Ondernemingsraad Tzorg

De Ondernemingsraad (OR) is een gekozen vertegenwoordiging die de belangen van medewerkers behartigt en op beleidsniveau overlegt met de directie. De OR toetst de uitvoering van het beleid op hoofdlijnen. Zo hebben medewerkers inspraak binnen de organisatie en kunnen zij bijdragen aan het goed functioneren van de organisatie. Ook denken, adviseren en beslissen zij mee inzake het beleid en de beleidsvoornemens van de Raad van Bestuur. De bevoegdheden van de OR zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

De OR bestaat uit elf leden die allemaal werkzaam zijn bij Tzorg. Iedere vier jaar kiezen de medewerkers van Tzorg een nieuwe vertegenwoordiging. Minstens zes keer per jaar bespreken de OR en de directie van Tzorg in een overlegvergadering de algemene gang van zaken van de onderneming. De directie deelt mee welke belangrijke besluiten zij voorbereidt. Via de vier-wekelijkse nieuwsbrief worden alle medewerkers geïnformeerd over de werkzaamheden van de OR.

 

Contact

De Ondernemingsraad is bereikbaar via:
Sylvia Beekman, secretaresse ondernemingsraad, ortzorg@tzorg.nl