Tzorg verhoogt per direct uurloon thuishulpen

Ma 23 april

Tzorg verhoogt met onmiddellijke ingang het uurloon conform de nieuwe loonschaal voor huishoudelijke verzorging (HV schalen). Dit voor medewerkers in gemeenten die al sinds 1 juni 2017 moeten voldoen aan de Algemene Maatregel van Bestuur “reële prijs”. Tzorg is werkzaam in 300 gemeenten en de grootste aanbieder van huishoudelijke verzorging in Nederland met 9.200 medewerkers. De organisatie komt hiermee al voortijdig de afspraak na, gemeenten moeten dat voor hun deel nog doen.

Landelijke overheid, gemeenten, vakbonden en zorgaanbieders maakten in 2017 afspraken over de invoering van deze hogere loonschaal én over hogere tarieven door gemeenten. Marianne de Winter sinds 5 maart algemeen directeur van Tzorg; “Uitgangspunt van deze collectieve afspraak is dat de thuishulpen een fatsoenlijk salaris ontvangen én gemeenten op hun beurt een net uurtarief betalen”. Tzorg zet hierin nu als eerste grote landelijke aanbieder een stap. Deze voortijdige salarisverhoging brengt een zeker risico met zich mee, maar dat is het waard. Tzorg wil een fatsoenlijk werkgever en betrouwbare partner zijn. Tegelijkertijd moeten gemeenten gewoon de al vastgelegde afspraken nakomen. Zij zijn tenslotte verantwoordelijk voor zorgcontinuïteit”.

Geen enkele gemeente voldoet aan betaling conform HV schalen

Marianne de Winter verbaast zich erover dat nog geen enkele gemeente de Wmo thuishulp inkoopt gebaseerd op de nieuwe loonschalen. “We werken in meer dan 300 gemeenten. De helft ervan is nu al AMvB-plichtig en moet gebaseerd op de nieuwe HV schalen een reëel tarief betalen. Niet één gemeente komt deze verplichting helaas nog na”, constateert De Winter, “soms door onwetendheid, soms door onduidelijkheid over beschikbare middelen en soms door het ontbreken van gevoel van noodzaak. Dat kan natuurlijk niet. Samen met collega-bedrijven, vakbonden en onze branchevereniging BTN zetten we maximaal druk op gemeenten om conform de HV schaal Hulp bij het Huishouden in te kopen.” Als leidraad voor een reëel tarief conform de CAO VVT is door de VNG een rekenmodel gepubliceerd.

Maatschappelijk belang

Tzorg onderkent dat inkoop en financiering van thuisondersteuning soms complex is voor gemeenten. “Tegelijkertijd is de ouderenzorg misschien wel één van de grootste uitdagingen waarmee gemeenten te maken hebben”, stelt de nieuwe directeur van Tzorg. “Collectief worden we ouder, moeten we langer thuis blijven wonen en groeit daarmee de vraag om betaalbare oplossingen voor de zorg achter de voordeur. Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor om dit goed te organiseren: in het belang van hulpvrager en zorgaanbieder. Daar horen een fatsoenlijk uurloon en een reëel tarief bij. Zeker in een krappere arbeidsmarkt is het van belang dat nieuwe medewerkers dit belangrijke werk ook willen doen”.

Gemeentelobby

Deze weken benadert Tzorg actief de gemeentelijke politiek en in het bijzonder de formerende partijen om hiervoor aandacht te vragen. Doel is dat toekomstige colleges de AMVB “reële prijs” juist toepassen in de tariefstelling naar gecontracteerde partijen en de vertaling daarvan maken naar de budgetten voor de komende jaren. De HV schalen zorgen namelijk voor een verhoging van het benodigde tarief in 2018, maar door automatische salarisstappen voorzien ze ook een bruto loonstijging tot 25% in de komende jaren. “Ik reken op hun medewerking” aldus Marianne de Winter.

Terug naar alle nieuwsberichten