Proef met slimme sensoren van Leefsamen in Den Bosch

Wo 02 december

In deze tijden van een pandemie zijn er voor een aangenaam thuis andere diensten en producten nodig. Samenwerking met naasten, het bestrijden van eenzaamheid en het vergroten van de samenredzaamheid zijn nu cruciaal. Daarom zijn wij een project met Akkedeer aangegaan in gemeente Den Bosch om te ervaren of hun concept ‘Leefsamen’ hier invulling aan kan geven.

Leefsamen helpt een gevoel van veiligheid te vergroten, door inzet van slimme sensoren die in verbinding staan met de familie/naasten van de gebruiker. Door de combinatie van slimme techniek en een sociaal hulpverleningsnetwerk is er snellere en meer adequate hulp bij noodsituaties.

Hoe werkt het?

De woningen van 100 deelnemende cliënten van Tzorg worden kosteloos uitgerust met sensoren die een noodsituatie registreren. Via Leefsamen wordt bij een alarm de sociale omgeving geïnformeerd. Rookmelders signaleren bijvoorbeeld een beginnende brand, raam- en deurcontacten detecteren een dwaling of inbraak en bewegingssensoren registreren het uitblijven van beweging in de woning, wat kan duiden op een val.

Geeft zo’n sensor alarm dan gaat er eerst een melding naar de cliënt zelf via een slimme armband. Wanneer er geen noodsituaties is, kan de cliënt via de armband het proces stop zetten. Wanneer de cliënt geen reactie geeft via de armband óf aangeeft dat er inderdaad een noodsituatie is, wordt direct de sociale omgeving van de cliënt (de cliënt bepaald wie) gealarmeerd. Ze ontvangen via een pushbericht een alarm op hun smartphone. De lokale meldkamer kan optioneel voor de opvolging zorgen als de sociale omgeving niet reageert. Tegelijk met deze melding wordt, indien gewenst, relevante informatie over de woonsituatie meegestuurd zodat altijd hulp op maat geboden kan worden.

Resultaten andere gemeenten

De resultaten bij andere gemeenten die deze dienst al beschikbaar hebben, zijn zeer bemoedigend om mensen op een veilige manier langer aangenaam thuis te laten wonen. Het blijkt dat deelnemers zich veiliger voelen in hun woning, ze de sensoren niet ervaren als inbreuk op hun privacy, ze zich meer verbonden voelen met hun naasten / mantelzorgers(s) en andersom. “Ik ging elke nacht naar bed met angst. Nu voel ik me veilig en kan ik eindelijk met een gerust gevoel slapen”, aldus een van de deelnemers uit gemeente Nuenen.

Het project in Den Bosch

Dit project is mogelijk gemaakt door een subsidieregeling vanuit het RVO. Met als doelstelling ‘zorg op afstand’. Dat wat in deze tijden belangrijk is en waar Tzorg nu, maar ook in de toekomst invulling aan moet kunnen geven. Wanneer dit project als succesvol wordt ervaren door alle stakeholders, gaan Tzorg en Akkedeer onderzoeken of dit binnen meer gemeenten aangeboden kan worden.

Vanaf het moment van plaatsen kan de cliënt van Tzorg zes maanden gratis gebruikmaken van de dienst. Daarna bepaalt de cliënt zelf of hij/zij de dienst (betaald) wil behouden of niet.

Meer informatie op: www.leefsamen.nl/tzorg

Terug naar alle nieuwsberichten