Duurzame groei

Tzorg in 2022

Wij zorgen voor een aangenaam thuis voor onze cliënten. Vandaag en morgen. Dat is onze missie. Alleen doen we dit in een sterk veranderende zorgmarkt. De grootste uitdaging waar we voor staan, is hoe we de zorg betaalbaar en werkbaar kunnen houden in de toekomst met voldoende zorgmedewerkers om het uit te voeren.

Publicatie online jaarverslag 2022

Ga naar de online versie van ons jaarverslag.

Nederland ‘vergrijst’, er is sprake van een dubbele vergrijzing. De toename van het aantal ouderen zorgt voor een stijgende zorgvraag terwijl de beroepsbevolking die deze zorg kan leveren, juist daalt. Tegelijkertijd heeft ook de krappe arbeidsmarkt impact op de doorontwikkeling van Tzorg. De urgentie zit dan ook op het aantrekken, binden en blijven boeien van de juiste mensen.

Nadenken over de toekomstbestendigheid van het zorgstelsel is actueel.

Het afgelopen jaar hebben we actief de mogelijkheden verkend hoe wij als organisatie voorbereid kunnen zijn op de toekomst. En hoe wij onze dienstverlening toekomstbestendig kunnen organiseren en inrichten. Daarbij onderzochten we kansen en risico’s, zoals ontwikkelingen binnen de Wmo en mogelijke kansen buiten de Wmo, zoals een verbreding van onze diensten binnen de wet langdurige zorg (Wlz).

Als belangrijke schakel in het gehele zorgdomein, zijn wij met onze dienstverlening en werkzaamheden niet alleen ondersteunend, maar ook preventief. We herkennen kwetsbaarheid, zijn in verbinding met het formele en informele netwerk, we voorkomen zwaardere zorg door gezondheid voorop te zetten en zelfredzaamheid te bevorderen.

Afsluitend delen wij onze trots en waardering naar al onze medewerkers. Ook in 2022 is er met aandacht en een warm hart naar onze cliënten omgekeken. Dagelijks zijn onze cliënten van zorg en ondersteuning voorzien. Met trots kunnen we zeggen: We handelen uit voorzorg.

Met warme groet,

Tzorg Directie

Jeroen Kamerbeek, Claudy de Koning, Thijs Verhagen & René Akkermans