Huishoudelijke hulp overhevelen geen oplossing

Di 10 november

De gemeenteraad van Oldenzaal heeft in september de motie aangenomen om de huishoudelijke hulp uit de Wmo te halen en over te hevelen naar de bijzondere bijstand. De blog op Sociaalweb.nl geeft aan dat dit in wezen helemaal niet mogelijk is. Maar ongeacht of dit kan, is het de vraag of we dit moeten willen. Wij vinden van niet als je het vraagstuk benadert vanuit het belang van de cliënt.

Risico’s voorkomen

Door het uit de Wmo halen van de huishoudelijke ondersteuning verdwijnt voor een groot deel de signaleringsfunctie. Dat is een belangrijke rol die deze vorm van zorg vervult aan het bijdragen en vergroten van de zelfredzaamheid van mensen. De huishoudelijke hulp is tenslotte vaak het enige vaste gezicht achter de voordeur die op wekelijkse of twee wekelijkse basis komt. Hierdoor zijn zij in staat de risico’s die achteruitgang tot gevolg hebben te verminderen. Zoals vallen, ondervoeding, eenzaamheid, depressie of andere mentale en fysieke aspecten. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt ook dat het afschaffen van de huidige vorm en financiering van huishoudelijke zorg direct zorgt voor een verhoging van de totale zorgkosten.

Andere oplossingen

De motie van gemeente Oldenzaal is ingegeven door de grote tekorten in het gemeentelijk sociaal domein. Het abonnementstarief heeft niet het gewenste effect opgeleverd dat destijds werd beoogd en is mede de oorzaak van de huidige problematiek. Dat is een serieus probleem en vraagt om een duurzame oplossing. Wij zien diverse andere mogelijkheden om invulling te blijven geven aan de zorgbehoefte en het tegelijkertijd betaalbaar houden ervan. Een daarvan is het anders omgaan van het abonnementstarief.  Volgens ons draagt het overhevelen van de huishoudelijke hulp naar de bijzondere bijstand op de lange termijn in ieder geval niet bij aan het betaalbaar houden van de zorg.

 

Terug naar alle nieuwsberichten