Veelgestelde vragen coronavirus medewerkers

Laatste update: 13 januari 2021

De gezondheid van onze medewerkers en cliënten staat op één. Bij het uitvoeren van ons werk, volgen we de richtlijnen en maatregelen vanuit de overheid, GGD en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In onderstaande vragen en antwoorden lees je meer over deze richtlijnen en wat ze betekenen voor jouw werksituatie. Wat moet je bijvoorbeeld doen als een cliënt besmet is? En wat als je zelf klachten krijgt die duiden op besmetting? Vragen of opmerkingen over jouw werkzaamheden of de werkzaamheden bij onze cliënten, mail je naar jouw zorgcoördinator of naar coronavirus@tzorg.nl.

Vragen en antwoorden over vaccineren en de zorgbonus vind je verderop in deze lijst.

 

Jouw gezondheid

Ik heb koorts, mag ik gaan werken?
Nee, neem direct contact op met je zorgcoördinator om je ziek te melden.  
 

Ik hoest/ben verkouden mag ik gaan werken?
Vanaf 1 juni geldt:

 • Iedereen in heel Nederland met één of meer van onderstaande symptomen moet thuisblijven (zo ook jij). Neem direct contact op met je zorgcoördinator.
 • Iedereen met klachten die passen bij het coronavirus kan zich laten testen.
 • Het is van groot belang dat jij je bij klachten direct laat testen. 
 • De test vraag je aan via het telefoonnummer: 0800-1202 of via: coronatest.nl. Houd hiervoor je DigiD code bij de hand.
 • Totdat de testuitslag bekend is, blijf je met klachten thuis. Als je koorts en/of benauwdheid hebt, dan moeten ook al jouw huisgenoten thuisblijven tot minimaal na de testuitslag.
 • Je zorgcoördinator kijkt samen met jou hoe je in overleg met je cliënten op een alternatieve manier ondersteuning kunt bieden.

Welke symptomen zijn passend bij COVID-19?

 • Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of
 • Hoesten; en/of
 • Benauwdheid en/of
 • Verhoging of koorts en/of
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak. 

Mag ik gaan werken als ik één en/of meerdere van bovenstaande klachten heb?
Nee, het is van groot belang dat jij je bij klachten direct laat testen. Iedereen met klachten in heel Nederland met één of meerdere klachten dient zich te laten testen en moet thuisblijven, hier val jij dus ook onder. Mocht dit voor jou het geval zijn, neem je direct contact op met jouw zorgcoördinator.

 • Neem contact op met je zorgcoördinator voor de testmogelijkheden;
 • Totdat de testuitslag bekend is, blijf je met klachten thuis. Als je koorts en/of benauwdheidsklachten hebt, dan moeten ook al jouw huisgenoten thuisblijven tot mininaam na de testuitslag;
 • Je zorgcoördinator blijft dagelijks met jou telefonisch in contact en bekijkt in overleg met je cliënten of je op een alternatieve manier zorg kunt bieden.

Wat moet ik doen als de testuitslag bekend is?
Als je testuitslag bekend is, breng je jouw zorgcoördinator hiervan op de hoogte.

Wanneer uit de test blijkt dat je geen corona hebt, mag je met milde klachten (in ieder geval geen koorts) weer aan het werk. Belangrijk hierin is wel dat je nauwkeurig omgaat met de algemene hygiënemaatregelen.

Wanneer uit de test blijkt dat je wel corona hebt, volgt er een bron- en contactopsporing door de GGD. Je blijft minimaal thuis totdat je 48 uur koortsvrij bent én ten minste 24 uur symptoomvrij.

Ik heb zelf geen corona-gerelateerde klachten, maar één van mijn huisgenoten is positief getest. Wat kan ik nu doen?
Als thuishulp  of begeleider met een positief geteste huisgenoot blijft je in quarantaine tot 10 dagen na het laatste contact met de besmette huisgenoot en kun je in deze periode geen werk uitvoeren bij je cliënten thuis. Na de 5e dag na het laatste contact met de positief geteste huisgenoot, kan je een coronatest aanvragen. Breng jouw leidinggevende hiervan altijd op de hoogte.

