Veelgestelde vragen coronavirus cliënten

Laatste update: 23 juni 2021

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig en het is voor iedereen een onzekere tijd, zeker ook voor u. Uw gezondheid én die van onze medewerkers staat bij Tzorg voorop. Wij zorgen dat we continu op de hoogte zijn van de laatste informatie en hoe wij kunnen inspelen op mogelijke situaties en scenario´s. Verder volgen we alle voorschriften vanuit de overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu (RIVM). We hebben al onze thuishulpen, begeleiders en zorgcoördinatoren geïnformeerd over de aanvullende hygiëne protocollen. De maatregelen die Tzorg neemt in het kader van het coronavirus, wat u kunt doen en bij wie u terecht kunt, hebben we vertaald in onderstaande veel gestelde vragen. Heeft u een aanvullende vraag of opmerking? Neem dan contact op met uw zorgcoördinator of mail naar coronavirus@tzorg.nl als uw vraag hieronder niet benoemd wordt.

 

Hygiëne:

Welke belangrijke hygiënemaatregelen moet u volgen?
Houd altijd een afstand van minstens 1,5 meter tussen u en uw huishoudelijke hulp of begeleider. Probeert u zelf in een andere ruimte plaats te nemen wanneer uw hulp in de aangegeven ruimte dient te zijn. Het bewaken van de 1,5 meter is een voorwaarde om de ondersteuning te kunnen verlenen.

Het is altijd belangrijk om te zorgen voor een goede persoonlijke hygiëne. In de situatie waar we nu zitten, is dit des te belangrijker. Hieronder leest u welke maatregelen uzelf kunt toepassen (deze worden uiteraard ook door uw thuishulp/begeleider in acht genomen):

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep;
 • Houd een papieren zakdoek voor uw mond als u niest of hoest en gooi deze daarna weg in de afvalemmer. Wast u na het hoesten of niezen uw handen. Een alternatief is om in uw elleboog te hoesten of te niezen;
 • Voor het drogen van uw handen zijn een stuk keukenrol, een schoon papieren handdoekje, warme lucht of een handdoekrol geschikt. Het is belangrijk dat materialen om handen aan te drogen slechts eenmalig gebruikt worden;
 • Raak zo min mogelijk uw mond, neus of ogen aan;
 • Maak voorwerpen die u vaak aanraakt, zoals deurklinken en kranen, regelmatig schoon;
 • Groet elkaar zonder aanraking; Hiermee wordt handen schudden en ander direct contact tussen mensen vermeden en het risico op overdracht via de handen en lichamelijk contact aanzienlijk verminderd.
 • Ventileer waar mogelijk ruimtes.

Voor een instructie voor het goed wassen van uw handen verwijzen we u graag naar de  instructiefilm van het RIVM .

Welke afstand is gepast tussen mij en mijn hulp of begeleider?
We willen de hygiëneregels nogmaals benadrukken en vragen altijd minimaal 1,5 meter afstand te houden tussen u en uw huishoudelijke hulp of begeleider. Ongeacht of u of uw hulp wel of geen klachten als hoesten of verkoudheid of niezen of keelpijn of koorts heeft.  Hier leest u over alle klachten passend bij het coronavirus. Probeert u zelf in een andere ruimte plaats te nemen wanneer uw hulp in de aangegeven ruimte dient te zijn. Zo kunnen we uw veiligheid én die van onze huishoudelijke hulp of begeleider blijven garanderen. De hygiëneregels en de afstand van minstens 1,5 meter dienen ook nog steeds in acht worden genomen wanneer u of iemand gevaccineerd is.

 

 

Vaccineren

Is mijn huishoudelijke hulp of begeleider gevaccineerd als deze bij mij komt?
Een thuishulp of begeleider kan zelf een keuze maken zich wel of niet te laten vaccineren. Medewerkers en andere inwoners van Nederland worden hiertoe niet verplicht. Bovendien mogen wij dit niet vragen of registreren in verband met het recht op bescherming van de lichamelijke integriteit van de medewerker. Wij kunnen dus niet aangeven of een medewerker wel of niet gevaccineerd is.

Kan ik uitsluitend thuishulpen of begeleiders ontvangen die gevaccineerd zijn?
Nee, dit is niet mogelijk. Dit in verband met het recht op bescherming van de lichamelijke integriteit van de medewerker. We blijven uiteraard de algemene hygiënemaatregelen hanteren samen met de afstand van minstens 1,5 meter om toch uw gezondheid te kunnen waarborgen.

