Tzorg is lid geworden van ActiZ

Ma 31 augustus

Per 1 september j.l. is Tzorg lid geworden van ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties. Tzorg is koploper in de Wmo thuiszorg. Vorig jaar heeft Tzorg haar 10-jarig bestaan gevierd en werkt nu voor zo’n 300 gemeenten in Nederland samen met haar 10.000 thuishulpen en begeleiders bij 50.000 cliënten thuis.

“Met de juiste zorg en ondersteuning willen wij een aangenaam thuis voor onze cliënten realiseren. Het kennen en signaleren van hun (veranderende) zorgbehoefte en het betrekken van het lokale zorgnetwerk is integraal onderdeel van onze dienstverlening. Wij geloven namelijk dat we hiermee hogere medische kosten en zwaardere vormen van zorg zoals thuisverpleging en vroegtijdige opname in verpleeg-, verzorging- en ziekenhuizen kunnen voorkomen”, aldus Marianne de Winter algemeen directeur van Tzorg.

 

Sociaal domein onderdeel van zorgketen

Er zijn genoeg vraagstukken waar Tzorg vanuit haar kennis en ervaring in de Wmo thuiszorg graag over meedenkt en wil anticiperen en innoveren op de duurzame (door-) ontwikkeling van de zorg thuis om de zorg in Nederland betaalbaar te houden. Een visie hieromtrent ontwikkelen kan enkel als je actief samenwerkt, los van financieringsvormen, met andere zorgbedrijven, mantelzorg- en cliëntorganisaties als innovatieve bedrijven én de branchevereniging. Zowel ActiZ als Tzorg zijn het erover eens dat het sociaal domein (de Wmo) nadrukkelijk onderdeel is van de zorgketen.

 

Lidmaatschap

Marianne de Winter: “We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwetsbare burgers van Nederland nu en ook in de toekomst zorg te blijven geven. Wij voelen ons daarom thuis bij ActiZ; een branchevereniging waarin alle belangen worden gediend, waar gezocht wordt naar het gemeenschappelijk belang en waar je elkaar kunt versterken als partners. Wij denken dat ons lidmaatschap een waardevolle verbindende schakel is tussen de overige leden, de politiek, stakeholders en de samenleving.”

 

 

Terug naar alle nieuwsberichten