Zelfredzaamheid ouderen: uzelf kunnen redden

Met zelfredzaamheid (ouderen) bedoelen we het vermogen van mensen (op leeftijd) om zichzelf te redden op alle levensgebieden met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. Denk bij verschillende levensgebieden aan: dagbesteding, huishouden, sociale contacten, algemene dagelijkse activiteiten en mobiliteit.

Door mensen zelfstandiger of zelfredzamer te maken voorkomen we intensivering van zorg of stellen dit uit. Het is belangrijk dat u zo lang als mogelijk eigen regie heeft over gezondheid en ziekte. Ook het kunnen doen van de alledaagse activiteiten om zo zelfstandig mogelijk te functioneren is van groot belang.

 

Ondersteuning en begeleiding zelfredzaamheid ouderen

Tzorg ondersteunt en begeleidt o.a. ouderen bij het leiden van een zo zelfstandig mogelijk leven. Heeft u het bijvoorbeeld moeilijk met uw huishouden, uw administratie, omgaan met computers en de hedendaagse digitale wereld, uw dagindeling of weet u niet goed hoe u uw sociale wereld kunt vergroten? Met onze ondersteuning en begeleiding vergroten wij de zelfredzaamheid bij ouderen. Ook als u dit nodig heeft, staan wij voor u klaar.

Wij maken het bij mensen thuis graag zo aangenaam mogelijk. Dit doen wij in Nederland in meer dan 300 gemeenten. Waarschijnlijk ook bij u in uw wijk. We leveren ondersteuning en begeleiding op een persoonlijke manier. Wij bieden onze dienstverlening passend bij uw unieke situatie. Het vergroten van de zelfredzaamheid bij ouderen en andere hulpbehoevenden is ons uitgangspunt.

Bekijk of wij ook in uw wijk zorg leveren

 

Vergroten zelfredzaamheid bij ouderen en méér

Wilt u graag hulp om het alledaagse leven net wat eenvoudiger te maken? Bijvoorbeeld hulp bij computer- of geldzaken, het leggen van sociale contacten, ondersteuning bij uw dagbesteding of in het huishouden. Wij vergoten niet alleen de zelfredzaamheid bij ouderen, maar bijvoorbeeld ook bij mensen die aan het herstellen zijn na een ziekte, die last hebben van psychische problemen of vergeetachtig zijn, mensen met een handicap of een andere specifieke situatie.

Onze ervaren begeleiders zijn het vertrouwde gezicht bij u thuis. Een gezellig praatje, een goed gesprek of een luisterend oor, ook hiervoor is ruimte. Die persoonlijke aandacht vinden wij erg belangrijk.

 

Lees meer over begeleiding bij zelfredzaamheid

 

Vergroten zelfredzaamheid bij ouderen: de kosten?

Onze begeleiding rondom het vergroten van de zelfredzaamheid bij ouderen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt via het Wmo-loket van uw gemeente een indicatie aanvragen voor onze hulp. Uw gemeente bekijkt of u inderdaad een indicatie krijgt. Voor begeleiding vanuit de Wmo, in dit geval de begeleiding van Tzorg, betaalt u alleen de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage van €20,60 per maand. De rekening voor de eigen bijdrage wordt naar u verstuurd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

 

Meer informatie? Neem contact met ons op