Ben ik nog besmettelijk als ik me laat vaccineren?
Vaccinatie geeft geen 100% bescherming tegen het coronavirus. Per vaccin verschilt de werking en het is nog niet bekend hoe lang het vaccin beschermt. Ook is nog onvoldoende bekend in hoeverre iemand die gevaccineerd is toch het virus kan verspreiden. De algemene hygiënemaatregelen en 1,5 meter afstand blijven daarom gelden.

Moeten nog steeds de algemene hygiëne maatregelen opgevolgd worden als ik ben gevaccineerd?
Ja, zolang de RIVM richtlijnen gelden, moet zowel u als de thuishulp zich nog houden aan de algemene hygiënerichtlijnen en de afstand van minstens 1,5 meter, ongeacht u wel of niet bent gevaccineerd.

 

 

Ventilatie:

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik genoeg frisse lucht in mijn huis heb?
Goed ventileren is noodzakelijk voor een gezond en prettig binnenklimaat. Het helpt ook om infecties zoals COVID-19 te beperken. U kunt ventileren door ramen op een kier te zetten, via roosters of kieren, of met mechanische ventilatiesystemen. Daarnaast is het regelmatig luchten van ruimtes belangrijk. Luchten doet u bijvoorbeeld door gedurende 10 tot 15 minuten ramen en deuren wijd tegen elkaar op te zetten. Een ventilator of airco-apparaat helpen hier niet bij, deze apparaten verversen de lucht niet, maar verplaatsen de lucht alleen.

 

 

Vragen omtrent uw huishoudelijke hulp of uzelf:

Komt mijn thuishulp of begeleider werken als hij/zij klachten zoals verkoudheidsklachten, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of koorts heeft?
Iedereen in heel Nederland met één of meer van de genoemde symptomen moet thuisblijven. Iedereen met klachten die passen bij het coronavirus kan zich laten testen. Totdat de uitslag bekend is, blijft de persoon met klachten thuis. Dit geldt ook voor onze thuishulpen en begeleiders. Zij zullen niet komen totdat de uitslag van de test bekend is. In overleg met u zal er gekeken worden of wij u op een alternatieve manier ondersteuning kunnen bieden.

Ik wil geen hulp ontvangen in verband met het risico op besmetting, wat nu?
Zolang u of onze thuishulp of begeleider geen klachten heeft, is er geen noodzaak om de hulp af te zeggen. Mocht u besluiten geen mensen te willen ontvangen, dan mag u dit doorgeven aan uw planner.  Wij bespreken dan ook graag of u behoefte aan een andere vorm van ondersteuning.  

Bij wie kan ik terecht met vragen over het coronavirus?
U mag uw vragen stellen aan uw zorgcoördinator. Ook hebben we een e-mailadres waar u uw vragen kunt stellen: coronavirus@tzorg.nl.

Waarom komt de thuishulp/begeleider nog steeds bij mij terwijl ik (of mijn vader/moeder) kwetsbaar ben?
Wij volgen hierin de maatregelen en richtlijnen van de overheid. Die roept ons op om ons werk te blijven doen om zo het virus onder controle te houden. Het RIVM heeft de thuiszorg als vitaal beroep aangemerkt omdat het zorgen voor een schoon en leefbaar huis, goede hygiëne en zorgen voor de kwetsbare personen daaraan bijdraagt. Wanneer u, of uw omgeving, inschat dat de zorg niet of op een andere manier nodig is, neem dan contact op met uw planner of zorgcoördinator om dit te bespreken. 

Hoe word ik op de hoogte gebracht als mijn thuishulp (een verdenking van) besmet is met het coronavirus?
Indien uw thuishulp besmet is met Covid-19 start de GGD binnen 24 uur een bron- en contactonderzoek. Tot de uitslag bekend is kijken we samen met u naar vervangende of aangepaste hulp.

Welke extra maatregelen treffen de thuishulpen/begeleiders om te voorkomen dat ik besmet word?
De thuishulp of begeleider zal u verzoeken een minimale afstand van 1,5 meter te bewaren om zo de verspreiding van het virus te voorkomen. Vanuit Tzorg is dit een vereiste om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Indien dit niet mogelijk is, zullen wij het zorgmoment verplaatsen of annuleren. Daarnaast brengen wij constant de hygiëne maatregelen onder de aandacht bij onze medewerkers. Tevens zijn onze thuishulpen vrij om mondkapjes, handschoenen of andere beschermingsmaatregelen te dragen, dit vervangt echter nooit de 1,5 meter afstand.

