Tzorg neemt deel aan eerste editie Hack2Impact hackaton

Wo 20 juli

Tzorg nam deel aan de hackaton* van Hack2Impact met als thema Health@home. Aan de hackaton van drie dagen deden 60 studenten met technische en medische achtergronden van de TU Eindhoven en Fontys mee. De studenten konden kiezen uit verschillende vraagstukken. Drie teams gingen aan de slag met het vraagstuk van Tzorg: “Hoe kunnen we onze data inzetten om gedragsverandering bij onze cliënten te stimuleren en zo preventief te handelen?”  

Nieuwe inzichten door hackathon

Bij Tzorg denken we na over de toekomstbestendigheid van de zorg. Dat doen we samen met onder andere onze medewerkers, gemeenten en andere zorgorganisaties. Hierbij zoeken we altijd naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Specialist Innovatie Martine Frentz: “Alleen door anders te denken, kunnen we antwoorden vinden voor de uitdagingen in de thuiszorg. Een hackaton helpt daarbij. De studenten zijn enthousiast, creatief en kijken anders naar de uitdagingen in de zorg. In de organisatie hoor je vaak reacties als: Dat hebben we al geprobeerd, dat is wettelijk niet mogelijk of het kost te veel tijd. Studenten laten zich niet beperken en denken in mogelijkheden. Daarom is het erg inspirerend om met deze club na te denken over de toekomst van de zorg. Zo blijven we out-of-the-box denken.”

Innovatieve ideeën die passen bij pilots en ambities

De hackathon gaf innovatieve inzichten vanuit verschillende invalshoeken. Er zijn drie mooie ideeën opgeleverd die met elkaar in lijn liggen. Ze sluiten aan bij onze bestaande en afgeronde pilots en ambities. Komende tijd onderzoeken we hoe we hier verder vorm aan geven en of de studenten hier een rol in blijven spelen.

Idee 1: Aangenamer thuis door slimmere huizen én een app met oefeningen
Het idee is om huizen slim te maken en de data om te zetten naar bruikbare en activerende informatie voor de cliënt. In de vorm van een app kan de informatie met de cliënt worden gedeeld.  Die app zorgt voor bewustwording (van de achteruitgang) en biedt oefeningen. Oefeningen helpen bij balans, kracht, flexibiliteit en functionele taken. Zo kan met het analyseren van data (over bijvoorbeeld het minder bewegen van een cliënt) al vóórdat er een probleem ontstaat een interventie worden gepleegd (bijvoorbeeld bewegingsoefeningen). Het gaat om lange termijn interventies die de zelfredzaamheid verhoogt.  (Team DomusData)  

Idee 2: Preventieve zorg voor zelfstandig wonende ouderen door gebruik van data
Door de druk op de zorg krijgen veel zelfstandige ouderen wekelijks minimale zorg. Door de dagelijkse routines van de ouderen te meten kan er van deze data een gedragsmodel worden gemaakt. Als activiteiten te veel afwijken van het gemiddelde kunnen daar bepaalde conclusies uit worden getrokken, bijvoorbeeld dat diegene fysiek of mentaal achteruitgaat. Wanneer er genoeg data is gegenereerd is, kan er uiteindelijk vroegtijdig worden voorspeld dat de oudere zich minder goed gaat voelen. Zo kan preventieve zorg worden verleend en kunnen ouderen langer zelfstandig thuis wonen omdat ze fysiek en mentaal gezonder zijn. Hierdoor zal ook de werkdruk in de thuiszorg afnemen en kosten worden bespaard. (Team Caper)

Idee 3: Gezondheid, veiligheid en verbinding met het (zorg)netwerk door data
Door het huis uit te rusten met sensoren wordt er data verzameld over veranderende patronen. Deze gegevens zijn via een app voor zowel de cliënt als de sociale omgeving (bijvoorbeeld mantelzorger) inzichtelijk. Via een dashboard worden alle gegevens gedeeld. De mantelzorger ontvangt pushmeldingen bij veranderingen of opvallende situaties. Zo wordt de mantelzorger ontzorgd en helpt het om op het juiste moment de juiste zorg te bieden. (Team Cara Health)

Bekijk voor een sfeerimpressie hier de aftermovie van de hackaton.

*Een hackathon is een evenement waarin teams van deelnemers non-stop bezig zijn om binnen een korte tijd oplossingen voor aangereikte casussen te bedenken. Hackathons zijn uitermate geschikt om nieuwe innovatieve businessplannen te maken. Zo krijg je een hele korte tijd nieuwe inzichten oplossingen.

Terug naar alle nieuwsberichten