Tzorgt verzorgt begeleiding ouderen thuis

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen; een wens van veel mensen. Logisch! Met onze begeleiding ouderen (thuis) dragen wij graag bij aan deze wens. Zo bieden wij ondersteuning bij het huishouden en hulp bij financiële en administratieve taken. Maar we kunnen er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat u (weer) deel kunt nemen aan activiteiten in uw buurt en dat uw sociale kring uitgebreid wordt.

Ouderen begeleiding doen wij met persoonlijke aandacht. Begeleiding ouderen thuis draait namelijk om warme, vertrouwde zorg. Wij kijken naar uw specifieke omstandigheden, voorkeuren en wensen. Onze begeleiding wordt (zo veel mogelijk) verzorgt door dezelfde Tzorg-medewerker. Wij geloven namelijk dat persoonlijke zorg alleen waargemaakt kan worden als u niet steeds te maken heeft met verschillende gezichten. Daarom verschijnt telkens uw eigen, vertrouwde begeleider bij u thuis.

 

Ouderen begeleiding: zelfredzaamheid vergroten

Zelfredzaam zijn betekent dat u in uw eigen omgeving (thuis) zelfstandig uw leven kunt leiden. Soms is het fijn als u hierbij, al dan niet tijdelijk, ondersteund wordt. Onze ouderen begeleiding passen wij aan op ieders unieke situatie, maar kan o.a. bestaan uit: huishoudelijke hulp (schoonmaak, beddengoed verschonen, strijkhulp e.d.), mensen wegwijs maken in de digitale wereld, dagstructuur en -zoals we al eerder benoemden- het vergroten van het sociale netwerk.

Lees meer over begeleiding bij zelfredzaamheid

 

Aanvullende diensten naast begeleiding ouderen

Wij bieden naast de reguliere begeleiding ouderen aanvullende handige diensten aan. Denk aan een maaltijdservice, een opticien aan huis, een thuiskapper of een klusjesman. We regelen ook graag hulpmiddelen en verpleegartikelen voor u. Naast begeleiding ouderen, begeleiden wij ook mensen met een beperking/handicap, mensen die last hebben van mentale klachten of die herstellende zijn na een operatie.

Wij zijn actief in heel Nederland. In meer dan 300 gemeenten leveren onze vakbekwame mensen huishoudelijke hulp en individuele begeleiding aan huis, waaronder begeleiding ouderen thuis.

Bekijk of wij ook in uw wijk zorg leveren

 

De aanvraag van begeleiding ouderen

Voor begeleiding ouderen kunt u een indicatie aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Begeleiding ouderen thuis door Tzorg wordt vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een indicatie is daarom vereist. Uw gemeente beoordeelt uw aanvraag. Nadat zij een positieve indicatie hebben afgegeven, starten wij met onze begeleiding. Voor ouderen begeleiding geldt enkel de wettelijke eigen bijdrage van €20,60 per maand. Een vast bedrag dat voor iedere burger gelijk is, ongeacht het inkomen. De rekening van €20,60 ontvangt u van en dient u te betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Meer informatie? Neem contact met ons op