Veel gestelde vragen over Helpende Zorg en Welzijn

Laatste update 29-11-2021

Tzorg biedt een deel van haar medewerkers de mogelijkheid om de opleiding Helpende Zorg en Welzijn mbo-niveau 2 te volgen. Een mooie kans om jezelf door te ontwikkelen en een erkend diploma te behalen! We geloven dat we hiermee onze cliënten helpen en onze rol in de zorgketen beter invullen. Op deze pagina lees je de veelgestelde vragen en antwoorden over de opleiding en het werk als Helpende Zorg en Welzijn. Ga je definitief starten met de opleiding dan vind je onderaan veelgestelde vragen over onder andere contracten, stage en vergoedingen. Staat jouw vraag er niet tussen? Mail deze dan gerust naar zorgthuis@tzorg.nl.

 

Opleiding tot Helpende Zorg en Welzijn

Waarvoor word ik opgeleid?

Je wordt opgeleid voor persoonlijke begeleiding en om licht verzorgende taken uit te voeren bij de cliënt thuis. Zoals de cliënt helpen bij het wassen of douchen, het aankleden en de maaltijden.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Het is een opleiding die zo’n 7 maanden duurt. De opleiding is één lesdag (± 7 uur) in de twee weken. Het gaat om zowel online als klassikale lessen. De zelfstudie bedraagt ongeveer 7 uur per week.

Daarnaast loop je stage, dit doe je in de praktijk. De stage is zo’n 40 tot 60 uur gedurende de opleiding. De praktijkuren gaan altijd in overleg met jou, de opleider en Tzorg. Deze uren worden doorbetaald door Tzorg.

Lees hier meer informatie over de opleiding.

Waar kan ik stage lopen?

Jij gaat in principe zelf op zoek naar een geschikte stageplek. Stageplekken in de zorg zijn schaars. Daardoor kan een plek vinden best uitdagend zijn. Tzorg en de opleider ondersteunen je in dit proces zodat jij een passende stageplek vindt.

Is het een online opleiding of een klassikale opleiding?

De opleiding is een combinatie tussen online en klassikale lessen. Je krijgt overwegend online les. De stage is in de praktijk.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen op de opleiding te volgen?

Alle voorwaarden lees je hier terug.

Waar wordt de opleiding gegeven?

De opleiding bestaat uit online en klassikale lessen. Het is ons streven om de klassikale lessen in jouw regio plaats te laten vinden. Ook de stage in de praktijk is zoveel mogelijk in jouw eigen regio.

Wat kost de opleiding?

De opleidingskosten, examenkosten en materiaalkosten worden door Tzorg betaald. Van jou wordt een eigen tijdsinvestering gevraagd voor de zelfstudie- en lesuren. Deze uren kunnen variëren per week.

Moet ik de opleiding helemaal afmaken of kan ik ook deelcertificaten behalen?

Het is de bedoeling dat je de opleiding geheel afmaakt. Zie hiervoor ook de voorwaarden.

Wanneer kan ik licht verzorgende taken uitvoeren bij cliënten?

Tzorg verwacht halverwege 2022 licht verzorgende taken uit te mogen voeren. Hiervoor hebben we een contract met het zorgkantoor nodig. Zonder contract mogen we deze taken niet uitvoeren.  Als wij dit contract krijgen, verwachten we dat jij halverwege 2022 licht verzorgende taken uit mag voeren. Mits je het Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 diploma hebt behaald.

Moeten alle thuishulpen van Tzorg licht verzorgende taken gaan uitvoeren/opgeleid worden?

Nee, niet alle thuishulpen hoeven opgeleid te worden of licht verzorgende taken uit de voeren. Dat gebeurt alleen als jij dit zelf graag wilt.

 

Het werk als Helpende Zorg en Welzijn

Wat houden de werkzaamheden in?

Je wordt opgeleid om licht verzorgende taken uit de voeren. Zoals de cliënten helpen bij wassen of douchen en het aankleden. Ook ondersteun je bij maaltijden en dagritme. De verwachting is dat je daarnaast ook huishoudelijke ondersteuning blijft bieden.

Wat zijn de werktijden?

Als je licht verzorgende taken uit mag gaan voeren, kun je te maken krijgen met onregelmatige werktijden. Zoals avonduren of weekenden. Uiteraard gaat dit altijd in overleg met jou. Voor onregelmatige tijden ontvang je een onregelmatigheidstoeslag op je loon.

Blijven mijn werkdagen zoals ze nu zijn?

Als je licht verzorgende taken uit mag gaan voeren, kunnen jouw werkdagen- en tijden veranderen. Dit gaat altijd in overleg met jou.

Ga ik meer verdienen als ik licht verzorgende taken ga uitvoeren bij cliënten?

Wanneer je als gediplomeerd Helpende Zorg en Welzijn licht verzorgende taken uitvoert, krijg je betaald volgens de CAO VVT vanuit loonschaal (FWG) 25. Het uurtarief in deze loonschaal is inderdaad hoger dan de HV loonschalen waaruit je als Hulp bij het Huishouden krijgt betaald.

 

Informatie voor medewerkers die starten met de opleiding

Ontvang ik een studieovereenkomst?

Wanneer je start met de opleiding onderteken je 2 studieovereenkomsten:

  1. Onderwijsovereenkomst van Educared.
    Je krijgt van Educared een onderwijsovereenkomst, daarin staan de afspraken tussen de school en jou als leerling vastgelegd.
  2. Studieovereenkomst van Tzorg.
    Van Tzorg ontvang je een studieovereenkomst met daarin de afspraken tussen Tzorg en jou als medewerker. In de overeenkomst staan onder andere afspraken over vergoedingen, einddatum studie en terugbetalingsregeling.
Krijg ik de lesuren en studie uren betaald?