 • Is de uitslag positief is, dan blijf je zonder klachten thuis in isolatie tot en met de 5e dag na de testafname (dat is dus ten minste tot en met de 10e dag na je laatste contact met de positief geteste huisgenoot).
 • Is de uitslag negatief, dan mag je daarna wel naar buiten om bijvoorbeeld te wandelen of een boodschap te doen. Je mag tot 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste huisgenoot geen werkzaamheden uitvoeren bij je cliënt(en) thuis en dient buiten het werk contact met kwetsbare personen zoveel mogelijk te vermijden. Krijgt je klachten, dan dien jij je alsnog opnieuw te laten testen.

Ik heb zelf geen corona-gerelateerde klachten, maar ik ben meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter geweest van een positief getest persoon. Wat moet ik nu doen?
Ben je thuishulp of begeleider en ben je 15 minuten binnen 1,5 meter geweest van een positief getest persoon, dan blijf je in quarantaine tot 10 dagen na het laatste contact met de besmette persoon en voer je geen werkzaamheden uit bij je cliënt(en) thuis. Na de 5e dag na het laatste contact met de positief geteste persoon kan je een coronatest aanvragen. Breng jouw leidinggevende hiervan altijd op de hoogte.

 • Is de uitslag van de test positief, dan blijf je (zonder klachten) thuis in quarantaine tot en met de 5e dag na de testafname (dat is dus ten minste tot en met de 10e dag na het laatste contact met de positief geteste persoon).
 • Is de uitslag negatief, dan hoef je niet langer thuis te blijven. De werkzaamheden kunnen hervat worden, maar tot 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon dien je tijdens de werkzaamheden altijd een chirurgisch mondneusmasker van minimaal type || te dragen. Je zorgcoördinator bespreekt met jou hoe je deze ontvangt.

Ik val zelf onder de risicogroep (COPD, astma en diabetes). Is het verantwoord voor mijzelf om nu naar mijn cliënten te gaan?
Neem hierover contact op met jouw huisarts. Mocht het advies zijn dat jij aan het werk kan blijven, maar wil je het zekere voor het onzekere nemen, neem dan telefonisch contact op met jouw cliënt en bespreek dit. Het nummer vind je in ONS bij de planning. Bij enige twijfel neem je altijd contact op met je leidinggevende.

Ik maak me zorgen over het zelf ziek worden of dat mijn cliënten ziek worden. 
Je kan natuurlijk altijd contact opnemen met jouw leidinggevende om dit te bespreken. Daarnaast is er speciaal voor alle collega’s van Tzorg in samenwerking met PSION een psychologische hulplijn geopend. Je kunt hier terecht met vragen en mentale ondersteuning bij ziekte of overlijden door het coronavirus. Het telefoonnummer is: 085-0441176 .

Hoe weet ik of het veilig is om bij mijn cliënten te werken?
Vraag iedere keer voordat je binnenstapt bij een cliënt:

 • Heeft u of een huisgenoot milde klachten, koorts of benauwdheid?
 • Heeft u of een huisgenoot in de afgelopen 10 dagen een positieve coronatest gehad of is er persoonlijk contact geweest met de huisgenoot toen hij/zij nog één van de bovengenoemde klachten had?
 • Bent u in quarantaine omdat u in nauw contact bent geweest met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld, is teruggekomen uit een COVID-19 risicogebied of is gewaarschuwd door de Coronamelder-app?

Indien één van deze vragen met ja beantwoord wordt, neem je direct telefonisch contact op met je zorgcoördinator. Het zorgmoment wordt uitgesteld tot een later moment en zorg ervoor dat je niet in contact komt met de cliënt.

