Taken huishoudelijke hulp (WMO)

Huishoudelijke hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

U krijgt hulp van uw gemeente om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen en deel te kunnen blijven nemen aan de maatschappij. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) maakt dit mogelijk. Denk hierbij aan hulp bij huishoudelijke taken, hulp bij uw financiën, het leggen van sociale contacten en zinvolle dagbesteding. Het aanvragen van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo regelt u via het Wmo-loket van uw gemeente.

Tzorg biedt huishoudelijke hulp en individuele begeleiding. Onze hulp is erop gericht dat u uw leven zo zelfstandig mogelijk kunt leiden, thuis in uw vertrouwde omgeving. Taken van onze huishoudelijke hulp zijn bijvoorbeeld schoonmaken, beddengoed verschonen, opruimen, stofzuigen en (binnen) ramen zemen. We bekijken samen met u welke huishoudelijke taken uw vaste thuishulp voor u uitvoert. De taken beperken zich tot huishoudelijke hulp. Voor hulp op het gebied van persoonlijke verzorging, verpleging of het toedienen van medicatie kunt u contact opnemen met uw zorgcoördinator of uw gemeente. Zij helpen bij het vinden van een geschikte zorgaanbieder.

 

Huishoudelijke taken worden met zorg voor u gedaan

In meer dan 300 gemeenten voeren wij huishoudelijke taken (hulp vanuit de Wmo) uit voor bijvoorbeeld ouderen, mensen met een beperking of met psychische problemen. De badkamer poetsen, beddengoed verschonen, stoffen, keukenkastjes schoonmaken, wassen, strijken en stofzuigen. Als u moeite heeft met deze huishoudelijke taken, helpen wij u. Wij houden rekening met uw situatie en voorkeuren. U krijgt een vaste huishoudelijke hulp. Dit geeft het vertrouwde gevoel dat u én wij belangrijk vinden.

Lees meer over hulp bij het huishouden

 

Onze thuishulp doet méér dan alleen huishoudelijke taken

Van onze thuishulp die uw huishoudelijke taken (deels) overneemt, kunt u meer verwachten. Er is altijd ruimte voor een gezellig praatje, een goed gesprek of een luisterend oor. Die persoonlijke aandacht vinden wij heel belangrijk.

Het kan zijn dat u behoefte heeft aan extra ondersteuning naast de huishoudelijke taken die wij voor u oppakken. Tzorg biedt een aantal diensten die het u gemakkelijk maken. Denk aan een maaltijdservice, hulpmiddelen en verpleegartikelen of iemand die uw tuin bijhoudt. Daarnaast bieden wij ook individuele begeleiding. Dit is extra ondersteuning bij het regelen van dagelijkse zaken. Zoals hulp bij uw administratie, dagindeling of het leggen van sociale contacten.

Lees meer over begeleiding bij zelfredzaamheid

 

Aanvraag en kosten van hulp bij huishoudelijke taken (Wmo)

Heeft u behoefte aan hulp bij uw huishoudelijke taken? Dan heeft u een indicatie nodig op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U vraagt deze aan bij het Wmo-loket van uw gemeente. De gemeente beoordeelt vervolgens of u een indicatie krijgt voor hulp bij huishoudelijke taken.

Vanaf 1 januari 2024 betalen mensen die Wmo hulp krijgen alleen een eigen bijdrage van €20,60 per maand. Deze eigen bijdrage is niet inkomensafhankelijk en dus gelijk voor iedereen. De rekening voor de eigen bijdrage krijgt u via het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Hulp bij uw indicatie-aanvraag? Neem contact met ons op.