Ronde Tafel Conferentie

Tzorg vindt het belangrijk kennis te verzamelen, te vergroten en vooral ook te delen. Daarom organiseert Tzorg eens per twee jaar een Ronde Tafel Conferentie. Samen met wethouders en beleidsmedewerkers van gemeenten gaan we om tafel en wisselen van gedachten over onderwerpen gerelateerd aan thuishulp en begeleiding.

In Nederland is Tzorg de enige Wmo-zorgspecialist die landelijk opereert maar werkt op lokaal niveau. Onze ervaring, kennis en expertise over wat de cliënt nodig heeft delen wij graag met andere zorgaanbieders om het sociale domein verder te helpen en zo de zorg betaalbaar te houden.