 

Hygiëne

Welke belangrijke hygiënemaatregelen moet ik in acht nemen?
Houd allen tijde 1,5 meter afstand tussen jou en je cliënt. Daarnaast is het altijd erg belangrijk om te zorgen voor een goede persoonlijke hygiëne. In de situatie waar we nu in zitten, is dit des te belangrijker. Hieronder lees je welke maatregelen je zelf kunt toepassen:

 1. Was regelmatig je handen met water en zeep.
 2. Houd een papieren zakdoek voor je mond als je niest of hoest, en gooi deze daarna weg in de afvalemmer. Was na het hoesten of niezen je handen. Een alternatief is om in je elleboog te hoesten of te niezen.
 3. Voor het drogen van handen zijn een stuk keukenrol, een schoon papieren handdoekje, warme lucht of een handdoekrol geschikt. Het is belangrijk dat materialen om handen aan te drogen slechts eenmalig gebruikt worden.
 4. Raak zo min mogelijk je mond, neus of ogen aan.
 5. Maak voorwerpen die je vaak aanraakt, zoals deurklinken en kranen, regelmatig schoon.
 6. Groet elkaar zonder aanraking; Hiermee wordt handen schudden en ander direct contact tussen mensen vermeden en het risico op overdracht via de handen en lichamelijk contact aanzienlijk verminderd.
 7. Ventileer waar mogelijk ruimtes.
 8. Draag na elke gewerkte dag een nieuw/schoon werktuniek.

Voor een instructie voor het goed wassen van je handen verwijzen we je graag naar de instructiefilm van het RIVM. 

Wat is een gepaste afstand als ik bij mijn cliënt aan het werk ben?
We vragen je om altijd een afstand te houden tussen jou en je cliënt van minstens 1,5 meter. Dit is op advies vanuit de richtlijnen van het RIVM. Ongeacht of jij of de cliënt wel of geen klachten hebben als hoesten of verkoudheid. Vraag de cliënt dan ook actief om op afstand te blijven en als het kan in een andere ruimte plaats te nemen. De richtlijnen van het RIVM geven aan dat persoonlijke beschermingsmiddelen niet nodig zijn zolang je de 1,5 meter in acht kunt nemen. Ook benadrukken we nogmaals om de hygiënevoorschriften goed in acht te nemen.

Ik kan geen 1,5 meter afstand houden van mijn cliënt of mijn cliënt houdt zich niet aan de algemene hygiënemaatregelen, wat kan ik doen?
Tijdens jouw werkzaamheden is het erg belangrijk de volgende maatregelen in acht te nemen:

 • Blijf bij klachten die passen bij het coronavirus thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
 • Houd minstens 1,5 meter afstand van je cliënt;
 • Geef geen handen;
 • Was regelmatig en goed je handen;
 • Hoesten en niezen doe je in de elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct in de container.

Het kan voorkomen dat jij je niet aan één van bovenstaande maatregelen kunt houden. In dit geval neem je contact op met je leidinggevende. Tijdens dit gesprek kun je bespreken of de zorg uitgesteld kan worden of dat er tijdens de werkzaamheden gebruik kan worden gemaakt van een chirurgisch mondneusmasker van minimaal type ||.

 

Vaccineren

Vaccineren is vrijwillig. Geldt dit ook voor mij als zorgmedewerker?
Ja, de vaccinatie tegen het coronavirus is vrijwillig. De overheid zorgt voor informatie over het vaccin en de vaccinatie. Je kunt daarna je eigen keuze maken om een vaccinatie tegen het coronavirus te halen.

Waarom zou ik me moeten laten vaccineren?
Dit is een keuze die je alleen zelf kan maken. We willen jou zo goed mogelijk helpen om een weloverwogen keuze te maken. Meer informatie vind je op www.coronavaccinatie.nl

Per wanneer kan ik me laten vaccineren?
Dat is nog niet bekend. De vaccinatiecampagne start met zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Na deze groep volgen als tweede de zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg. Als derde groep worden de zorgmedewerkers van de wijkverpleging en Wmo-ondersteuning gevaccineerd. Voor alle drie de groepen betreft het zorgmedewerkers die intensief patiëntcontact hebben. De exacte definiëring hiervan wordt landelijk bepaald. Of thuishulpen en begeleiders daaronder vallen, weten we nog niet.

