact op met jouw cliënt en bespreek dit. Mochten er bij jouw cliënten geen klachten zijn, kun jij je werkzaamheden blijven uitvoeren. Het nummer vind je in ONS bij de planning. Bij enige twijfel neem je altijd contact op met je leidinggevende.

Mijn gezinsleden vallen onder de risicogroep (COPD, astma en diabetes), is het verantwoord om nu naar de cliënten te gaan?
Zolang jouw cliënten geen gezondheidsklachten hebben, kun je gewoon aan het werk bij deze cliënten. Wil je het zekere voor het onzekere nemen, neem dan zelf telefonisch contact op met jouw cliënt en bespreek dit. Bij enige twijfel neem je altijd contact op met je leidinggevende.  

Ik wil voorkomen ziek te worden of een van mijn gezinsleden omdat ik bij veel verschillende mensen thuiskom en zij (soms) (lichte) klachten hebben. 
We respecteren jouw keus wanneer jij besluit niet aan het werk te willen zonder dat je klachten hebt of jouw cliënten. In dit geval kun je contact opnemen met jouw leidinggevende om verlof op te nemen. Echter doen wij een beroep aan iedereen om de zorg aan onze cliënten te bieden die zij nodig hebben.  

Ik krijg geen updates over het coronavirus per mail, kunnen jullie mij ook mailen?
Controleer als eerste je spambox? Wellicht is hierin de mail terecht gekomen. Mocht dit niet zo zijn heb je jezelf wellicht eerder afgemeld of ben je niet op de mailinglijst terecht gekomen. Je kunt je opnieuw aanmelden via; https://m2.mailplus.nl/wp4SHRuxF9yN-1004-50611 

Ik maak me zorgen over het zelf ziek worden of dat mijn cliënten ziek worden.
Je kan natuurlijk altijd contact opnemen met jou leidinggevende om dit te bespreken. Daarnaast is er speciaal voor alle collega’s van Tzorg in samenwerking met PSION een psychologische hulplijn geopend. Je kunt hier terecht met vragen en mentale ondersteuning bij ziekte of overlijden door het coronavirus. Het telefoonnummer is:085-0441176 

 

Kinderopvang 

De scholen en kinderdagopvang zijn tot 6 april gesloten. Ik heb zelf geen opvang. Wat nu?
Voor kinderen van medewerkers in de thuiszorg is er een uitzondering gemaakt. Door Minister Bruins is aangegeven dat de thuiszorg een “vitaal en cruciaal” beroep is. Dit betekent dat werk in de thuiszorg als belangrijk werk wordt gezien om verdere besmetting te voorkomen en daarmee het coronavirus te overwinnen. Een goede hygiëne is immers belangrijk in het bestrijden van het virus.   

Voor medewerkers die in een vitaal/cruciaal beroep werken, gelden er andere richtlijnen qua sluiting van scholen en kinderdagverblijven. Dat betekent dat voor medewerkers die in de thuiszorg werkzaam zijn, de scholen en kinderdagverblijven wel open zijn. Jij kunt jouw kind overdag naar school of het kinderdagverblijf brengen en jouw kind wordt daar opgevangen. Dit kost jou geen geld. Op die manier wil de Minister ervoor zorgen dat jij jouw belangrijke werk gewoon kunt doen en daarmee Nederland helpt om zo snel mogelijk dit virus te overwinnen. Stem wel even met de school of kinderdagverblijf af tot hoe laat ze open zijn.  

De kinderopvang is gesloten en maar één ouder/verzorger werkt in de vitale sector, heb ik recht op opvang?
Voor ouders of verzorgden die werken in cruciale beroepsgroepen, blijven de scholen en kinderopvanglocaties wel open. Zij kunnen dan aan het werk, terwijl hun kinderen daar worden opgevangen. Het gaat specifiek om personeel in de (thuis)zorg, het onderwijs, het openbaar vervoer, de voedselketen, brandstoffentransport, het ophalen en inzamelen van afval en vuilnis, kinderopvang, media en communicatie, de hulpverleningsdiensten en noodzakelijke overheidsprocessen.   

Als één van de ouders in de vitale sector werkt heeft jouw kind waarschijnlijk ook recht op opvang. Wanneer jouw kinderen geen gezondheidsklachten hebben, kun jij aangeven bij het kinderdagverblijf dat jij recht hebt op opvang.   

Dit betekent dat de werkzaamheden die je voor Tzorg uitvoert als vitaal beroep wordt aangemerkt. 
Voor een complete lijst van vitale beroepen, zie onderstaande link:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen 

Wat als mijn kind hoest of verkouden is of koorts heeft en niet meer terecht kan bij de opvang?  
Wij zullen jou dan eerst vragen om in je eigen omgeving te zoeken naar opvang.   Wanneer dat niet lukt, bel dan met jouw leidinggevende om te overleggen wat de mogelijkheden zijn.