Veelgestelde vragen coronavirus cliënten

Laatste update: 12 mei 2020

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig en het is voor iedereen een onzekere tijd, zeker ook voor u. Uw gezondheid én die van onze medewerkers staat bij Tzorg voorop. Wij zorgen dat we continu op de hoogte zijn van de laatste informatie en hoe wij kunnen inspelen op mogelijke situaties en scenario´s. Verder volgen we alle voorschriften vanuit de overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu (RIVM). We hebben al onze thuishulpen, begeleiders en zorgcoördinatoren geïnformeerd over de aanvullende hygiëne protocollen. De maatregelen die Tzorg neemt in het kader van het coronavirus, wat u kunt doen en bij wie u terecht kunt, hebben we vertaald in onderstaande veel gestelde vragen. Heeft u een aanvullende vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar coronavirus@tzorg.nl.

 

Hygiëne:

Welke belangrijke hygiënemaatregelen dient u in acht nemen?
Houd te allen tijde een afstand van minstens 1,5 meter tussen u en uw huishoudelijke hulp of begeleider. Probeert u zelf in een andere ruimte plaats te nemen wanneer uw hulp in de aangegeven ruimte dient te zijn. Het bewaken van de 1,5 meter is een voorwaarde om de ondersteuning te kunnen verlenen.

Het is altijd erg belangrijk om te zorgen voor een goede persoonlijke hygiëne. In de situatie waar we nu zitten, is dit des te belangrijker. Hieronder leest u welke maatregelen uzelf kunt toepassen (deze worden uiteraard ook door uw thuishulp/begeleider in acht genomen): 

  • Was regelmatig uw handen met water en zeep;
  • Houd een papieren zakdoek voor uw mond als u niest of hoest en gooi deze daarna weg in de afvalemmer. Wast u na het hoesten of niezen uw handen. Een alternatief is om in uw elleboog te hoesten of te niezen;
  • Voor het drogen van uw handen zijn een stuk keukenrol, een schoon papieren handdoekje, warme lucht of een handdoekrol geschikt. Het is belangrijk dat materialen om handen aan te drogen slechts eenmalig gebruikt worden;
  • Raak zo min mogelijk uw mond, neus of ogen aan;
  • Maak voorwerpen die u vaak aanraakt, zoals deurklinken en kranen, regelmatig schoon;
  • Groet elkaar zonder aanraking; Hiermee wordt handen schudden en ander direct contact tussen mensen vermeden en het risico op overdracht via de handen en lichamelijk contact aanzienlijk verminderd.
  • Ventileer waar mogelijk ruimtes.

Voor een instructie voor het goed wassen van uw handen verwijzen we u graag naar de  instructiefilm van het RIVM .

 

Welke afstand is gepast tussen mij en mijn hulp of begeleider?
We willen de hygiëneregels nogmaals benadrukken en vragen altijd minimaal 1,5 meter afstand te houden tussen u en uw huishoudelijke hulp of begeleider. Ongeacht of u of uw hulp wel of geen klachten als hoesten of verkoudheid heeft. Probeert u zelf in een andere ruimte plaats te nemen wanneer uw hulp in de aangegeven ruimte dient te zijn. Zo kunnen we uw veiligheid én die van onze huishoudelijke hulp of begeleider blijven garanderen.

 

Vragen omtrent uw huishoudelijke hulp of uzelf:

Mijn thuishulp of begeleider hoest of is verkouden. Kan deze nog steeds bij mij werken? 
Een huishoudelijke hulp of begeleider die hoest, niest, of keelpijn heeft moet in principe thuisblijven tenzij er continu 1,5 meter afstand van de cliënt kan worden gehouden of te beperken tot vluchtig contact. Indien er niet continu 1,5 meter afstand gehouden kan worden, wordt er samen met u gekeken hoe we de zorg kunnen inrichtenDenk hierbij aan telefonisch contact, het doen van uw boodschappen of andere alternatieve ondersteuning. Indien sprake is van koorts moet iemand thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur verdwenen zijn.  

