Veelgestelde vragen en nuttige tips

Op deze pagina leest u antwoord op veel vragen die u als cliënt kunt hebben.  Ook vindt u hier nuttige tips. Vindt u niet wat u zoekt? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact met Tzorg en planning
 • Wie is mijn aanspreekpunt bij Tzorg?

  Naast uw thuishulp of begeleider, heeft u ook contact met de zorgcoördinator en het planbureau.

  De zorgcoördinator is uw eerste aanspreekpunt. Dit kunt u bespreken met uw zorgcoördinator:

  • Vragen over uw ondersteuning;
  • Veranderingen in uw (gezondheids)situatie;
  • Vragen of problemen bij onze dienstverlening;

   

  Met het planbureau heeft u contact over de planning. Bel het planbureau als uw zorgmoment niet uitkomt.

  De telefoonnummers van uw zorgcoördinator en planbureau vindt u op de welkomstbrief in uw zorgmap of vul hier uw postcode in.

 • Het zorgmoment komt niet uit. Wat moet ik doen?

  Geef dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van het zorgmoment door aan uw planbureau. Kijk op de welkomstbrief in de zorgmap voor het telefoonnummer of vul hier uw postcode in.

 • Komt mijn thuishulp/begeleider op feestdagen?

  Onze thuishulpen en begeleiders zijn op feestdagen vrij. U ontvangt dan geen hulp. Werkzaamheden plannen we zoveel mogelijk op een ander moment. Bespreek dit samen en geef het door aan uw planbureau. Kijk op de welkomstbrief in de zorgmap voor het telefoonnummer of vul hier uw postcode in.

 • Mijn thuishulp/begeleider is ziek of heeft vakantie, wat nu?

  Het planbureau overlegt met u of er vervanging komt. Eventueel kan uw vaste thuishulp/begeleider op een ander moment komen.

 • Kan Tzorg mijn ondersteuning uitstellen?

  Tzorg kan uw ondersteuning tijdelijk uitstellen bij een van deze situaties:

  • De medewerker van Tzorg krijgt geen toegang tot uw woning;
  • U voldoet niet aan de verplichtingen die u heeft op basis van de zorgovereenkomst en de inhoud van de algemene voorwaarden (www.Tzorg.nl/algemene-voorwaarden);
  • U houdt zich niet aan wat Tzorg van u vraagt rondom de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers;
  • Het door laten gaan van de ondersteuning kan om een andere reden niet van Tzorg gevraagd worden.

  Bij uitstel van ondersteuning geldt dat Tzorg op basis van onder andere de bovenstaande redenen de zorg mag weigeren. U heeft dan geen recht op schadevergoeding.

  Wanneer wij de ondersteuning uitstellen, kunnen er twee gevolgen zijn:

  • Wij gaan verder met de ondersteuning als de reden voor uitstel niet meer van toepassing is;
  • Wij beëindigen alsnog de zorgovereenkomst.
Uren en indicaties
 • Hoeveel uur heb ik recht op ondersteuning?

  Het aantal uren ondersteuning dat u ontvangt, wordt meestal met de indicatie vanuit de gemeente vastgesteld. Tzorg bepaalt de indicatie dan niet.

  In enkele gemeenten geldt een andere manier voor het bepalen van uw indicatie. Vraag uw zorgcoördinator wat voor u geldt.

  Ongeacht de regels in uw gemeente, heeft Tzorg invloed op uw oorspronkelijke indicatie na overleg of signalering. Signaleren betekent dat we letten op veranderingen in uw gedrag, leef- of sociale omgeving en lichamelijke gezondheid.

  Wilt u meer ondersteuning? Overleg dan met uw zorgcoördinator. Het telefoonnummer van de zorgcoördinator vindt u op de welkomstbrief in de zorgmap of vul hier uw postcode in.

 • Hoe regel ik meer ondersteuning?