Je volgt de studie buiten werktijd (lesdagen en thuisstudie). Deze uren krijg je dus niet uitbetaald. Naast het volgen van de studie maak je de reguliere contracturen bij cliënten.

Hoeveel uur krijg ik les?

Je volgt 1 lesdag (+/- 7 uur) per twee weken in eigen tijd. Het zijn ongeveer 12 lesdagen in totaal. Lessen vinden afwisselend klassikaal of online plaats. De zelfstudie bedraagt ongeveer 7 uur per week en dien je zelf buiten werktijd in te plannen.

Wanneer heb ik les?

De lesdagen zijn per klas verschillend. Je hebt van Educared een e-mail ontvangen met de klassenindeling en het persoonlijke lesrooster. We hebben de planners en zorgcoördinatoren verzocht om jouw werkplanning zo veel mogelijk aan te passen zo dat je de lessen kunt volgen. Blijf samen met je planner en zorgcoördinator in gesprek over de planning.

Waar kan ik stage lopen?

Jij gaat in principe zelf op zoek naar een geschikte stageplek. Stageplekken in de zorg zijn schaars. Daardoor kan een plek vinden best uitdagend zijn. Tzorg en de opleider ondersteunen je in dit proces zodat jij een passende stageplek vindt.
Bij de introductiedagen ontvang je tips en wordt je verzocht om te starten met het zoeken naar een stageplek. Medio januari heb je voldoende les gehad en mag je starten met stage lopen. Voor 1 maart dien je een stage te hebben gevonden en te hebben doorgegeven aan Educared.

Moet ik een contract tekenen wanneer ik stage ga lopen?

Wanneer je stage gaat lopen dien je een praktijkovereenkomst (POK) te tekenen. In de POK staan de afspraken tussen Educared en het stagebedrijf over onder andere begeleiding, verzekering en aansprakelijkheid. Het is een wettelijke verplichting. De POK moet getekend worden door jou als medewerker. Bij aanvang stage ontvangt je ook een bevestiging leerwerkovereenkomst van Tzorg. De bevestiging leerwerkovereenkomst is een aanvulling vanuit Tzorg op de POK. De brief moet worden ondertekend en worden geretourneerd naar Tzorg.

Hoeveel uur moet ik stage lopen?

Tijdens het opleiding loopt je 40-60 uur stage. Dit is gemiddeld 1,5-2 uur in de week, afhankelijk van exacte opleidingsduur. Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de stage uren aan de zorgcoördinator. De zorgcoördinator zorgt dan dat deze uren worden uitbetaald.

Worden de stage uren betaald? En wat betaald Tzorg nog meer?

Het volgen van lessen en het studeren valt buiten de werktijd en worden niet betaald. Daarnaast loop je stage. Dit wordt wel betaald. Het lopen van stage doe je bij een andere zorgorganisatie en is zo veel mogelijk onder werktijd. De stage is zo’n 40 tot 60 uur gedurende de opleiding. Wanneer en hoeveel uren je stage loopt doe je in overleg met je zorgcoördinator, planner en opleider. Deze uren worden doorbetaald door Tzorg. Ook de opleiding, verplicht lesmateriaal en examenkosten worden volledig vergoed door Tzorg

Hoe zie ik mijn stage uren op mijn loonstrook?

Tijdens de studie loopt je in totaal 40-60 uur extern stage. Deze uren worden door Tzorg betaald en zijn na de verloning terug te vinden op de voorzijde van de loonstrook als ‘Salaris (uit uren scholing)’. Op de achterzijde van de loonstrook zijn de uren terug te vinden als ‘1650 Cursus uren 100%’.

Krijgt ik reistijd en reiskosten vergoed?

De reistijd naar school of stage is in eigen tijd van de medewerker en wordt niet vergoed. De reiskosten die je voor een lesdag of naar stage maakt met het openbaar vervoer of met de auto worden wel vergoed conform cao VVT. Deze reiskosten mag je declareren.

Wanneer vinden de examens plaats?

De examens vinden op verschillende datums plaats. Je moet jezelf inschrijven voor de examens. Het examen Nederlands en Rekenen zijn landelijk georganiseerd. Examen A is het enige examen dat wordt gepland door Educared. Je ontvangt hiervan tijdens de introductiedag de planning. We verzoeken om samen met je zorgcoördinator en planner te kijken naar de planning wanneer de datums bekend zijn. Inhoudelijke informatie over de examens vind je in de studiegids.

Wanneer haal ik mijn diploma?

Tussen 17 en 20 mei 2022 neemt de examencommissie een besluit of de je bent geslaagd voor de opleiding. Vervolgens ontvang je via Educared een bericht of je bent geslaagd. Je ontvangt dan een uitnodiging om je diploma feestelijk in ontvangst te nemen. Je zorgcoördinator mag hierbij aanwezig zijn. In maart ontvang je alvast een save-the-date voor deze diplomering..

De vervoerskosten naar de diplomering mag je declareren conform vergoeding reiskosten. De uren tijdens de diplomering worden niet vergoed.

 

Overige vragen

Staat jouw vraag hier niet tussen? Mail deze dan gerust naar zorgthuis@Tzorg.nl en wij helpen je graag verder.