De cliëntenraad komt 6 keer per jaar samen en bespreekt:

  • Onvrede, vragen en tips vanuit cliënten of hun naasten.
  • De uitslag van het cliënttevredenheidsonderzoek. Over aandachtspunten adviseren wij Tzorg.
  • Wat er in de regio speelt. Elk raadslid heeft contact met 1 of 2 regiokantoren. Zo weten we wat er daar speelt en werken we aan verbetering in elke regio.
  • De begroting.
  • Het jaarverslag van de cliëntenraad.
  • De klachtenregeling van Tzorg.
  • Nieuwe ontwikkelingen bij Tzorg.

Wij horen graag jouw stem

De cliëntenraad bespreekt verschillende onderwerpen. Deze komen van onze kennissenkring, mantelzorgers, cliënten en social media. Wij horen ook graag jouw stem! Zo maken we samen de hulp van Tzorg nog beter.