Verbetering planning

Bij het kritisch bekijken van de planning hebben we geconstateerd dat de planning van de zorgmomenten in veel gevallen omslachtig of onlogisch is. Daarom gaan we met behulp van tooling, een technisch hulpprogramma, in kaart brengen welke zorgmomenten we beter op een ander moment kunnen plannen. Zo verminderen we bijvoorbeeld onnodige reistijd voor zowel onze thuishulpen als Tzorg.

Wat betekent dit voor mij als cliënt?
Het kan zijn dat uw zorgmoment verplaatst naar een ander moment dan dat u gewend bent. Wij kijken hierbij naar de beschikbaarheid van uw thuishulp. Verandert de planning van uw zorgmoment? Dan brengen wij u telefonisch op de hoogte.

Behoud ik wel mijn vaste hulp?
Het uitgangspunt is dat u gewoon uw vaste thuishulp behoudt. Vanuit onze missie Aangenaam thuis en onze kernwaarden vinden wij het belangrijk en noodzakelijk dat de vaste koppels in stand blijven.

Ik kan nooit op … dag/tijdstip. Wordt hier nog wel rekening mee gehouden? 
Kunt u echt niet op een bepaald moment door bijvoorbeeld dagbesteding of een andere structurele activiteit, dan houdt uw planner daar rekening mee.  

Hoe brengen jullie mij op de hoogte als mijn planning verandert? 
Verandert de planning van uw zorgmoment? Dan brengen wij u telefonisch op de hoogte.  

Per wanneer verandert de planning van mijn zorgmoment? 
We verwachten half oktober aan de slag te kunnen met het verbeteren van de planningen. Het precieze moment weten we alleen nog niet. Mocht uw planning veranderen, dan wordt u hier telefonisch van op de hoogte gebracht.  

Waar kan ik terecht voor vragen?
Voor vragen over het verbeteren van de planning kunt u contact opnemen met het Planbureau. Wij weten nu echter nog niet of de planning van uw zorgmoment(en) wel of niet verandert, op deze vraag kunnen wij dus nog geen antwoord geven. Bedankt voor uw begrip hiervoor.