Is mijn thuishulp of begeleider verplicht om PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) te dragen wanneer deze bij mij aan het werk is?
Nee, we volgen hierin de richtlijnen van het RIVM welke u hier kunt lezen: https://lci.rivm.nl/covid-19/pbm-beleid-wmo. Indien er bij u een vermoeden bestaat dat u besmet bent, is het belangrijk dat u zich laat testen. Totdat de testuitslag bekend is, zullen wij de zorg uitstellen.  We houden ons wel altijd aan de volgende uitgangspunten:

 • Toepassen van de handhygiëne;
 • Geen handen geven;
 • Hoesten en niezen in de elleboog;
 • Gebruik maken van papieren zakdoekjes;
 • Een afstand bewaren van ten minste 1,5 meter.

Ook is het belangrijk dat u en uw huishoudelijke hulp of begeleider altijd informeren naar elkaars gezondheid. Zo weten we zeker dat u beiden klachtenvrij bent.

Er zijn echter specifieke situaties waarin uitstel niet mogelijk is en ook situaties waarin een medewerker – bij voorkeur in overleg met collega’s en/of leidinggevenden – beredeneerd afwijkt van de algemene uitgangspunten. Voor die gevallen is het verstandig dat de medewerker een “reservepakket” (1 bril, 2 maskers, 2 paar handschoenen, 2 halterschorten, 1 flacon) aan medische beschermingsmiddelen bij zich heeft. Uiteraard geldt hierbij terughoudendheid gegeven het feit dat er schaarste blijft aan beschermingsmiddelen.

Is een werkgever verplicht om iets doen voor de medewerkers? 
Ja, wij moeten medewerkers informeren over symptomen, wijzen op hygiënevoorschriften, hoe te handelen bij klachten en te zorgen voor een veilige werkomgeving.

Mag mijn huishoudelijke hulp of begeleider andere taken uitvoeren dan de taken die zijn opgenomen in het ondersteuningsplan?
Ja, dit mag in sommige gevallen. Om iedereen te blijven ondersteunen heeft Tzorg met verschillende gemeenten een overeenstemming om u andere vormen van zorg aan te bieden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij het doen van boodschappen, het ophalen van medicijnen of de post, het maken van een wandeling (op gepaste afstand van minstens 1,5 meter) of gewoon tijd doorbrengen met elkaar voor een fijn gesprek. Indien u hier gebruik van wilt maken, kunt u hierover contact opnemen met uw zorgcoördinator.

Kan mijn huishoudelijke hulp of begeleider zijn werkzaamheden uitvoeren terwijl ik niet thuis ben?
Nee, we hebben de keuze gemaakt om dit niet te doen. Dit brengt te veel risico’s met zich mee. Indien u hier aanvullende vragen over hebt, kunt u contact opnemen met uw zorgcoördinator.

Ik hoest/ben verkouden/heb koorts, maar kan niet zonder hulp. Kunnen jullie toch komen?
Indien er bij u een vermoeden bestaat dat u besmet bent, is het belangrijk dat u zich laat testen. Totdat de testuitslag bekend is, zullen wij de zorg uitstellen. Hier leest u hoe u getest kunt worden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken

Moet ik me melden als ik (een verdenking van) het coronavirus heb?
Wij ontvangen graag een melding zodra er sprake is van (een verdenking van) een besmetting met het coronavirus, zodat we onze medewerkers hiervan op de hoogte kunnen brengen. Indien er een vermoeden is van het coronavirus kunt u zich laten testen. Tot de testuitslag bekend is zullen wij de zorg uitstellen. De GGD zal binnen 24 uur een bron- en contactonderzoek uitvoeren. In overleg kunnen we u wel op een andere manier ondersteunen. Mocht u negatief getest worden, pakken we de werkzaamheden graag weer voor u op.

Is mijn hulp getest voordat deze bij mij komt om de werkzaamheden uit te voeren?
Nee, tot op heden worden enkel personen getest die klachten hebben passend bij Covid-19. Indien er klachten zijn en de medewerker is positief getest, dan volgt er altijd een bron- en contactonderzoek door de GGD.