Veelgestelde vragen over de overname van impegno

Algemeen

Ik ben in dienst van impegno en heb geen bericht ontvangen, geldt de overname niet voor mij?
Neem hierover contact op met je zorgcoördinator van impegno.

Ik heb bericht gehad, maar ben (dan) al uit dienst, geldt de overname ook voor mij?
De overname geldt alleen voor medewerkers die op 1-6-2022 nog in dienst zijn van impegno.

Heeft Tzorg bedrijfskleding?
Ja, je ontvangt een Tzorg jasje. Dit is voor bescherming van eigen kleding en herkenning.

Werkt Tzorg met urenregistratie?
Ja, Tzorg werkt met een digitale urenregistratie. Je ontvangt hier tijdens het persoonlijk gesprek meer informatie over.

Verandert er veel aan de werkwijze als we bij Tzorg in dienst treden?
Nee, er zijn geen grote verschillen in aanpak, Tzorg wil juist jouw ervaringen gebruiken om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Ik heb reeds een vakantie aangevraagd voor 2022, blijft deze staan?
De vakanties die je reeds hebt aangevraagd en waarvoor je akkoord hebt gekregen, blijven staan.

Wie wordt mijn leidinggevende?
Bij Tzorg zal je contact hebben met een planner en een zorgcoördinator. Je hoort vóór 1-6-2022 welke personen dit voor jou zullen zijn.

 

Voorwaarden

Wat ga ik verdienen bij Tzorg?
Tzorg neemt de uitvoerende medewerkers van impegno over met behoud van alle rechten en plichten die je nu bij impegno hebt. Je treedt van rechtswege in dienst van Tzorg.

Wat voor contract krijg ik bij Tzorg?
Tzorg neemt de directe medewerkers van impegno over met behoud van alle rechten en plichten die je nu bij impegno hebt. Je treedt van rechtswege in dienst van Tzorg. Je voorwaarden worden je via de post toegestuurd en met je doorgenomen tijdens de bijeenkomst en het persoonlijke gesprek.

Heb ik een proeftijd wanneer ik start bij Tzorg
Nee, je huidige dienstverband wordt voortgezet bij Tzorg.

Kan ik bij Tzorg meer uren werken dan ik nu werk?
Als je meer uren wilt werken, kun je dit tijdens het persoonlijk gesprek aangeven. Op het moment dat je bij Tzorg in dienst bent en Tzorg heeft je voor meer uren nodig, nemen zij met je contact op.

Kan ik mijn huidige pensioensopbouw op dezelfde wijze voortzetten bij Tzorg?
Je pensioen wordt voortgezet bij Tzorg via PGGM bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn.

Betaalt Tzorg het salaris per maand of per 4 weken (CAK-perioden)?
Bij Tzorg wordt het salaris elke 4 weken betaald.

 

Cliënten

Houd ik mijn eigen cliënten?
Ja, de doelstelling van Tzorg is om zo veel mogelijk hetzelfde te houden, de zorg voor de cliënt te garanderen met behoud van dezelfde medewerker. Ook werktijden/dagen wil Tzorg zo veel mogelijk gelijk houden.

Als één van mijn cliënten wegvalt, krijg ik dan een andere cliënt?
Zodra één van je cliënten wegvalt zal Tzorg een vervangende cliënt bij je inplannen mits deze beschikbaar is. Uiteraard wordt daarin zoveel mogelijk rekening gehouden met je woonomgeving.

Waarom zouden cliënten willen overstappen naar Tzorg?
Tzorg is een landelijke zorgaanbieder met een regionaal karakter. Indien je als vaste medewerker in dienst treedt bij Tzorg, zal je cliënt de vertrouwende hulp kunnen behouden. Tzorg zal samen met jou de zorg voorzetten zoals die nu ook wordt geleverd.

Kan een cliënt overstappen naar een andere aanbieder als deze toch niet mee wil naar Tzorg?
Ja, de cliënt heeft keuzevrijheid en kan dat zelf bij de gemeente aangeven als hij/zij liever wil overstappen naar een andere zorgaanbieder.

Behouden cliënten de huidige uren?
Bij de overgang naar Tzorg verandert de indicatie niet, tenzij anders wordt aangegeven door de gemeenten.

Verandert de eigen bijdrage van cliënten voor de zorg na de overgang naar Tzorg?
De eigen bijdrage voor cliënten verandert door deze overgang niet.