Wij hebben geen invloed op de volgorde van vaccinatie. Dit wordt bepaald door het kabinet die hierin de Gezondheidsraad volgt. In de roadmap van het ministerie staat opgenomen wie wanneer gevaccineerd wordt. Dit wordt steeds verder aangevuld zodra er verdere planning bekend is.

Waar kan ik me laten vaccineren?
In opdracht van de minister van VWS start de vaccinatie van het zorgpersoneel die onder de eerste groep valt, op drie locaties, namelijk Utrecht, Rotterdam en Brabant.  De GGD’en hebben inmiddels de locaties gekozen en zijn druk bezig met de inrichting hiervan. De overige locaties worden binnenkort bekend gemaakt. Uiteindelijk komen er 25 GGD locaties waar je je kunt laten vaccineren.

Hoe word ik uitgenodigd om me te laten vaccineren?
Je ontvangt van Tzorg een bericht waarmee je je kan aanmelden bij de GGD om een afspraak te maken en je te laten vaccineren. Zodra duidelijk is wanneer thuishulpen en begeleiders gevaccineerd kunnen worden, ontvang je hierover bericht van Tzorg. Wanneer dit zal zijn, is nog niet bekend.

Waarom verstuurt Tzorg de uitnodiging om me te laten vaccineren?
Vanuit de overheid is aan zorgorganisaties (die bij de eerste groep horen) gevraagd om de oproep voor het vaccineren te versturen aan hun medewerkers.

Kan ik me via Tzorg laten vaccineren?
Nee, vanuit Tzorg ontvang je bericht waarmee je zelf een afspraak maakt bij de GGD. Daar zullen ze jou vervolgens vaccineren.

Mag Tzorg registreren of ik me laat vaccineren?
Vaccineren is een vrije keuze. Tzorg mag wel weten dat een medewerker zich laat vaccineren, maar mag dit niet registreren volgens de AVG.

Wat kost het om me te laten vaccineren?
Het vaccineren kost geen geld.

Kan ik me onder werktijd laten vaccineren?
Hier hebben we nog geen antwoord op, zodra hier meer over bekend is brengen jullie op de hoogte.

Wanneer kunnen mijn cliënten zich laten vaccineren?
In de roadmap staat hier nog niets over opgenomen. Hier komen wij nog op terug.

Moet ik mijn cliënten laten weten dat ik me wel/niet laat vaccineren?
Nee, er is geen verplichting om te melden dat jij je wel/niet hebt laten vaccineren.

Kan ik ervoor kiezen om uitsluitend bij cliënten te werken die gevaccineerd zijn?
Nee dit is niet mogelijk. Dit in verband met het recht op bescherming van de lichamelijke integriteit van de cliënt. We vragen onze cliënten ook nog steeds om zich te houden aan de algemene hygiënerichtlijnen.

Ben ik niet meer besmettelijk als ik me laat vaccineren?
Vaccinatie geeft geen 100% bescherming tegen het coronavirus. Het is nog niet bekend hoe lang het vaccin beschermt. Ook is nog onvoldoende bekend in hoeverre iemand die gevaccineerd is toch het virus kan verspreiden. De algemene hygiënemaatregelen en 1,5 meter afstand blijven daarom gelden.

Moet ik nog steeds de algemene hygiëne maatregelen volgen als ik ben gevaccineerd?
Ja, zolang de RIVM richtlijnen gelden, moet je die nog steeds volgen ongeacht of je wel of niet bent gevaccineerd.

