Monique Philippens lid Raad van Commissarissen van Total Care B.V.

Ma 04 mei

Monique Philippens (51) is op 22 april jl. benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Total Care BV. De holding Total Care B.V. bestaat uit de afzonderlijke bedrijven CSU (schoonmaak) en Tzorg (thuiszorg). Mevrouw Philippens werd voorgedragen door de familieaandeelhouders in goed overleg met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

Monique Philippens heeft veel ervaring in strategie- en organisatieontwikkeling en innovatie. Ze was van 1994 tot 2015 werkzaam bij KPN onder andere als Directeur Consumenten Elektronica en Directeur KPN Zorg. In deze laatste functie was een van haar speerpunten de toekomst van de zorg. Haar 25-jarige ervaring zet zij sindsdien in als zelfstandig strategisch adviseur, executive coach en transformatiemanager in (zorg)organisaties. Momenteel is ze ook Lid Raad van Toezicht Corisq Groep. Monique Philippens is tevens spreker en auteur van het boek ‘Diagnose transformatie – een toolkit voor grensverleggers in de zorg’.

Monique Philippens volgt Tobias Walraven op, wiens zittingsperiode afliep na 2 termijnen lid Raad van Commissarissen te zijn geweest. Total Care B.V. is de heer Walraven erkentelijk voor zijn inzet vanaf 2012 en spreekt waardering uit voor zijn rol in deze zittingsperiode.

Samenstelling RvC
De Raad van Commissarissen bestaat verder uit voorzitter Kick van der Pol en de leden Greet Prins, Doekle Terpstra, Bert van der Schelde. Met de komst van Monique Philippens is er goede balans gerealiseerd in zowel de man/vrouw-verhouding als diversiteit qua achtergrond en expertise. In het kader van een professionele aansturing van de onderneming werkt Total Care B.V. als structuurvennootschap met een corporate governance code en de daarbij behorende wettelijke kaders.

Terug naar alle nieuwsberichten