Onderhandelingsresultaat cao VVT

Ma 14 maart

Tussen de onderhandelingsdelegaties van de werkgeversverenigingen ActiZ, Zorgthuisnl en de werknemersorganisaties FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en NU’91 is op 10 maart 2022 een onderhandelingsresultaat bereikt over de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg 2022 – 2023. De gemaakte afspraken gelden onder voorbehoud van goedkeuring door de leden.

Wanneer de leden akkoord gaan, zal de cao met terugwerkende kracht in werking treden per 1 januari 2022 en lopen t/m 31 december 2023. Het uitgangspunt van alle partijen was om tot een nieuw herschreven cao te komen waarin de medewerker centraal staat. Daartoe is het volgende bepaald in het akkoord.

Loonontwikkeling

In het onderhandelingsresultaat is een algemene loonsverhoging overeengekomen per 1 maart 2022 van 2%. Voor de HV-loonschaal geldt hierbij een bodem van € 65,- per maand. Deze bodem van € 65,- betekent voor onze thuishulpen, afhankelijk van hun inschaling, een loonsverhoging van 3% tot ruim 3,5%. Voor medewerkers in functiegroepen 25 t/m 65 bedraagt deze loonsverhoging 3,25% en dat is goed nieuws voor onze begeleiders en helpenden. Op 1 maart 2023 worden de salarissen voor medewerkers in alle loonschalen nog eens verhoogd met 3%.

Tevens worden de aanvangssalarissen verbeterd, waardoor de sector aantrekkelijker wordt voor jongeren en zij-instromers. Ook zijn diverse vergoedingsregelingen geharmoniseerd, waardoor de verschillen tussen thuiszorg en verpleeghuiszorg zijn weggenomen, in het voordeel van medewerkers in de thuiszorg.

Daarnaast wordt per 1 juli 2022 de reiskostenvergoeding voor medewerkers die gebruik maken van de auto aangepast. In plaats van 0,15 cent netto voor de eerste 10 kilometer wordt dit aangepast naar 0,19 cent netto. Voor alle kilometers daarna blijft de vergoeding 0,27 cent netto. De vergoedingen voor het reizen met fiets of brommer blijven ongewijzigd.

 

Uniek akkoord: Medewerkers op één!

Het bereikte onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor medewerkers in de VVT is uniek. Voor het eerst in jaren zijn de vakbonden en werkgevers niet slechts aanpassingen van bestaande cao-artikelen overeengekomen, maar is er een hele nieuw cao-tekst gemaakt. Dat maakt dat er meer ingespeeld kan worden op de huidige én te verwachten toekomstige arbeidsomstandigheden. De komende jaren worden jaren waarin de schaarste aan medewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg dominant zal zijn. De nieuwe cao speelt hierop in door de medewerker op één te zetten.

Zodra de cao VVT 2022-2023 is geaccordeerd door de leden van de vakbonden en de werkgeversverenigingen is er sprake van een nieuwe cao VVT.

Terug naar alle nieuwsberichten