 

Preventiemiddelen

Verstrekt Tzorg een mondkapje voor mijn werk?
De richtlijnen rondom het dragen van een mondkapje zijn vanuit het RIVM voor de thuiszorg niet veranderd. Maar de overheid heeft wel een dringend advies uitgebracht om in openbare ruimtes een mondkapje te dragen. Daarom gaan we per post uitwasbare Tzorg mondkapjes sturen naar alle medewerkers. In verband met de levertijd ontvang je deze uiterlijk half november. Het dragen van het mondkapje is nog steeds een eigen keuze en het vervangt niet de 1,5 meter afstand (en de andere maatregelen). Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op met jouw zorgcoördinator.

Krijg ik een mondkapje van Tzorg als ik met het openbaar vervoer naar mijn cliënten ga?
Voor eventueel woon- werkverkeer in het openbaar vervoer verstrekt en/of vergoed Tzorg (naast de hierboven genoemde uitwasbare Tzorg mondkapjes) geen mondkapjes. Mocht deze richtlijn, het verplicht dragen van een mondkapje in het OV, jou problemen opleveren om bij de cliënt te komen, neem hierover contact op met jouw planner. We proberen je dan in te plannen binnen een straal van 10 km enkele reis om bij jouw cliënt te komen zodat jij eventueel een ander vervoersmiddel dan het OV kunt gebruiken.

Voorziet Tzorg mij van PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)?
Nee, we volgen hierin het advies van het RIVM welke je hier kunt lezen: https://lci.rivm.nl/covid-19/pbm-beleid-wmo . Indien er bij een cliënt een vermoeden van Covid-19 is, zullen wij de zorg uitstellen totdat de cliënt getest is. Wanneer de cliënt negatief getest wordt, kunnen we de zorg hervatten. Je dient nog wel altijd de afstand van tenminste 1,5 meter te bewaren en de algemene hygiëne adviezen in acht te nemen.

Er zijn echter specifieke situaties waarin uitstel niet mogelijk is en ook situaties waarin een medewerker – in overleg met jouw zorgcoördinator – beredeneerd afwijkt van de algemene uitgangspunten. Voor die gevallen is het verstandig dat er een “reservepakket” (1 bril, 2 maskers, 2 paar handschoenen, 2 halterschorten, 1 flacon) aan medische beschermingsmiddelen gebruikt wordt. Uiteraard geldt hierbij terughoudendheid gegeven het feit dat er schaarste blijft aan beschermingsmiddelen.

Ik heb maar één werktuniek. Kan ik mijn werkkleding meerdere dagen dragen?
Nee, je dient na elke gewerkte dag een nieuw/schoon werktuniek te dragen. Indien jij meerdere dagen achter elkaar naar verschillende cliënten gaat, begrijpen we dat je niet iedere dag een nieuw en schoon tuniek kan dragen. Indien dit het geval is, neem dan contact op met je zorgcoördinator. In overleg is het mogelijk jouw cliënten te verspreiden over de week of je kunt een nieuw/extra tuniek aanvragen. 

 

Werkzaamheden

Mag ik als thuishulp of begeleider nog steeds werken bij kwetsbare personen?
Ja, het is belangrijk dat kwetsbare personen passende ondersteuning blijven ontvangen. Wij kunnen onze cliënten daarom nog steeds voorzien van de juiste hulp. Het is nog steeds belangrijk om daarbij de afstand van minstens 1,5 meter te hanteren en de hygiëneregels daarbij in acht te nemen.

Mag ik andere taken uitvoeren bij mijn cliënt die niet op het huishoudelijk ondersteuningsplan staan, maar waar zij op het moment wél behoefte aan hebben?
Ja, dit mag in sommige gevallen. In deze bijzondere tijd willen we onze cliënten zoveel mogelijk helpen. Daarom hebben we met verschillende gemeenten een overeenstemming voor het aanbieden van alternatieve ondersteuning voor onze cliënten. Je kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, het ophalen van de post of medicijnen, het maken van een wandeling (op gepaste afstand van minstens 1,5 meter) of het onderhouden van telefonisch contact. Indien een cliënt van jou hier behoefte aan heeft, doe dit dan áltijd in overleg met jouw zorgcoördinator.

