Veel gestelde vragen over reistijd tussen cliëntadressen

Laatste update 6-1-2020

Tzorg gaat reistijd tussen cliëntadressen betalen aan alle thuishulpen van Tzorg. We kunnen ons voorstellen dat je hier vragen over hebt. Hoe gaat de reistijdbetaling precies in z’n werk? Vanaf wanneer dan? Wat komt er allemaal bij kijken? Dat leggen wij uit in deze lijst met vragen en antwoorden. We updaten de lijst regelmatig. Heb je toch een vraag die er niet tussen staat? Neem dan contact op met je zorgcoördinator. Voor vragen over je planning kun je per mail contact opnemen met het Planbureau van je vestiging.

Hoe is de nabetaling van periode 8 t/m 10 en de correctie van periode 11 t/m 13 opgebouwd die op 8 januari wordt uitbetaald?
Op 8 januari 2021 ontvang je naast de reistijd van periode 14, ook de nabetaling periode 8 t/m 10 en de eventuele nabetaling van periode 11 t/m 13. Op je loonstrook zien ze deze nabetaling terug als één brutobedrag onder vermelding van ‘Salaris (uit nabetreistijd)’.  

Omdat dit bedrag bestaat uit de nabetaling van verschillende periodes, is het lastig om de berekening hiervan te herleiden. Dit maken we graag wat inzichtelijker door uit te leggen hoe de nabetaling is opgebouwd:  

De reistijd tussen cliëntadressen berekent ONS pas sinds periode 11. De reistijd van periode 8, 9 en 10 is dus niet bekend. Daarom wordt voor de berekening van de nabetaling van deze periodes de gemiddelde reistijd van periode 11 t/m 13 gebruikt. Daarbij is tevens rekening gehouden met de correctie die over periode 11 t/m 13 heeft plaatsgevonden en ook in periode 14 is uitbetaald.  

De nabetaling van periode 8 t/m 10 bestaat dus uit 3x het gemiddelde van de reistijd van periode 11 t/m 13. Dit komt dus ongeveer overeen met wat je in periode 11 t/m 13 in totaal hebben ontvangen aan reistijd.  

Daarnaast hebben we bij de uitbetaling van de reistijd van periode 11 t/m 13 een voorlopige uitkering gedaan. Dit houdt in dat we het grootste deel van de reistijd al uitgekeerd hebben (het deel waarvan we zeker wisten dat het klopt) en dat we op 8 januari nog een correctie doen van de reistijd van periode 11 t/m 13.  

Vanaf wanneer krijg ik reistijd uitbetaald?
We betalen je met terugwerkende kracht vanaf periode 8 (13 juli 2020) reistijd tussen cliëntadressen uit.

Waarom betaalde Tzorg eerst geen reistijd tussen cliëntadressen?
De cao VVT (Verpleeg- , Verzorgingshuizen & Thuiszorg) is van toepassing op jou als thuishulp. Een van de onderwerpen in de cao VVT is reistijd tussen cliëntadressen. De cao-tekst is echter onduidelijk en op meerdere manieren uit te leggen. Dit heeft te maken met een aantal ingewikkelde termen en de formulering hiervan in de cao.

Op basis van hoe wij de cao lezen en begrijpen hebben wij voorheen geen reistijd tussen cliëntadressen betaald. Deze interpretatie wordt niet alleen door Tzorg maar door de meeste andere zorgaanbieders binnen de Hulp bij het Huishouden sector gehanteerd.

Maar waarom nu dan wel?
Wij willen voorkomen dat jij door deze onduidelijkheid het gevoel krijgt dat wij geen waardering voor je hebben. Want dat is niet zo! Jij staat dag in dag uit en zelfs in coronatijd klaar voor onze cliënten. Vandaar dat we voortaan ook de tijd die jij besteed aan reistijd tussen cliëntadressen willen belonen.

Ik welke gevallen krijg ik reistijd uitbetaald?
Je krijgt reistijd uitbetaald als je op een werkdag moet reizen van het ene naar het andere cliëntadres. Het gaat dus niet om de reis vanuit huis naar je (eerste) cliëntadres of de reis van je laatste cliëntadres terug naar huis. Dit heet woon-werkverkeer en die tijd wordt niet vergoed. In onderstaand voorbeeld krijg je dus reistijd betaald tussen cliënt A en B en tussen cliënt B en C. De rit van thuis naar cliënt A en van cliënt C naar thuis valt onder woon-werk verkeer.

