Ik ben cliënt en heb een vraag

Aan welke gedragsregels moet ik mij houden?
Onze thuishulpen en begeleiders willen jou zoveel mogelijk vrij laten in hoe jij woont en leeft, maar er zijn een paar regels die voor alle cliënten gelden. Het is namelijk belangrijk om het onderling vertrouwen niet te schaden. Daarom hebben wij voor jou als cliënt enkele gedragsregels opgesteld.
Het zorgmoment komt niet uit, wat moet ik doen?
Geef dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van het zorgmoment door aan jouw planbureau.
Hoe meld ik een klacht?
Wil je een klacht indienen voor jouw hulp of de hulp aan een naaste? Deel jouw ervaring dan eerst met de zorgcoördinator. Kom je er samen niet uit? Bekijk hier dan het hele klachtenproces.
Hoe meld ik schade?
Het kan gebeuren dat er schade ontstaat tijdens het werk. Hieronder lees je hoe je schade meldt en wat de voorwaarden zijn.
Stappenplan aanmelden schade
Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Bijvoorbeeld schade aan jouw spullen. Deze schade meldt je zo:
 1. Meld de schade bij jouw zorgcoördinator. Doe dat binnen 14 dagen na het ontstaan van de schade.
 2. Bewaar het voorwerp dat beschadigd is als bewijs. Bewaar het tot de schade is behandeld en afgerond.
 3. Je ontvangt van de zorgcoördinator een brief met instructie hoe je de schade moet aanmelden.
 4. Zodra de schade in behandeling is genomen door de schade-expert ontvang je hiervan bericht.
Vergoedt Tzorg jouw schade?
Als er door bewezen schuld van Tzorg schade ontstaat. Je komt alleen in aanmerking voor een vergoeding als je de stappen hierboven volgt. Onderstaande voorwaarden beslissen of Tzorg jouw schade betaalt. Hiervoor gelden ook de algemene voorwaarden.  Tzorg betaalt geen schade:
 • Als wij de werkzaamheden niet goed kunnen uitvoeren door het ontbreken van de juiste producten, middelen en/of onjuist bevestigde onderdelen.
 • Als je de schade niet meldt zoals uitgelegd eerder op deze pagina.
 • Als de ontstane schade een gevolg is op een al bestaande schade.
 • Als andere mensen dan jijzelf (of jouw huisgenoten) schade lijden.
 • Overige zaken waarbij de schade-expert beoordeeld dat Tzorg niet aansprakelijk is.
Beoordeling van jouw schade
Aan de hand van de ontvangen informatie zal Tzorg jouw eventuele schadevergoeding bepalen. Je wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.
Hoe om te gaan met geld en/of boodschappen doen?
Als het past bij jouw indicatie mogen onze medewerkers met jouw geld de dagelijkse boodschappen doen. Dat werkt als volgt.
 1. Geef bij jouw thuishulp aan welke boodschappen je nodig hebt.
 2. Bespreek samen hoeveel contant geld er nodig is voor de boodschappen. Dat is maximaal €25,- per zorgmoment.
 3. Nadat jouw thuishulp de boodschappen heeft gehaald, controleer je samen de kassabon en het wisselgeld.
Wat mag er wel of niet?
 • Geef alleen contant geld mee voor boodschappen. Zoveel mogelijk gepast. Geef nooit jouw bankpas mee. Deel ook geen pincodes of toegang tot betaalmogelijkheden op jouw telefoon, tablet of computer.
 • Jouw thuishulp mag geen geld voorschieten.
 • Jouw thuishulp mag alleen levensmiddelen kopen. Alcoholische dranken of rookwaren horen hier niet bij.
 • Mis je geld of raakt jouw thuishulp geld kwijt? Bel jouw zorgcoördinator. Er wordt aangifte gedaan bij de politie
Hoe regel ik meer hulp?
Het kan zijn dat je tijdelijk meer hulp nodig hebt dan je nu krijgt. Als je al cliënt bij ons bent, kun je waarschijnlijk hulp bijkopen. Het is soms ook mogelijk om jouw Wmo-indicatie aan te passen voor meer hulp. Lees daarover hier meer.  
Hoe zit het met de verzorging van kinderen?
Wij mogen onder strenge voorwaarden en met de juiste indicatie kinderen verzorgen. Verzorgen houdt in: wassen, aankleden en eten geven bij kinderen die dat niet zelf kunnen. Er moet altijd een volwassene in dezelfde ruimte aanwezig zijn bij de verzorging. Deze volwassene is iemand anders dan de Tzorg medewerker.