  U kunt een verhoging voor uw indicatie vragen. Dit gaat meestal via de gemeente. U heeft dan contact met de Wmo-consulent. Soms is Tzorg verantwoordelijk voor de indicatie, neem in dat geval contact op met uw zorgcoördinator.

  Vraag bij uw zorgcoördinator welke situatie voor u geldt. Het telefoonnummer van de zorgcoördinator vindt u op de welkomstbrief in de zorgmap of vul hier uw postcode in.

 • Wordt uw indicatie niet verhoogd?

  Dan kunt u zelf extra ondersteuning bijkopen. Bekijk hier meer informatie.

Taken en benodigdheden
 • Welke taken voert de thuishulp of begeleider uit?

  We bieden alleen hulp bij het huishouden of individuele begeleiding aan. Onze thuishulpen nemen dagelijkse huishoudelijke taken over. Denk aan schoonmaken, opruimen en het verzorgen van de maaltijd. Begeleiders bieden ondersteuning bij andere taken om bijvoorbeeld de zelfredzaamheid te vergroten. Zoals hulp bij de administratie of ondersteuning bij de dagstructuur.

  Uw ondersteuning is afhankelijk van uw indicatie. Onze medewerkers mogen alleen taken doen die in uw ondersteuningsplan staan.

 • Wat is signaleren en mag Tzorg signalen doorgeven aan de gemeente?

  Signaleren betekent dat we letten op veranderingen in uw gedrag, leef- of sociale omgeving en lichamelijke gezondheid. Door hier op te letten, kunnen we op tijd uw ondersteuning aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer er meer hulp nodig is. Zo kunt u langer aangenaam thuis wonen.

  De veranderingen (signalen) geven we door aan de gemeente. Wij hebben daarin een zorgplicht vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

 • Kan Tzorg de maaltijd verzorgen?

  Dat is mogelijk wanneer dit past bij uw indicatie. Denk dan aan het opwarmen van een maaltijd en het klaarzetten daarvan. We bereiden geen complete maaltijden. Wel mogen we de broodmaaltijd bereiden.

 • Hoe zit het met de verzorging van kinderen?

  Wij mogen onder strenge voorwaarden en met de juiste indicatie kinderen verzorgen. Verzorgen houdt in: wassen, aankleden en eten geven bij kinderen die dat niet zelf kunnen.

  Er moet altijd een volwassene in dezelfde ruimte aanwezig zijn bij de verzorging. Deze volwassene is iemand anders dan de Tzorg medewerker.

 • Hoe zit het met de zorgmap?

  U ontvangt van Tzorg een zorgmap. Daarin vindt u informatie over uw ondersteuning, zoals de taken van uw thuishulp of begeleider en de algemene voorwaarden. Deze zorgmap blijft eigendom van Tzorg. U moet onze medewerkers altijd toegang geven tot de zorgmap. Wanneer onze ondersteuning stopt, levert u de map weer bij ons in.

 • Welke schoonmaakmaterialen en -middelen moet ik in huis hebben?

  Uw thuishulp of begeleider gebruikt uw eigen schoonmaakmaterialen en -middelen. Zorg dus dat u materialen en middelen in huis heeft. Met de veiligheidscheck kijken we of u het juiste en voldoende in huis heeft. Wij raden het gebruik van chloor af. Het gebruik van chloor is niet goed voor het milieu en het inademen van chloordamp kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Uw zorgcoördinator geeft u meer informatie over de benodigdheden.

 • Hoe om te gaan met geld en/of boodschappen doen?

  Als het past bij uw indicatie mogen onze medewerkers met uw geld uw dagelijkse boodschappen doen. Dat werkt als volgt.

  1. Geef bij uw thuishulp aan welke boodschappen u nodig heeft.
  2. Bespreek samen hoeveel contact geld er nodig is voor de boodschappen. Dat is maximaal €25,- per zorgmoment.
  3. Nadat uw thuishulp uw boodschappen heeft gehaald, controleert u samen de kassabon en het wisselgeld.