Een cliënt wil niet dat ik kom, wat kan ik doen?
Indien een cliënt niet wil dat jij fysiek in huis aanwezig bent, kunnen we in overleg met de cliënt alternatieve ondersteuning aanbieden. Bespreek de wensen van de cliënt en zorg ervoor dat de planner op de hoogte is van de werkzaamheden die jij gaat uitvoeren. Mocht jij hier vragen over hebben, bespreek deze dan met jouw leidinggevende of planner. 

Een cliënt wil niet dat ik kom omdat je thuis nog maximaal twee personen per dag mag ontvangen. Wat kan ik doen?
Thuis mag je maximaal twee andere personen ontvangen, dit gaat om privésituaties. Ons werk is nog steeds aangemerkt als vitaal beroep en het bezoek van jou als thuishulp of begeleider staat los van deze richtlijn. Je kunt in dat geval, in overleg met je cliënt, gewoon je werk blijven uitvoeren. Mocht jij hier vragen over hebben, bespreek deze dan met jouw zorgcoördinator.

Ik krijg geen updates over het coronavirus per mail, kunnen jullie mij ook mailen?
Controleer als eerste je spambox. Wellicht is hierin de mail terecht gekomen. Mocht dit niet zo zijn heb je jezelf wellicht eerder afgemeld of ben je niet op de mailinglijst terecht gekomen. Je kunt je opnieuw aanmelden via; https://m2.mailplus.nl/wp4SHRuxF9yN-1004-50611

 

Gezondheid van je cliënt

Mijn cliënt hoest/is verkouden/lijkt koorts te hebben en wil per se dat ik kom. Wat nu?
Voor cliënten gelden dezelfde richtlijnen als voor andere inwoners van Nederland. Als je bij een cliënt bent en je herkent bovenstaande signalen, schakel dan meteen met jouw leidinggevende. Het is erg belangrijk dat een cliënt zich met bovengenoemde klachten laat testen op het virus. Tot de testuitslag bekend is, zullen we de zorg uitstellen.

Een cliënt meldt een vermoeden van besmetting bij mij, wat moet ik doen?
Stop met je werkzaamheden, vermijd contact met de cliënt en neem direct contact op met je leidinggevende voor verdere instructies.

Moeten cliënten melden als ze een (verdenking) van besmetting met het coronavirus hebben?
Ja, we vragen cliënten dit bij ons te melden zodat wij onze thuishulpen en begeleiders een veilige werkomgeving kunnen bieden. Indien bij een cliënt is bevestigd dat deze besmet is met Covid-19 voert de GGD binnen 24 uur een bron- en contactonderzoek uit. Het zorgmoment zal worden verplaatst, totdat de risico’s voor jou als thuishulp of begeleider weg zijn. In overleg met de cliënt kunnen we uiteraard wel alternatieve ondersteuning aanbieden. Mocht jij hier vragen over hebben, bespreek deze dan met jouw zorgcoördinator of planner.

 

Zorgbonus

Waarom heeft Tzorg de zorgbonus aangevraagd?
Volgens de regeling komen zorgprofessionals binnen een zorgorganisatie in aanmerking voor een bonus die zich in de afgelopen periode (1 maart 2020 tot 1 september 2020):

 1. hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19, en/of
 2. hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19.

Al onze thuishulpen en begeleiders hebben, als vitale beroepsgroep, gedurende de genoemde periode bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19. Daarnaast hebben ze zich gedeeltelijk en per medewerker verschillend ingezet voor cliënten met COVID-19.

We zijn daarbij aangesloten, bij de brancheverenigingen en collega zorgbedrijven, om weloverwogen aan te vragen.

