Digicoaches

Di 12 januari

De wereld wordt steeds digitaler en ook Tzorg streeft ernaar om zoveel mogelijk processen te digitaliseren. Loonstroken of je planning bekijk je via een app en uren onderteken je voortaan online. Alleen hebben wij te maken met een diverse groep medewerkers en cliënten die niet allemaal even digitaal vaardig zijn. Om hen hierbij te helpen gaan wij een aantal collega’s opleiden tot digicoach. Een digicoach bezit de kennis en vaardigheden om collega’s en cliënten te ondersteunen bij het inzetten van digitale middelen en het vergroten van de digitale vaardigheden.

Via een subsidietraject van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport leiden we in eerste instantie 4 collega’s van kantoor op. Onze ambitie is om uiteindelijk per vestiging één digicoach op te leiden. Daarnaast doet een van onze HR specialisten de training, zodat er ook iemand ‘overkoepelend’ kan optreden als digicoach én gaat zorgen voor kennisuitwisseling/synergie tussen de verschillende digicoaches op de vestigingen.

Terug naar alle nieuwsberichten