Ik ben nog geen cliënt en heb een vraag

Heb ik recht op hulp?
Mogelijk kun jij hulp krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarmee ontvang jij hulp voor maximaal €20,60 per maand. Check op deze pagina of jij in aanmerking komt voor hulp vanuit de Wmo.
Hoe vraag ik hulp aan?
Dat leggen we je op deze pagina graag uit.
Is de eigen bijdrage voor iedereen gelijk?
Ontvang je hulp vanuit de Wmo? Dan betaal je een eigen bijdrage. De hoogte daarvan wordt door de gemeente vastgesteld en is afhankelijk van jouw inkomen, jouw gezinssamenstelling en het aantal uren verleende hulp. Wij registreren hoeveel uren hulp je ontvangt en sturen deze gegevens naar het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK stuurt je elke vier weten een nota voor de eigen bijdrage. Op de website van het CAK kun je ook jouw eigen bijdrage berekenen. Of bel gratis het CAK op telefoonnummer 0800 – 1925.
Is er een cliëntenraad?
Ja, Tzorg heeft een cliëntenraad! Zij komen op voor de belangen van de cliënt. Zij adviseren over het beleid van Tzorg. Daardoor blijft de hulp aan cliënten verbeteren. Lees hier alles over onze cliëntenraad. 
Kan Tzorg de maaltijd verzorgen?
Dat is mogelijk wanneer dit past bij jouw indicatie. Denk dan aan het opwarmen van een maaltijd en het klaarzetten daarvan. We maken geen complete maaltijden. Wel mogen we de broodmaaltijd maken.
Wat is hulp vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)?
Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente kent ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) toe. Vanuit die wet kun jij mogelijk hulp bij het huishouden of individuele begeleiding krijgen. De gemeente bepaalt of jij hulp mag ontvangen vanuit de Wmo. Kom je in aanmerking voor hulp vanuit de Wmo? Dan krijg je een Wmo-indicatie. Daarin staat welke soort hulp je hulp kunt krijgen. Daarna kies jij zelf welke organisatie jou gaat helpen. Voor hulp vanuit de Wmo betaal je maandelijks een eigen bijdragen van €20,60 per maand (2024).  
Wat is signaleren en mag Tzorg signalen doorgeven aan de gemeente?
Signaleren betekent dat we letten op veranderingen in jouw gedrag, leef- of sociale omgeving en lichamelijke gezondheid. Door hier op te letten, kunnen we op tijd jouw hulp aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer er meer hulp nodig is. Zo kun je langer aangenaam thuis wonen. De veranderingen (signalen) geven we door aan de gemeente. Wij hebben daarin een zorgplicht vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
Wat kost huishoudelijke hulp?
Huishoudelijke hulp van Tzorg krijg je alleen vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Als jij in aanmerking komt voor hulp vanuit de Wmo, betaal je maximaal €20,60 per maand. Dit bedrag verschil per gemeente.
Welke taken doet een thuishulp of begeleider?
We bieden hulp bij het huishouden of individuele begeleiding aan. Onze thuishulpen nemen huishoudelijke taken over, zoals schoonmaken. Begeleiders helpen bij dagelijkse taken zoals de administratie of jouw dagstructuur. Jouw hulp is afhankelijk van jouw indicatie. Onze medewerkers mogen alleen taken doen die in jouw ondersteuningsplan staan.

Is jouw vraag niet beantwoord?

Dan nemen we graag contact met je op om je verder te helpen. Dit doen we via de mail of telefonisch, wat jouw voorkeur heeft.