De cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënt. Wij adviseren over het beleid van Tzorg. Daardoor blijft de zorgverlening verbeteren. Meerdere keren per jaar komen de 8 leden samen en praten ze mee over de koers van Tzorg.


Zo werkt de cliëntenraad

Cliënten kunnen contact met ons opnemen. Bijvoorbeeld als men ergens ontevreden over is of vragen over heeft. Daarnaast bekijken we ook de uitslag van het cliënttevredenheidsonderzoek. Hieruit halen we belangrijke punten. Zijn het vaak dezelfde punten? Zit het knelpunt in een bepaalde regio? Als ergens extra aandacht nodig is adviseren we Tzorg hierover.

Ook hebben we gesprekken op de regiokantoren met regiomanagers en zorgcoördinatoren. Ieder cliëntenraadslid heeft contact met 1 of 2 regiokantoren. In die gespreken vragen én delen we wat er speelt. Zo blijven we samen op de hoogte en werken we aan verbetering.


Verbeterpunten doorgeven

Wij bespreken de verbeterpunten met de directie van Tzorg. We delen wat ons opvalt. De cliëntenraad mag haar mening en advies geven voor verbeteringen.

De cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten. Zij gaan niet in op individuele klachten. De leden vergaderen zes keer per jaar en bespreken onderwerpen als:

  • Het cliënttevredenheidsonderzoek
  • De begroting
  • Het jaarverslag van de cliëntenraad
  • De klachtenregeling
  • Nieuwe ontwikkelingen binnen Tzorg

 

Contact

Wilt u iets delen met de cliëntenraad? Wij horen het graag!

E-mailadres:
cliëntenraad@Tzorg.nl

Postadres:
Tzorg t.a.v. cliëntenraad
Antwoordnummer 10551
5400 WB Uden

De cliëntenraad