Hoe zit het met de zorgmap?
In de zorgmap vind je informatie over de hulp de je van ons krijgt. Zoals de taken van jouw thuishulp of begeleider en de algemene voorwaarden. Deze zorgmap blijft eigendom van Tzorg. Je moet onze medewerkers altijd toegang geven tot de zorgmap. Wanneer onze ondersteuning stopt, lever je de map weer bij ons in. Vanaf 2024 ontvangen nieuwe cliënten geen zorgmap meer en vervangen we geen bestaande zorgmappen meer.
Hoe zit het met het gebruik van vervoer voor het werk?
Onze medewerkers mogen jouw auto of andere vervoersmiddelen niet gebruiken. Boodschappen doen zij altijd lopend of met de fiets. Het gaat om dagelijkse boodschappen (kleine hoeveelheden) die zij zo kunnen vervoeren. Onze medewerkers mogen nooit iemand vervoeren, ook jou niet. Wordt deze regel overtreden? Dan is dat op jouw eigen risico. Ook bij jouw verzoek of in geval van nood. Tzorg is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van overtreding van deze regel.
Hoeveel uur heb ik recht op hulp?
Het aantal uren hulp dat jij ontvangt, wordt meestal met de indicatie vanuit de gemeente vastgesteld. Tzorg bepaalt de indicatie dan niet. In enkele gemeenten geldt een andere manier voor het bepalen van jouw indicatie. Vraag jouw zorgcoördinator wat voor jou geldt. Ongeacht de regels in jouw gemeente, heeft Tzorg invloed op jouw oorspronkelijke indicatie na overleg of signalering. Signaleren betekent dat we letten op veranderingen in jouw gedrag, leef- of sociale omgeving en lichamelijke gezondheid. Wil je meer ondersteuning? Overleg dan met jouw zorgcoördinator.
Ik ontvang een factuur van het CAK, maar deze klopt niet. Wat moet ik doen?
Neem contact op met het CAK. De contactgegevens vind je op de website van het CAK.
Is de eigen bijdrage voor iedereen gelijk?
Ontvang je hulp vanuit de Wmo? Dan betaal je een eigen bijdrage. De hoogte daarvan wordt door de gemeente vastgesteld en is afhankelijk van jouw inkomen, jouw gezinssamenstelling en het aantal uren verleende hulp. Wij registreren hoeveel uren hulp je ontvangt en sturen deze gegevens naar het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK stuurt je elke vier weten een nota voor de eigen bijdrage. Op de website van het CAK kun je ook jouw eigen bijdrage berekenen. Of bel gratis het CAK op telefoonnummer 0800 – 1925.
Is er een cliëntenraad?
Ja, Tzorg heeft een cliëntenraad! Zij komen op voor de belangen van de cliënt. Zij adviseren over het beleid van Tzorg. Daardoor blijft de hulp aan cliënten verbeteren. Lees hier alles over onze cliëntenraad. 
Kan Tzorg de maaltijd verzorgen?
Dat is mogelijk wanneer dit past bij jouw indicatie. Denk dan aan het opwarmen van een maaltijd en het klaarzetten daarvan. We maken geen complete maaltijden. Wel mogen we de broodmaaltijd maken.
Kan Tzorg mijn hulp uitstellen?
Tzorg kan hulp aan jou tijdelijk uitstellen bij een van deze situaties:
 • De medewerker van Tzorg krijgt geen toegang tot jouw woning;
 • Je voldoet niet aan de verplichtingen die je hebt op basis van de zorgovereenkomst en de inhoud van de algemene voorwaarden;
 • Je houdt je niet aan wat Tzorg van je vraagt rondom de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers;
 • Het door laten gaan van de hulp kan om een andere reden niet van Tzorg gevraagd worden.
Bij uitstel van hulp geldt dat Tzorg op basis van onder andere de bovenstaande redenen de zorg mag weigeren. Jij hebt dan geen recht op schadevergoeding. Wanneer wij de hulp uitstellen, kunnen er twee gevolgen zijn:
 • Wij gaan verder met hulp aan jou als de reden voor uitstel niet meer van toepassing is;
 • Wij beëindigen alsnog de zorgovereenkomst.
Komt mijn thuishulp/begeleider op feestdagen?
Onze thuishulpen en begeleiders zijn op feestdagen vrij. Je ontvangt dan geen hulp. Werkzaamheden plannen we zoveel mogelijk op een ander moment. Bespreek dit samen en geef het door aan het planbureau.
Mijn thuishulp of begeleider is ziek of heeft vakantie, wat nu?