  Wat mag er wel of niet?

  • Geef alleen contant geld mee voor boodschappen. Zoveel mogelijk gepast. Geef nooit uw bankpas mee. Deel ook geen pincodes of toegang tot betaalmogelijkheden op uw telefoon, tablet of computer.
  • Uw thuishulp mag geen geld voorschieten.
  • Uw thuishulp mag alleen levensmiddelen kopen. Alcoholische dranken of rookwaren horen hier niet bij.
  • Mist u geld of raakt uw thuishulp geld kwijt? Bel uw zorgcoördinator. Er wordt aangifte gedaan bij de politie
 • Hoe zit het met het gebruik van vervoersmiddelen voor het werk?

  Onze medewerkers mogen uw auto of andere vervoersmiddelen niet gebruiken. Boodschappen doen zij altijd lopend of met de fiets. Het gaat om dagelijkse boodschappen (kleine hoeveelheden) die zij zo kunnen vervoeren.

  Onze medewerkers mogen nooit iemand vervoeren, ook u niet. Wordt deze regel overtreden? Dan is dat op uw eigen risico. Ook bij uw verzoek of in geval van nood. Tzorg is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van overtreding van deze regel.

 • Wordt mijn huisdier ook verzorgd?

  Wij verzorgen geen dieren. Dit betekent bijvoorbeeld dat we:

  • Geen kattenbak verschonen;
  • Geen honden uitlaten;
  • Geen dieren voeren.

  Ook doen we geen andere taken die te maken hebben met huisdieren.

Huisregels en ongewenst gedrag
 • Wat zijn de huisregels voor mijn thuishulp of begeleider?

  Onze thuishulpen en begeleiders komen in uw privé omgeving. U stelt zich dus kwetsbaar op. Het is daarom belangrijk om uw vertrouwen in ons niet te schaden. Daarom ontvangen thuishulpen en begeleiders een overzicht met huisregels.

 • Aan welke gedragsregels moet ik mijzelf houden?

  Onze thuishulpen en begeleiders willen u zoveel mogelijk vrij laten in hoe u woont en leeft, maar er zijn een paar regels die voor alle cliënten gelden. Het is namelijk belangrijk om het onderling vertrouwen niet te schaden. Daarom hebben wij voor u als cliënt enkele gedragsregels opgesteld.

 • Wat valt er onder ongewenst gedrag?

  Wij verwachten van onze thuishulpen en begeleiders dat zij zich gedragen naar de genoemde normen en waarden. Gedragingen die hier niet bij passen hebben wij samengevat in ongewenst gedrag.

Factuur en betalingen
 • Ik heb een factuur ontvangen van het CAK, maar deze klopt niet. Wat moet ik doen?

  Neem contact op met het CAK. De contactgegevens vindt u op de website van het CAK.

Schades en klachten
 • Hoe zit het met schade?

  Het kan voorkomen dat er tijdens onze dienstverlening schade ontstaat. De schadeprocedure van Tzorg geldt dan. De schadeprocedure en hoe u schade meldt vindt u op deze pagina.

 • Heeft u klachten over de dienstverlening?

  Wilt u een klacht indienen over uw eigen ondersteuning of die van uw naaste? Deel uw ervaring altijd eerst met uw zorgcoördinator. Komt u er niet uit? Bekijk dan het hele klachtenproces op deze pagina.

Cliëntenraad
 • Is er een cliëntenraad?

  Tzorg heeft een cliëntenraad die opkomt voor de belangen van alle cliënten en bijdraagt aan het verbeteren van onze dienstverlening. De onderwerpen die de cliëntenraad bespreekt, halen de leden uit hun directe omgeving zoals kennissenkringen, mantelzorgers, cliënten en social media. Graag hoort de cliëntraad ook van u wat er speelt. Wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen of meer informatie, mail dan naar clientenraad@Tzorg.nl.