Veelgestelde vragen aanvullende ondersteuning

Wat kost het bijkopen van ondersteuning? 

Het bijkopen van aanvullende ondersteuning kost €39,00 (excl. BTW) per uur. Dit betaalt de cliënt zelf. Een cliënt kan al aanvullende ondersteuning ontvangen vanaf 15 min per week.   

 

Vanaf hoeveel minuten kan mijn cliënt aanvullende ondersteuning afnemen?  

Een cliënt kan al vanaf 15 minuten per week extra ondersteuning afnemen. Dit kan dan direct aan het huidige zorgmoment worden gepland. Een cliënt kan er bijvoorbeeld voor kiezen om 1 of 2 uur extra af te nemen. De mogelijkheden bespreken we dan samen met de cliënt en thuishulp. 

 

Welke taken mag ik allemaal doen buiten de Wmo-indicatie van mijn cliënt?  

Binnen de Wmo zijn er kaders waar wij ons als zorgaanbieder aan dienen te houden. Wanneer een cliënt aanvullende ondersteuning afneemt, dus bovenop de Wmo-indicatie, mag de cliënt zelf de invulling van deze ondersteuning bepalen. Dan kan het dus voorkomen dat je andere taken mag doen. 

 

Hoe zie ik in mijn planning of iemand aanvullende ondersteuning bijkoopt? 

Wanneer een cliënt aanvullende ondersteuning afneemt, zie je een andere uursoort op jouw planning genaamd: ‘HHP’. Zo zie je het verschil tussen de uren die je ondersteunt vanuit Wmo-indicatie en de uren die de cliënt zelf betaalt. 

 

Mijn cliënt heeft aanvullende ondersteuning afgenomen. Hoe weet ik voor welke werkzaamheden de cliënt deze extra hulp afneemt?
De zorgcoördinator gaat op intakegesprek bij de cliënt thuis. Samen met de cliënt wordt er een ondersteuningsplan opgesteld. Hierin staan alle werkzaamheden benoemd. Het ondersteuningsplan vind je in de zorgmap. Deze ligt bij de cliënt thuis. 

 

Mijn cliënt wil graag aanvullende ondersteuning afnemen, maar weet niet hoe hij of zij dit regelt. Wat kan ik doen?  

Wanneer een cliënt graag extra ondersteuning wenst kan hij/zij contact opnemen met de zorgcoördinator. Ook kan aanvullende ondersteuning eenvoudig geregeld worden via het webformulier op deze pagina. 

 

Waar vind ik meer informatie om mijn cliënt te informeren?  

Op deze webpagina op de website van Tzorg lees je meer informatie. 

 

Mijn cliënt geeft aan geen geld te hebben om extra hulp zelf te betalen. Kan mijn cliënt toch extra hulp krijgen?  

Wanneer een cliënt aanvullende ondersteuning wenst bovenop de Wmo-indicatie dient de cliënt dit zelf te financieren. Dit kan bijvoorbeeld zijn om de thuishulp vaker te laten komen óf om werkzaamheden uit te laten voeren die niet standaard in de Wmo-indicatie zitten.  

 

Wanneer een cliënt aangeeft meer hulp nodig te hebben, omdat de situatie thuis is veranderd en een cliënt daardoor bepaalde werkzaamheden niet meer zelfstandig kan uitvoeren, is het mogelijk om bij de gemeente een verhoging voor de indicatie te vragen. Wanneer de cliënt denkt dat dit voor hem of haar van toepassing is, kan de cliënt hierover contact opnemen met de gemeente. Voor vragen hierover kan de cliënt bij de zorgcoördinator terecht. 

 

Mijn cliënt wil aanvullende ondersteuning afnemen wanneer ik op een specifieke dag of tijdstip kan komen. Hoe regel ik dit? 

Samen met de cliënt kijken wij op welk(e) dag/tijdstip de extra ondersteuning ingepland kan worden. Vraag aan je cliënt om contact op te nemen met de zorgcoördinator. Uiteraard mag een cliënt hier zijn/haar voorkeuren aangeven. Daar proberen wij zo goed mogelijk rekening mee te houden. 

 

Ik blijf elke week al vrijwillig iets langer bij mijn cliënt. Moet de cliënt dit nu gaan betalen?
Wij waarderen het dat je je inzet voor jouw cliënt. Om zo veel mogelijk cliënten van ondersteuning te voorzien is het belangrijk dat je jouw planning aanhoudt. Zo proberen we jouw werktijd zo optimaal mogelijk in te zetten. Het is dus niet de bedoeling dat jij langer bij jouw cliënt blijft terwijl deze tijd niet staat ingepland. Als de cliënt extra hulp bijkoopt, krijg jij deze tijd gewoon uitbetaald. Zo zorgen we voor een optimale planning voor alle cliënten. 

 

Kan een cliënt eenmalig hulp bij kopen? 

De voorkeur vanuit Tzorg gaat naar het structureel inzetten van aanvullende ondersteuning. De cliënt kan er wel voor kiezen om één keer per periode extra hulp te ontvangen. De zorgcoördinator en de cliënt spreken samen de frequentie samen af. Dit wordt vastgelegd in de zorgovereenkomst.  

 

Heeft het bijkopen invloed op de Wmo-indicatie? 

Het bijkopen van aanvullende ondersteuning heeft geen invloed op de Wmo-indicatie van de cliënt. 

 

Kan iemand zonder Wmo-indicatie ook zelf hulp afnemen bij Tzorg? 
Ja, dat kan. Ook mensen zonder Wmo-indicatie kunnen ondersteuning afnemen bij Tzorg. Bijvoorbeeld als iemand (nog) geen recht heeft op hulp vanuit de Wmo. Diegene kan dit dan volledig zelf betalen. 

 

Waarom biedt Tzorg de mogelijkheid voor aanvullende ondersteuning?  

Onze missie is om mensen langer aangenaam thuis te laten wonen door hen te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te stimuleren. Aanvullende ondersteuning kan hierbij helpen. Voorheen was voor onze hulp een Wmo-indicatie nodig vanuit de gemeente. Dit is nu niet meer nodig. Iedereen kan nu gewoon bij ons terecht. Zo hebben mensen de mogelijkheid zelf ondersteuning af te nemen wanneer zij hier (nog) geen recht op hebben vanuit de Wmo. Onze ondersteuning is ook aanvullend te gebruiken op een Wmo-indicatie wanneer een cliënt extra ondersteuning wenst te ontvangen. Zo houden mensen zelf de regie op de zorg die ze nodig hebben.