Hulp bij dementie: Wat is er mogelijk?

Heeft u of uw naaste behoefte aan extra ondersteuning vanwege dementie? Bijvoorbeeld hulp met huishoudelijke taken of begeleiding om de dagelijkse zaken te regelen? Tzorg biedt hulp bij dementie zodat u prettig in uw eigen vertrouwde omgeving kunt blijven wonen en zelf de regie over uw leven houdt.

 

Huishoudelijke hulp bij dementie

In meer dan 300 gemeenten bieden wij huishoudelijke hulp bij dementie aan mensen met een zorgindicatie. Samen met u kijken we bij welke huishoudelijke taken wij u kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld stofzuigen, het schoonmaken van de badkamer en het verschonen van uw beddengoed. Maar onze vakkundige thuishulpen doen nog veel meer. Zij zijn een vertrouwd gezicht uit de wijk en hebben een luisterend oor. Ook zien zij wanneer het goed of soms iets minder goed met u gaat. En wanneer het nodig is schakelen zij hulp in. Zo kunt u zo aangenaam mogelijk blijven wonen in een schoon en leefbaar huis.

Lees meer over hulp bij het huishouden

 

Dementie hulp: Begeleiding bij zelfredzaamheid

Heeft u of uw naaste hulp nodig bij het regelen van dagelijkse zaken? Bijvoorbeeld ondersteuning bij uw dagindeling, sociale contacten leggen en onderhouden of het trainen van praktische vaardigheden? Onze lokale begeleiders bieden hulp bij dementie en helpen met het vergroten van de zelfredzaamheid. Deze vorm van dementie-hulp wordt ook wel individuele begeleiding genoemd.

Iedere situatie is verschillend en daarom stellen we voor iedereen een persoonlijk zorgplan op. Wij bespreken uw wensen, overleggen met uw zorgnetwerk en passen onze hulp bij dementie daarop aan.

Lees meer over begeleiding bij zelfredzaamheid

 

De aanvraag en kosten van hulp bij dementie

Wilt u hulp bij dementie van Tzorg? Dan heeft u een indicatie nodig op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U vraagt deze aan bij het Wmo-loket van uw gemeente. De gemeente beoordeelt daarna of u een indicatie voor dementie hulp in de vorm van huishoudelijke ondersteuning of begeleiding bij zelfredzaamheid krijgt.

Vanaf 1 januari 2024 betalen mensen die Wmo hulp krijgen alleen een eigen bijdrage van €20,60 per maand. Deze eigen bijdrage is niet inkomensafhankelijk en dus gelijk voor iedereen. De rekening voor de eigen bijdrage krijgt u via het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Meer informatie? Neem contact met ons op