Alles over het Wmo budget

De Nederlandse overheid wil graag dat iedereen in ons land zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen, zelfstandig en zo aangenaam mogelijk. Ook zien ze graag dat iedereen zo lang als mogelijk kan deelnemen aan het maatschappelijke leven. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt hulp en ondersteuning voor mensen geregeld die dat nodig hebben, zodat ze zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen wonen. Hiervoor stelt de overheid Wmo budget (Wmo-pgb) beschikbaar.

U kunt zelf Wmo hulp of ondersteuning inkopen met het Wmo persoonsgebonden budget (pgb). Met het Wmo-pgb (Wmo budget) heeft u meer vrijheid, vergeleken met zorg in natura. Zorg in natura koopt de gemeente namelijk zelf in, voorbeelden van zorg in natura zijn huishoudelijke ondersteuning via een door de gemeente uitgekozen instelling voor thuiszorg of een standaard rolstoel. Met het Wmo budget kunt u zelf zorg of ondersteuning inkopen. Onder het Wmo budget vallen bijvoorbeeld: huishoudelijke hulp, dagbesteding, noodzakelijke (medische) aanpassingen in uw woning of individuele begeleiding.

 

Voorwaarden Wmo budget

Of u Wmo budget (Wmo-pgb) krijgt, hangt af van een aantal zaken. U dient ten eerste zelf uw Wmo budget te kunnen beheren, het is ook mogelijk om iemand voor u te machtigen. Ten tweede mag u alleen effectieve, doelmatige ondersteuning inkopen met uw Wmo budget. Doelmatig wil zeggen: door de ondersteuning kunt u daadwerkelijk zelfstandiger thuis leven. Ten derde kunt u verklaren waarom u zelf ondersteuning wilt inkopen met het Wmo budget en niet via zorg in natura.

 

Wmo ondersteuning vanuit Tzorg

Tzorg helpt mensen door heel het land bij het huishouden en met individuele begeleiding thuis. Wij maken thuis wonen voor mensen (weer) aangenaam en langer mogelijk. Onze huishoudelijke ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit schoonmaken, stofzuigen, afwassen, het bed verschonen of strijken. Maar we doen meer dan alleen het huishouden. Tzorg biedt ook begeleiding bij bijvoorbeeld uw dagstructuur en het vinden van regelmaat, het beheren en nakomen van afspraken met instanties, ondersteuning bij ziekteherstel, bij uw administratieve taken of bij participatie in de maatschappij.

Lees meer over Wmo ondersteuning

 

Aanvraag van Wmo zorg: indicatie nodig

Wmo zorg en ondersteuning wordt vergoed via de Wmo, een indicatie is om deze reden verplicht. Uw gemeente beoordeelt uw indicatie-aanvraag en accordeert deze vervolgens. Voor Wmo zorg betaalt u alleen de landelijk vastgestelde en verplichte eigen bijdrage van € 20,60 per maand. De hoogte van de eigen bijdrage is voor iedereen in Nederland gelijk. De rekening van de eigen bijdrage wordt verstuurd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Meer informatie? Neem contact met ons op