Inzicht in de samenleving tijdens corona

Do 28 mei

De Raad voor Gezondheid geeft met een lopend onderzoek zicht op hoe corona leeft binnen de samenleving en hoe de toekomst van de volksgezondheid en samenleving er uit kan zien. De eerste resultaten zijn binnen en zeer herkenbaar. We laten ons hierdoor inspireren bij het nadenken over de invulling van de thuiszorg, nu en in de toekomst.

Een selectie van de eerste resultaten:

  • Mantelzorgers en de thuiszorg vallen vaak buiten de boot bij besluitvorming rondom corona. Dat raakt ook groepen die van hen afhankelijk zijn, zoals ouderen.
  • Reguliere zorg wordt soms opgeschort, dit uitstellen kan later problemen veroorzaken.
  • De productie van medische (beschermings-)middelen moet in eigen land gebeuren en de openbare hygiëne moet verbeterd. Zo zijn we beter voorbereid op de toekomst.
  • We willen er meer voor elkaar zijn door hulp aan ouderen in de wijk te bieden, te helpen in huishouding of tuin en willen eenzaamheid verminderen door bijvoorbeeld kaarten en bloemen te blijven sturen.
  • Respondenten verwachten dat er meer begrip en zorgzaamheid voor elkaar is, maar dat de zorg wel meer op afstand zal plaatsvinden.

Het volledige rapport lees je hier:

https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2020/05/08/ppt-raadpleging

Inmiddels heeft de Raad voor Gezondheid een tweede raadpleging uitgezet. Hier gaan ze o.a. in op de manier waarop het zorgpersoneel behouden kan worden en duiken ze in digitale zorginnovaties. We blijven de resultaten volgen en delen.

Terug naar alle nieuwsberichten