Hoe hebben de medewerkers van Tzorg bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19?
Onze zorgprofessionals:

 1. Hebben de reguliere zorg onder zwaardere mentale omstandigheden draaiende gehouden. Zij hebben:
  • ondanks bezorgdheid over de eigen gezondheid, de cliënten gerust hebben moeten stellen door de enorme onduidelijkheid, onrust en angst die er leefde onder de cliënten.
  • de cliënten moeten overtuigen van het feit dat het belangrijk is dat zij kwamen i.v.m. het zorgen voor een schoon en leefbaar huis, in tijden dat hygiëne nog belangrijker is dan voorheen.
  • de cliënten moeten ‘opvoeden’ om zich aan de RIVM-richtlijnen te houden (1,5 meter afstand houden, handen wassen, etc.) en de maatregelen te begrijpen, om het risico op besmettingen zo klein mogelijk te houden. Met alle complexiteit die een (klein) huishouden en deze kwetsbare doelgroep met zich meebrengt. Denkend aan cliënten die de Corona maatregelen niet goed begrepen door bijvoorbeeld (beginnende) dementie.
  • tot medio december zonder PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) gewerkt hebben, omdat vanuit de adviezen van het kabinet / RIVM PBM niet nodig waren. Het was nog niet duidelijk welk risico ze ‘achter de voordeur’ liepen.
 2. Leerden door middel van instructie een nieuwe werkwijze en aanvullende preventieve hygiëne maatregelen aan, waarbij vooral aandacht was voor de hand- en contactpunten reiniging, om ervoor te zorgen dat het COVID-19 virus zich niet (zo weinig mogelijk) verder verspreid;
 3. Bleven preventief optreden tegen verslechtering en signaleerden daar waar andere inzet nodig was in samenwerking met sociale buurt- en wijkteams;
 4. Bleven en blijven klaar staan voor de kwetsbare doelgroep ondanks alle onzekerheden die dat met zich meebracht en brengt voor henzelf en daarmee ook voor hun gezin of naasten;
 5. Waren in veel gevallen een van de weinige sociale contacten tijdens deze crisis en hebben hiermee eenzaamheid zoveel mogelijk zien te voorkomen;
 6. Hebben extra gewerkt doordat collega’s ziek zijn geworden door COVID-19 en hiermee de zorgcontinuïteit geborgd.

Wanneer ontvangen thuishulpen en begeleiders de zorgbonus?
De zorgbonus wordt uitgekeerd op 29 januari 2021.

Welke medewerkers ontvangen de zorgbonus?
Alle thuishulpen en begeleiders die tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020 minstens 4 weken (hoeft niet aaneengesloten) gewerkt hebben (minimaal 1 uur per week).

Is de zorgbonus ook aangevraagd voor onze kantoorcollega’s?
Nee, ondanks dat zij er met z’n allen voor hebben gezorgd dat het werk goed georganiseerd was, vinden wij dat zij niet voldoen aan de gestelde uitgangspunten.

Ontvangen de medewerkers die uit dienst zijn de zorgbonus ook?
Ja. Wanneer je uit dienst bent maar wel in de genoemde periode minstens 4 weken (minimaal 1 uur per week) hebt gewerkt dan ontvang je ook de zorgbonus.

Waarom heeft Tzorg de zorgbonus niet eerder uitgekeerd?
We wilden de bonus niet eerder uitkeren omdat de regels vanuit de overheid nog niet duidelijk waren. Wanneer achteraf zou blijken uit de regelgeving dat hulp bij het huishouden en begeleiding geen recht heeft op de zorgbonus, dan zouden we het bedrag terug moeten betalen. Dat is een onverantwoord risico dat we niet konden nemen.

De landelijke afspraken die nu tussen VWS (Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de accountants zijn gemaakt, maken dat wij nu voldoende gerustgesteld zijn om het bedrag uit te keren.

