Veelgestelde vragen

1.1. Voor wie gelden de algemene voorwaarden?
De algemene voorwaarden gelden voor jou en Tzorg. Ze gaan in vanaf het moment dat je met ons een zorgovereenkomst sluit. Belangrijk: De wettelijke regelingen gaan altijd voor op de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden in deze geven niet een complete weergave van de wettelijke regelingen.
1.2. Wie is wie in de algemene voorwaarden?
In de algemene voorwaarden gaat het over ‘u / uw’ en over ‘wij / ons’. Dit bedoelen we daarmee: U / uw Dit is de persoon die de zorg ontvangt. Maar soms bedoelen we daar ook de wettelijke vertegenwoordiger van deze persoon mee. De wettelijke vertegenwoordiger is de persoon die namens de zorgontvanger beslissingen kan nemen. Wij / ons Dit is de zorgaanbieder, Tzorg.
1.3. Wanneer kunnen we de algemene voorwaarden aanpassen?
 • Wijzigingen door derden Het kan zijn dat onze brancheorganisatie Actiz wijzigingen in haar voorwaarden doorvoert. Of dat de wet- en regelgeving of onze contracten met gemeentes veranderen. In dat geval kunnen wij de algemene voorwaarden daarop aanpassen. Een aanpassing van de algemene voorwaarden door (één van) deze punten, geldt meteen wanneer de verandering in de Actiz voorwaarden, wet- en regelgeving of het contract tussen Tzorg en de gemeente ingaat. Zo’n aanpassing kunnen wij jou ook achteraf melden.
 • Andere wijzigingen In alle andere gevallen kunnen wij de algemene voorwaarden ook aanpassen. Dit gaat altijd met goedkeuring van de cliëntenraad. Wij melden je vooraf over dit soort aanpassingen en laten weten wanneer die ingaan.
2.1. Welke verplichtingen hebben wij?
Wij vertellen je over de voorgestelde zorg. Die zorg noemen we hierna ook wel de ondersteuning. Wanneer nodig overleggen we hierover met jou. Zo beslissen we samen over passende zorg waar je zelf achter staat. Belangrijk: Woon je in een gemeente waar je zelf verantwoordelijk bent voor de zorgverlening, dan zijn deze punten niet van toepassing. Jouw zorgcoördinator weet of dit voor jou geldt.
2.2. Wat is een (digitaal) ondersteuningsplan?
In het ondersteuningsplan staan de afspraken die wij samen maken over uw zorg. Ook vind je daar uw cliëntevaluaties met Tzorg terug. Jouw ondersteuningsplan maken we bij start van de ondersteuning. Dit plan kan op papier staan, of digitaal zijn. Niet overal is een ondersteuningsplan van toepassing. Jouw zorgcoördinator weet of er een ondersteuningsplan voor jou nodig is. De afspraken in het ondersteuningsplan sluiten zoveel mogelijk aan bij jouw wensen en de ondersteuningsmogelijkheden. Jouw zorgindicatie bepaalt wat wij voor je mogen doen. Wens je nu of in de toekomst meer zorg dan jouw zorgindicatie toelaat? Bespreek dit met jouw zorgcoördinator. Die bekijkt met jou de opties. Afhankelijk van jouw situatie, kun je dan mogelijk een hogere zorgindicatie en dus meer zorg krijgen.
2.3. Wat als jij en Tzorg het niet eens worden over het ondersteuningsplan? Of als je niet wil/kan overleggen over het ondersteuningsplan?
Samen proberen we het eens te worden over het ondersteuningsplan. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met wensen, voorkeuren, mogelijkheden en beperkingen. Als je het voorgestelde ondersteuningsplan erg nadelig vindt, dan bespreken we dat samen. Mogelijk betrekken we ook de gemeenten of andere partijen om een passender ondersteuningsplan te maken. Als dat niet lukt of je geen toestemming geeft voor (delen van) onze zorg, benoemen we dat in het ondersteuningsplan. Wij doen niets waar jij, of jouw wettelijke vertegenwoordiger, geen toestemming voor heeft gegeven.
2.4. Wat gebeurt er tijdens de cliëntevaluatie?
Tijdens de cliëntevaluatie bespreken we hoe de ondersteuning gaat en of er aanpassingen nodig zijn. Met de uitkomst werken we jouw (digitale) ondersteuningsplan bij 6 weken na start van de zorg evalueren wij hoe je de ondersteuning ervaart.
2.5. Wat als Tzorg de afspraken in het (digitaal) ondersteuningsplan niet nakomt?
Als wij door omstandigheden geen ondersteuning kunnen bieden, hoor je dat zo snel mogelijk. Samen bespreken we dan hoe het verder gaat.
2.6. Welke regels gelden er voor het gebruik van het cliëntdossier?
Vragen rondom wet- en regelgeving over het inzien van het cliëntdossier, het bijhouden/ bewaren van het cliëntdossier, een kopie van het cliëntdossier en vernietigingsverzoeken mail je naar privacy@tzorg.nl of neem contact op met jouw zorgcoördinator. Zij kunnen je wijzen op het privacy beleid. Op https://www.tzorg.nl/privacy-statement/  lees je onze privacyverklaring.
3.1. Moet je ons betalen voor de ondersteuning?
Je hoeft ons niet te betalen, omdat wij rechtstreeks door het zorgkantoor, de gemeente of de zorgverzekeraar worden betaald. Mogelijk moet je wel verplicht een wettelijke eigen bijdrage betalen aan het CAK. Het CAK bepaalt hoe hoog die bijdrage is. Daar hebben wij verder dus geen invloed op. Wanneer betaalt u ons wel? Wanneer de ondersteuning niet via de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning of Zorgverzekeringswet (direct) of door het zorgkantoor, de gemeente of zorgverzekeraar aan ons betaald wordt.
3.2. Hoeveel moet je betalen?
Als je zelf moet betalen voor de ondersteuning, hoor je vóóraf onze prijzen. Informatie over de eigen bijdrage kun je opvragen bij het CAK. Uw verzekeraar kan je vertellen over het eigen risico. Op de hoogte van jouw eigen bijdrage of eigen risico hebben wij verder geen invloed.
3.3. Op welk moment moet je betalen?
Wanneer je de ondersteuning niet zelf hoeft te betalen, ontvang je geen rekening. Die sturen wij namelijk direct naar het zorgkantoor, de gemeente of de zorgverzekeraar.
 • De rekening voor de eigen bijdrage aan het CAK, krijg je van het CAK.
 • De rekening van de ondersteuning die je zelf moet betalen krijg je van ons. Je hebt 14 dagen de tijd om die te betalen.

