Indicatie aanvragen Wmo gemeente

Tzorg levert in ruim 300 gemeenten door heel het land hulp bij het huishouden en individuele begeleiding. Zo helpen wij bij mensen thuis met de schoonmaak, opruimen, beddengoed verschonen, strijken en ramen zemen. Maar Tzorg doet meer dan alleen huishoudelijke taken. Wij bieden tevens ondersteuning en begeleiding bij bijvoorbeeld uw financiële administratie, het regelen van uw digitale zaken, het aangaan van sociale contacten en hulp bij uw dagstructuur.

Wilt u ondersteuning ontvangen van Tzorg? Dan dient u een indicatie aan te vragen. Een indicatie aanvragen Wmo doet u bij uw gemeente.

Lees meer over ondersteuning vanuit de Wmo

 

Indicatie aanvragen bij het Wmo-loket

Voor hulp vanuit Tzorg kunt u een indicatie aanvragen. Dit doet u bij het Wmo-loket van uw gemeente. Onze zorg valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en wordt daarom vergoed vanuit de Wmo, een indicatie is om deze reden verplicht.

Uw gemeente bekijkt uw indicatie-aanvraag. Als de aanvraag is geaccordeerd, kunnen wij onze zorg starten. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage van € 20,60 per maand. Dit bedrag is voor alle Nederlandse burgers gelijk en is wettelijk vastgelegd op 01-01-2024. De rekening voor uw eigen bijdrage ontvangt u van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Meer informatie? Neem contact met ons op

 

Persoonlijke aandacht

Onze medewerkers zijn betrokken en vinden het belangrijk om tijd vrij te maken voor een praatje, een goed gesprek of, indien u daar behoefte aan heeft, om een luisterend oor voor u te zijn. Tzorg hecht er veel belang aan dat u (waar mogelijk altijd) hulp krijgt van dezelfde begeleider. Een persoonlijke werkwijze staat voor ons voorop, en dus ook een bekend, vertrouwd gezicht bij u thuis.

Lees meer over onze werkwijze