Hoe wordt de reistijd precies berekend?
De reistijd tussen cliënten wordt in bijna alle gevallen automatisch berekend in ONS, op basis van de afstand tussen twee cliëntadressen. Er wordt dus uitgegaan van de gangbare reistijd met het afgesproken vervoermiddel. Deze tijd wordt tegen je normale uurloon betaald. We gaan dus uit van de tijd die er gemiddeld voor nodig is om de afstand af te leggen.

Hoe zie ik de reistijd terug in mijn planning?
Bij achtereenvolgende cliëntadressen registreert ONS de reistijd automatisch. Hierdoor verschuift de begintijd van de volgende cliënt overeenkomstig de door ONS berekende reistijd. De daadwerkelijke reistijd zie je in dat geval alleen weergegeven in de weekstaat en bij het ondertekenen van je uren. Wanneer een dienst niet achtereenvolgend is, bijvoorbeeld door een pauze, zie je de reistijd terug als een apart blokje tussen twee cliëntadressen. Bekijk hier hoe dit eruit ziet in de ONS Nedap app en het medewerker-portaal.

Welke gevolgen heeft de reistijdbetaling voor mijn planning?
De reistijdbetaling heeft weinig gevolgen voor jouw planning. Het kan zijn dat je eerst om 11.15 uur bij je tweede cliënt zou starten, maar op basis van de door ONS berekende reistijd voortaan om 11.08 uur begint.

Kan ik nog wel een pauze tussen twee cliëntadressen nemen?
Mocht je tussen twee cliëntadressen door een pauze wensen om bijvoorbeeld je kinderen uit school te halen of een boodschap te doen, is dat uiteraard mogelijk. Overleg dit wel eerst even met het Planbureau van jouw vestiging. Wij betalen dan nog steeds de tijd die je normaal kwijt zou zijn om van de ene naar de andere cliënt te reizen. De tijd die je zelf wilt besteden aan je privézaken wordt natuurlijk niet betaald.

Kan ik mijn eigen pauze plannen?
Als je een pauze wilt plannen tussen je cliëntadressen, dien je dat met het Planbureau van jouw vestiging te overleggen. Als het voor de cliënt geen probleem is qua beschikbaarheid, zullen we daar rekening mee houden. Bij een onderbreking tussen twee cliënten die langer dan 3 uur is, spreken we niet meer van een pauze. Je hebt dan te maken met twee losse opkomsten. De tijd tussen deze cliënten wordt dan niet vergoed, omdat er sprake is van twee keer woon-werk verkeer.

Welk invloed heeft de reistijdbetaling op mijn contracturen?
De reisuren zijn gewerkte uren. Wel is de invloed van de reistijd zo beperkt, dat dit in de meeste gevallen niet direct zal leiden tot een aanpassing van je contracturen. Je zorgcoördinator houdt in de gaten of dat wel nodig is.

Krijg ik ook reistijd uitbetaald bij ziekte of verlof?
Ja, als je ziek bent/bij verlof krijg je doorbetaald wat je gemiddeld per periode in de zes maanden voorafgaand aan je eerste ziekte/verlofdag aan loon hebt ontvangen.

Welke invloed heeft de reistijdbetaling op mijn reiskostendagvergoeding (fietsvergoeding)?
De reistijdbetaling heeft geen invloed op je reiskostendagvergoeding.

Hoe zie ik de reistijd op mijn loonstrook?
De reistijd wordt apart benoemd op je loonstrook. In de week van de eerste uitbetaling ontvang je een mail met uitleg over hoe je dit terug ziet op je loonstrook.

Brengen jullie de cliënten ook op de hoogte?
De cliënten gaan op korte termijn weinig merken van de beslissing om reistijd te betalen. Mocht de planning van de cliënt wijzigen, dan informeren we de cliënt zoals gebruikelijk.

Bij wie kan ik terecht met vragen?
Voor alle vragen met betrekking tot de planning kun je (per mail) terecht bij het planbureau van je vestiging. Voor overige vragen, bijvoorbeeld over je loonstrook, kun je terecht bij je zorgcoördinator.