 

Ik wil geen hulp ontvangen in verband met het risico op besmetting, wat nu?
Zolang u of onze thuishulp of begeleider geen klachten heeft, is er geen noodzaak om de hulp af te zeggen. Mocht u besluiten geen mensen te willen ontvangen, dan mag u dit doorgeven aan uw planner.  Wij bespreken dan ook graag of u behoefte aan een andere vorm van ondersteuning.  

 

Bij wie kan ik terecht met vragen over het coronavirus?
U mag uw vragen stellen aan uw zorgcoördinator. Ook hebben we een e-mailadres waar u uw vragen kunt stellen: coronavirus@tzorg.nl.

 

Waarom komt de thuishulp/begeleider nog steeds bij mij terwijl ik (of mijn vader/moeder) kwetsbaar ben?
Wij volgen hierin de maatregelen en richtlijnen van de overheid. Die roept ons op om ons werk te blijven doen om zo het virus onder controle te houden. Het RIVM heeft de thuiszorg als vitaal beroep aangemerkt omdat het zorgen voor een schoon en leefbaar huis, goede hygiëne en zorgen voor de kwetsbare personen daaraan bijdraagt. Wanneer u, of uw omgeving, inschat dat de zorg niet of op een andere manier nodig is, neem dan contact op met uw planner of zorgcoördinator om dit te bespreken. 

 

Hoe word ik op de hoogte gebracht als mijn thuishulp (een verdenking van) besmet is met het coronavirus?
Hierin volgen wij de adviezen van de GGD. Op het moment dat er een besmetting wordt vastgesteld nemen zij de regie. Wij zullen in het contact met de GGD benadrukken om u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

 

Welke extra maatregelen treffen de thuishulpen/begeleiders om te voorkomen dat ik besmet word?
De thuishulp of begeleider zal u verzoeken een minimale afstand van 1,5 meter te bewaren om zo de verspreiding van het virus te voorkomen. Vanuit Tzorg is dit een vereiste om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Indien dit niet mogelijk is, zullen wij het zorgmoment verplaatsen of annuleren. Daarnaast brengen wij constant de hygiëne maatregelen onder de aandacht bij onze medewerkers. 

Is mijn thuishulp of begeleider verplicht om PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) te dragen wanneer deze bij mij aan het werk is?
Nee, we volgen hierin de richtlijnen van het RIVM welke u hier kunt lezen: https://lci.rivm.nl/covid-19/pbm-beleid-wmo. Indien er bij u een vermoeden of een vastgestelde besmetting is, zullen wij de zorg uitstellen tot u 24 uur klachtenvrij bent. Eventueel bekijken we samen met u of we de zorg op een andere manier kunnen verlenen. Denkt u hierbij aan het doen van boodschappen of het in contact met u blijven. Het is erg belangrijk dat zowel u als de thuishulp of begeleider zich houdt aan de algemene hygiëne adviezen welke u boven op deze pagina kunt lezen.

Alleen in specifieke gevallen waarbij u besmet bent (geweest) en de zorg niet uitgesteld kan worden, kunnen wij aanspraak maken op persoonlijke beschermingsmiddelen vanuit de overheid (bril, masker, handschoenen, halterschort en een flacon). Dit zijn de reservepakketten die door minister Van Rijn (medische zorg) zijn genoemd op 6 mei. Hiervoor is Tzorg aangemeld bij het verdeelcentrum. Het RIVM geeft hierbij nogmaals aan dat hier terughoudend mee omgegaan moet worden omdat er nog steeds een schaarste is omtrent deze middelen.

Is een werkgever verplicht om iets doen voor de medewerkers? 
Ja, wij moeten medewerkers informeren over symptomen, wijzen op hygiënevoorschriften, hoe te handelen bij klachten en te zorgen voor een veilige werkomgeving.