Test pop-up

Zo deel je jouw ervaring

 • Praat erover met jouw thuishulp

  Vaak lost een goed gesprek al veel op. Je kunt ook altijd terecht bij jouw zorgcoördinator.

 • Maak een terugbelverzoek

  Kom je er samen toch niet uit? Maak via onderstaand formulier een terugbelverzoek aan. We nemen binnen 3 werkdagen contact met je op en samen zoeken we een oplossing.

  "*" geeft vereiste velden aan

  Postcode cliënt*
  Zo kunnen we de juiste medewerker contact met je laten opnemen.
  Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 • Ga in gesprek met de interne klachten-functionaris Tzorg

  A. Hulp via de interne klachtenfunctionaris van Tzorg
  Kom je er niet uit met de thuishulp of zorgcoördinator? Meld jouw klacht dan bij de interne klachtenfunctionaris van Tzorg. Na jouw melding neemt deze persoon binnen 10 werkdagen contact op. De klachtenfunctionaris streeft naar afhandeling van de klacht binnen 2 weken, afhankelijk van complexiteit van de klacht. In overleg kan dit verlengd worden met 4 weken. Tzorg kan jouw klacht niet altijd oplossen.

  Voor contact met de interne klachtenfunctionaris mailt u naar kwaliteitzorg@tzorg.nl


  B. Hulp van de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon bij Wzd/ Wvggz ondersteuning
  Iedere cliënt die ondersteuning ontvangt vanuit de Wet zorg en dwang (Wzd) of de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) heeft recht een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Daarvoor kun je terecht bij Quasir. De cliëntvertrouwenspersoon geeft informatie en advies over jouw rechten en plichten. Ook helpt Quasir met het omschrijven van jouw klacht en het zoeken van een oplossing. De cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk en de informatie die je met elkaar deelt is altijd vertrouwelijk.


  Voor wie geldt de Wzd/Wvggz?

  Wzd is ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of een gelijkgestelde aandoening zoals het syndroom van Korsakov en daar zorg voor nodig hebben.   

  De Wvggz is ondersteuning voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel (gevaar) veroorzaakt voor henzelf of voor anderen. 


  Voor contact met de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon bel je naar: 06 – 57 53 75 20
  (bereikbaar tussen 9.00 tot 17.00 uur ma t/m vr) 

 • Vraag hulp aan

  Enkel wanneer je bovenstaande stappen 1 t/m 3 heeft doorlopen, dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Quasir.

  Quasir is een onafhankelijk expertisecentrum voor klachten, calamiteiten, geschillen en cliëntvertrouwenswerk in de zorg- en welzijnssector.

  Contact met klachtenfunctionaris van Quasir
  Heb je alle bovenstaande stappen 1 t/m 3 heeft doorlopen, dan kun je contact opnemen met Quasir. De onafhankelijk klachtenfunctionaris helpt jou bij het bemiddelen tussen jou en Tzorg. Uiterlijk binnen 48 uur na jouw melding word je teruggebeld of gemaild.

  Klik hier voor contact.

 • Dien een officiële klacht in bij de Klachtencommissie Quasir

  Heb je alle bovenstaande stappen doorlopen en ben je het oneens met de afhandeling van jouw klacht? Dan is er een ‘geschil’ tussen jou en Tzorg. Je kunt de situatie doorgeven aan de klachtencommissie van Quasir. 

  Meer informatie Quasir
  Meer informatie over de klachtencommissie, klachtenprocedure en het klachtenregelement van Quasir? Bekijk hier dan de website van Quasir

  Contact met de klachtencommissie
  E-mailadres: Ambtelijk Secretaris Klachtencommissie | QUASIR | ambtelijksecretaris@quasir.nl

scroll verder