Ambulante thuisbegeleiding zodat u zelfstandig kunt (blijven) wonen

Zo lang mogelijk thuis wonen, lekker in uw eigen omgeving. Dat wilt u toch ook? In Nederland hebben we de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet maakt het voor bijvoorbeeld senioren, mensen met psychische klachten en mensen met een beperking of handicap mogelijk om thuis te wonen met ambulante thuisbegeleiding die vergoed wordt.

Met ambulante thuisbegeleiding van Tzorg woont u zelfstandig, maar wordt u thuis begeleid door één van onze medewerkers. Begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit huishoudelijke hulp, ondersteuning bij het creëren van dagstructuur en het nakomen van afspraken met instanties, ondersteuning bij herstel na ziekte, bij uw administratie en bij participatie in de maatschappij.

 

Onze ambulante thuisbegeleiding vergroot uw zelfredzaamheid

Als u behoefte heeft aan begeleiding of ondersteuning thuis, staat Tzorg met ambulante thuisbegeleiding voor u klaar. Uw thuisbegeleider helpt u bij praktische (alledaagse) zaken of adviseert u over hoe u bepaalde dingen het best kunt aanpakken. Ambulante thuisbegeleiding helpt bij de groei van uw zelfredzaamheid. Als u zelfredzaam bent, betekent dit dat u uzelf kunt redden op allerlei momenten in uw leven. Hoe zelfredzamer u bent, hoe langer en prettiger u thuis kunt blijven wonen en participeren in de maatschappij.

 

Lees meer over ambulante thuisbegeleiding

 

Ambulante thuisbegeleiding met een vaste begeleider

Onze ambulante thuisbegeleiding is persoonlijk en afgestemd op uw specifieke situatie en wensen. Onze thuisbegeleiders maken tijdens hun werk heel graag tijd voor een goed gesprek of een luisterend oor als u dit graag wilt. Tzorg staat garant voor een bekend, vertrouwd gezicht bij u thuis; ambulante thuisbegeleiding wordt uitgevoerd door uw vaste thuisbegeleider. Iemand die betrokken is bij uw situatie, die u kent en precies weet wat u nodig heeft.

 

Hoe vraagt u ambulante thuisbegeleiding aan en zijn er kosten aan verbonden?

Voor ambulante thuisbegeleiding van Tzorg heeft u een indicatie van uw gemeente nodig. Voor het aanvragen van de indicatie gaat u naar het Wmo-loket van de gemeente, zij helpen u met de aanvraag. Ambulante thuisbegeleiding wordt betaald vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zodoende is de indicatie van de gemeente noodzakelijk.

Voor ambulante thuisbegeleiding geldt een eigen bijdrage van €20,60 per maand. Dit bedrag is voor iedereen even hoog. De overheid houdt in deze dus geen rekening met uw inkomen. De rekening voor de eigen bijdrage voor ambulante thuisbegeleiding ontvangt u van en dient u te betalen aan het landelijk Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Hulp bij uw indicatie aanvraag? Neem contact met ons op.