Mag mijn huishoudelijke hulp of begeleider andere taken uitvoeren dan de taken die zijn opgenomen in het ondersteuningsplan?
Ja, dit mag in sommige gevallen. Om iedereen te blijven ondersteunen heeft Tzorg met verschillende gemeenten een overeenstemming om u andere vormen van zorg aan te bieden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij het doen van boodschappen, het ophalen van medicijnen of de post, het maken van een wandeling (op gepaste afstand van minstens 1,5 meter) of gewoon tijd doorbrengen met elkaar voor een fijn gesprek. Indien u hier gebruik van wilt maken, kunt u hierover contact opnemen met uw zorgcoördinator.

Kan mijn huishoudelijke hulp of begeleider zijn werkzaamheden uitvoeren terwijl ik niet thuis ben?
Nee, we hebben de keuze gemaakt om dit niet te doen. Dit brengt te veel risico’s met zich mee. Indien u hier aanvullende vragen over hebt, kunt u contact opnemen met uw zorgcoördinator.

We zien dat andere partijen stoppen met het leveren van huishoudelijke zorg, waarom blijft Tzorg wel zorg leveren?
Wij blijven zorg leveren omdat de ondersteuning die wij bieden juist in deze tijd enorm belangrijk en noodzakelijk is. We geven daarmee ook gehoor aan de oproep van de overheid om te blijven zorgen voor alle kwetsbare mensen in onze samenleving. Dat is ook de reden waarom thuiszorg als vitale sector is aangemerkt.

Daarnaast kijken we ook naar de langere termijn. We weten ondertussen dat we er nog láng niet zijn en niet ineens teruggaan naar de ‘oude situatie’. Ook tijdens en nadat de intelligente lockdown gecontroleerd wordt opgeheven, blijven er waarschijnlijk maatregelen bestaan. Weken of misschien wel maanden geen ondersteuning in de huishouding vinden wij niet verantwoord. Wij blijven onze zorg dan ook zoveel mogelijk doorzetten. Hierbij blijven we de richtlijnen van RIVM en GGD richtlijnen één op één volgen.

Wij zorgen op deze manier voor een aangename, schone, leefbare en vooral hygiënische leefomgeving voor u. Daarnaast ligt eenzaamheid op de loer voor onze cliënten en in sommige situaties zijn onze hulpen en begeleiders de enige waarmee u nog contact hebt.

Ik hoest/ben verkouden/heb koorts, maar kan niet zonder hulp. Kunnen jullie toch komen?
Nee, we zullen het zorgmoment voor dit moment annuleren, maar bespreken met u de mogelijkheden om u op een andere manier te ondersteunen. Zodra u 24 uur volledig klachtenvrij bent, kunnen we de ‘normale’ werkzaamheden weer oppakken.

Moet ik me melden als ik (een verdenking van) het coronavirus heb?
Wij ontvangen graag een melding zodra er sprake is van (een verdenking van) een besmetting met het coronavirus, zodat we onze medewerkers een veilige werkomgeving kunnen bieden. U kunt dit doorgeven aan uw zorgcoördinator. Er is sprake van gegronde vrees indien officiële instanties adviseren bepaalde plaatsen niet te bezoeken. Zolang er een (verdenking van) besmetting is, zal het zorgmoment worden geannuleerd en kan er in overleg aanvullende ondersteuning worden ingezet. Wanneer de risico’s weg zijn, verlenen wij uiteraard weer graag de zorg die nodig is. 

Is mijn hulp getest voordat deze bij mij komt om de werkzaamheden uit te voeren?
Alleen medewerkers met klachten hebben de mogelijkheid om zich te laten testen. Uw thuishulp is dus niet altijd getest voordat hij/zij bij u komt werken. De richtlijnen van het RIVM geven sinds 6 mei aan dat medewerkers werkzaam in de Wmo-gefinancierde huishoudelijk hulp (https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid) getest kunnen worden indien er minimaal 24 uur klachten zijn die passen bij een COVID-19 besmetting. Mensen zonder deze klachten kunnen niet getest worden. Wij melden onze medewerkers die in aanmerking komen aan bij de desbetreffende GGD. Mocht u hier nog vragen over hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.