Ontwikkeling & Opleiding

Tzorg Academy

Tzorg daagt medewerkers uit om zichzelf te ontwikkelen. Aangezien de zorgmarkt voortdurend verandert, moeten Tzorg en haar medewerkers continu meebewegen met die veranderingen. Zo kunnen we onze cliënten de juiste zorg blijven bieden.

Daarnaast investeert Tzorg graag in haar medewerkers, omdat we beseffen dat onze kracht als zorgverlener voor het grootste deel bestaat uit onze medewerkers. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn, waar je door een boeiende, interessante functie en kansen voor ontwikkeling je talenten kunt inzetten en benutten. De Tzorg Academy is het eigen ‘opleidingshuis’ van Tzorg met een actueel aanbod aan trainingen die aansluiten op de behoeften van medewerkers, cliënten en gemeenten, alsmede de doelstellingen van de organisatie. Medewerkers kunnen er terecht om hun kennis en vaardigheden effectief en efficiënt up-to-date te houden en verder uit te bouwen.

 

Ontwikkelinstrumenten

Naast training en opleiding beschikt Tzorg over diverse maatwerkinstrumenten die kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van medewerkers. Voorbeelden zijn 360º feedback, online assessments, individuele coaching en een gedragsanalyse volgens de DISC-methode. Op basis van individuele behoeften en in samenspraak met de leidinggevende kunnen deze instrumenten worden ingezet.

 

Online Academy

Basisopleiding
Thuiszorg vraagt specifieke kennis. Elke medewerker die bij Tzorg in dienst komt, volgt daarom de basisopleiding. Deze basisopleiding is specifiek ontwikkeld voor Tzorg. Na afloop van de opleiding volgt de basistoets. Wanneer de toets met goed gevolg wordt afgelegd, ontvangt de medewerker een basiscertificaat hulp bij het huishouden. Op deze manier weten we zeker dat de cliënt de zorg ontvangt die hij/zij verdient.

Verdiepingscursus
De verdiepingscursus biedt een verdere verdieping op de basisopleiding en gaat in op de veranderingen in de zorg. De verdiepingscursus is ontwikkeld om onze thuishulpen nog beter te leren hoe ze bepaalde situaties bij de cliënt kunnen aanpakken.

 

Trainingen dementievriendelijk

Een op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie, dus ook bij Tzorg krijgen we hier steeds meer mee te maken. Wij vinden het erg belangrijk dat onze thuishulpen goed weten hoe zij het beste kunnen handelen wanneer ze zorg verlenen bij cliënten met dementie. Daarom heeft Tzorg samen met de stichting samen dementievriendelijk een branchegerichte training ontwikkeld voor de thuiszorg. Hierin oefenen onze medewerkers met praktijksituaties. Deze training wordt aangevuld met een online training waarin je de vier basis stappen leert in de omgang met een dementerende cliënt alsmede een klassikale training over dit thema. Zo streven wij ernaar de dementievriendelijkste zorgaanbieder van Nederland te worden.

 

Training omgaan met agressie en geweld

Bij Tzorg vinden we het onze plicht te zorgen dat onze thuishulpen op een veilige manier bij onze cliënten kunnen werken. Agressie en geweld kunnen leiden tot werkstress en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. In de training omgaan met agressie en geweld worden de verschillende vormen van agressie en geweld benoemd en worden handvatten aangereikt om agressie en geweld op de werkvloer te reduceren en beheersbaar te houden.

 

Opleiding individuele begeleiding

Naast hulp bij het huishouden biedt Tzorg ook individuele begeleiding. We helpen cliënten die door ziekte of andere omstandigheden de regie over hun leven zijn kwijtgeraakt. Dit doen we door hun dagelijks leven weer zo veel mogelijk op orde te brengen en hun zelfstandigheid te versterken. Om ervoor te zorgen dat onze thuishulpen over voldoende kennis beschikken om begeleiding te leveren, maken zij een assessment en nemen zij deel aan een basisopleiding met bijbehorende toets. Ook volgen zij nog een tweetal aanvullende e-modules. Op deze manier blijft de zorgcontinuïteit gewaarborgd en kan de cliënt rekenen op extra passende hulp van de vaste medewerker.