Het planbureau overlegt met je of er vervanging komt. Eventueel kan je vaste thuishulp/begeleider op een ander moment komen.
Waar vind ik de algemene voorwaarden van Tzorg?
Je vindt de algemene voorwaarden op: www.Tzorg.nl/algemene-voorwaarden 
Wat is ongewenst gedrag?
Wij verwachten van onze thuishulpen en begeleiders dat zij zich gedragen naar de genoemde normen en waarden. Gedragingen die hier niet bij passen hebben wij samengevat in ongewenst gedrag: Discriminatie Er is sprake van discriminatie wanneer je vanwege je geloof, huidskleur, afkomst, geslacht, handicap of ziekte, seksuele geaardheid of leeftijd anders behandeld, uitgesloten of achtergesteld wordt. Agressie en geweld Er is sprake van agressie en geweld wanneer je door één of meerdere personen wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen. Pesten Er is sprake van pesten als één of meerdere personen vaak en gedurende een lange periode vervelend tegen je doen en het werk onplezierig maken. Seksuele intimidatie Er is sprake van seksuele intimidatie wanneer iemand seksuele dingen zegt of doet, waar jij je niet prettig bij voelt.
Wat is signaleren en mag Tzorg signalen doorgeven aan de gemeente?
Signaleren betekent dat we letten op veranderingen in jouw gedrag, leef- of sociale omgeving en lichamelijke gezondheid. Door hier op te letten, kunnen we op tijd jouw hulp aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer er meer hulp nodig is. Zo kun je langer aangenaam thuis wonen. De veranderingen (signalen) geven we door aan de gemeente. Wij hebben daarin een zorgplicht vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
Wat zijn de huisregels voor mijn thuishulp of begeleider?
Onze thuishulpen en begeleiders komen in jouw privé omgeving. Jij stelt je dus kwetsbaar op. Het is daarom belangrijk om jouw vertrouwen in ons niet te schaden. Daarom ontvangen thuishulpen en begeleiders een overzicht met huisregels.
Welke schoonmaakmaterialen en -middelen moet ik in huis hebben?
Jouw thuishulp gebruikt jouw eigen schoonmaakmaterialen en -middelen. Zorg dus dat je materialen en middelen in huis hebt. Met de veiligheidscheck kijken we of je het juiste en voldoende in huis hebt. Wij raden het gebruik van chloor af. Het gebruik van chloor is niet goed voor het milieu en het inademen van chloordamp kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Jouw zorgcoördinator geeft je meer informatie over de benodigdheden.
Welke taken doet een thuishulp of begeleider?
We bieden hulp bij het huishouden of individuele begeleiding aan. Onze thuishulpen nemen huishoudelijke taken over, zoals schoonmaken. Begeleiders helpen bij dagelijkse taken zoals de administratie of jouw dagstructuur. Jouw hulp is afhankelijk van jouw indicatie. Onze medewerkers mogen alleen taken doen die in jouw ondersteuningsplan staan.
Wie is mijn aanspreekpunt bij Tzorg?
Naast jouw thuishulp of begeleider, heb je ook contact met de zorgcoördinator en het planbureau. De zorgcoördinator is jouw eerste aanspreekpunt. Dit kun je bespreken met jouw zorgcoördinator:
 • Vragen over de hulp die je krijgt;
 • Veranderingen in jouw (gezondheids)situatie;
 • Vragen of problemen bij onze dienstverlening;
Met het planbureau heb je contact over de planning. Bel het planbureau als jouw zorgmoment niet uitkomt. Klik hier voor de telefoonnummers van jouw zorgcoördinator of planbureau.
Wordt mijn huisdier ook verzorgd?
Wij verzorgen geen dieren. Dit betekent bijvoorbeeld dat we:
 • Geen kattenbak verschonen;
 • Geen honden uitlaten;
 • Geen dieren voeren.
Ook doen we geen andere taken die te maken hebben met huisdieren.

Is je vraag niet beantwoord?

Wij nemen graag contact met je op om te helpen. Dit doen we per e-mail of telefonisch. Wat heeft je voorkeur?

Of, bel ons

Om je telefonisch zo goed mogelijk te helpen willen we graag weten in welke regio je huishoudelijke hulp of individuele begeleiding krijgt. Zo koppelen we je aan de juiste persoon.