LinkedIn Facebook Twitter Volg ons via

Visie en missie

Missie
Tzorg levert in Nederland Huishoudelijke Ondersteuning en Individuele Begeleiding binnen de Wmo, aan met name de doelgroep ouderen. Tzorg wil een bedrijf zijn waar cliënten graag cliënt worden en blijven en waar mensen graag komen werken en blijven werken. Tzorg is een integere mensgerichte organisatie die zich onderscheidt door de persoonlijke aandacht voor medewerker en cliënt. We zorgen dat zoveel mogelijk mensen langer zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Vanuit een verantwoord rendement en een continuïteitsstreven helpt Tzorg door efficiënte oplossingen en ketensamenwerking doelstellingen van gemeenten en cliënten te verwezenlijken.

Visie
De Nederlandse samenleving vergrijst en de budgetten voor maatschappelijke ondersteuning staan onder druk. Nederlandse gemeenten zien zich voor de uitdaging geplaatst om binnen hun burgers de juiste ondersteuning betaalbaar te blijven bieden. Naast kostenbesparingen signaleren we de politieke en sociaal maatschappelijke wens om een kwalitatieve ondergrens te oormerken voor de geboden dienstverlening aan burgers. Dergelijke omstandigheden vragen om een combinatie van kwalitatieve, innovatieve en efficiënte werkwijzen en oplossingen. Tzorg draagt als deskundige en betrouwbare specialist proactief bij aan de gewenste efficiënte ondersteuning van burgers om te kunnen participeren. Het is onze ambitie deze positie de komende jaren verder uit te bouwen door de combinatie van onze specialisatie op thuishulp, maatwerkondersteuning en begeleiding en een steeds verdergaande samenwerking en allianties met volwaardige ketenpartners.

Ervaringen

Wilt u weten wat clienten, medewerkers en gemeenten van Tzorg vinden?

Lees verder

Extra services

Naast huishoudelijke hulp biedt Tzorg ook verschillende extra services.

Lees verder

Waar is Tzorg actief?

Vul uw postcode in en ontdek of Tzorg ook in uw gemeente actief is.


Tzorg is 24 uur per dag
bereikbaar via
088-002 55 00
(lokaal tarief).

Mail ons