Klokkenluidersregeling

Bij Tzorg vinden we het welzijn van onze medewerkers en andere personen met wie een werkrelatie bestaat heel belangrijk. Daarnaast hebben wij integriteit en eerlijkheid hoog in het vaandel staan. Als je binnen Tzorg een misstand constateert of je vermoed dat er sprake is van een misstand, dan willen we graag dat je dit meldt.

Een misstand is een overtreding van Nederlandse of Europese wetten of een gevaar voor de maatschappij (bijv. voor de volksgezondheid, veiligheid of het milieu).

Binnen Tzorg hebben we een intern meldpunt. Zowel eigen medewerkers als andere personen kunnen hier (eventueel anoniem) melding doen als er een misstand binnen onze organisatie wordt geconstateerd. Hoe je dit precies doet lees je in de Klokkenluidersregeling. Je kunt deze regeling op vragen of meteen melden via meldmisstanden@tzorg.nl . Je vraag of melding wordt altijd vertrouwelijk en serieus behandeld door de functionarissen van het meldpunt.