Heeft Tzorg rente gekregen over de periode dat het bedrag van de zorgbonus op hun rekening stond?
Nee, integendeel. Bij zakelijke rekeningen, zoals de overeenkomst die wij met onze bank hebben, betaal je juist rente over het tegoed dat je hebt.

Wat moet je doen als je al een zorgbonus hebt ontvangen via een andere werkgever?
Laat ons dit weten via coronavirus@tzorg.nl. Je krijgt van ons dan een schriftelijke bevestiging dat jij de zorgbonus al elders hebt ontvangen en dat wij de subsidie terugstorten aan de overheid. In de subsidieregeling staat dat het een eenmalige bonus is. Het is niet de bedoeling dat je als zorgprofessional de bonus van meerdere werkgevers ontvangt. Vanuit de geest van de regeling vragen we je dan ook om het ons te laten weten als jij de bonus al een keer hebt ontvangen. We doen daarbij een beroep op je eerlijkheid.

 

Kinderopvang

De scholen en kinderdagopvang zijn gesloten. Ik heb zelf geen opvang. Wat nu?
Voor kinderen van medewerkers welke een cruciaal beroep hebben kan er tijdens de nieuwe lockdown die op 14 december 2020 gepresenteerd is door minister Rutte, aanspraak gemaakt worden op kinderopvang of buitenschoolse opvang. In dit overzicht: Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl is te lezen dat kinderen van medewerkers in de zorg en vitale processen gebruik mogen maken van de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Dit betekent dat ons werk als belangrijk werk wordt gezien om verdere besmetting te voorkomen en daarmee het coronavirus te overwinnen. Een goede hygiëne is immers belangrijk in het bestrijden van het virus.  Jij kunt jouw kind dus naar het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang brengen. Stem wel even af of er wellicht aangepaste openingstijden zijn.

De kinderopvang is gesloten en maar één ouder/verzorger werkt in de vitale sector, heb ik recht op opvang?
Voor ouders of verzorgden die werken in cruciale beroepsgroepen, blijven kinderopvanglocaties wel open. Zij kunnen dan aan het werk, terwijl hun kinderen daar worden opgevangen. Het gaat specifiek om personeel in de zorg.

Als één van de ouders in de vitale sector werkt heeft jouw kind waarschijnlijk ook recht op opvang. Wanneer jouw kinderen geen gezondheidsklachten hebben, kun jij aangeven bij het kinderdagverblijf dat jij recht hebt op opvang. Mochten zij vragen of jij een bewijs hiervan kunt aanleveren, kun je deze opvragen bij jouw zorgcoördinator.

Hier vind je een complete lijst van alle cruciale beroepen: Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Wat als mijn kind  koorts of verhoging heeft en niet meer terecht kan bij de opvang?
Wij zullen jou dan eerst vragen om in je eigen omgeving te zoeken naar opvang.   Wanneer dat niet lukt, bel dan met jouw leidinggevende om te overleggen wat de mogelijkheden zijn.

 

Vakanties

Ik ben op vakantie geweest / ga op vakantie naar het buitenland. Welke richtlijnen zijn hiervoor? 

Groen of geel gebied: geen aanvullende maatregelen
Wanneer je terugkeert uit een groen of geel gebied, kan je je werkzaamheden hervatten. Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig. Vanzelfsprekend zijn de regels, zoals het houden aan de 1,5 meter, niezen in je elleboog of papieren zakdoek en het testen bij klachten nog steeds van kracht.

Oranje of rood gebied: 10 dagen (thuis)quarantaine
Keer je terug uit een oranje gebied, dan gaan we ervan uit dat je in (thuis)quarantaine gaat en dat je natuurlijk meldt bij je leidinggevende dat je uit een risicogebied bent teruggekomen. De regels over de (thuis)quarantaine vind je hier.

Hoewel het terugkeren uit het rood gebied vaak niet mogelijk is, melden we voor de volledigheid dat in dat geval de regels zoals die horen bij terugkeer uit een oranje gebied ook van toepassing zijn.