Vraag naar thuiszorg blijft stijgen

Wo 29 mei

Op de website www.binnenlandsbestuur.nl stond deze week  het bericht dat de vraag naar thuiszorg naar verwachting sterker toeneemt in Nederland dan in andere EU landen. Dit door de sterkere vergrijzing en de relatief hoge vergoeding van de kosten.

Tzorg herkent deze trend en speelt hier al geruime tijd op in. Het is natuurlijk heel fijn en goed dat de thuiszorg in Nederland op deze manier is geregeld. Maar de vergrijzing is wel een risico voor de huidige budgetten en we moeten dus gezamenlijk kijken naar goede zorg die betaalbaar is.  Dit doen we door samen met gemeenten en andere zorgaanbieders per regio slimme oplossingen te bedenken, lokaal georganiseerd. We kijken vanuit een breed perspectief naar de uitdagingen die er liggen om mensen zo lang mogelijk aangenaam thuis te kunnen laten wonen. We werken bijvoorbeeld samen met WLZ en GGZ instellingen (beschermd wonen) om cliënten te begeleiden van thuis naar een andere woonvorm of juist andersom. En met diverse andere zorgaanbieders leveren we een totaalpakket van zorg waardoor de cliënt optimaal wordt ondersteund en langer thuis kan blijven wonen. Maar ook woningcorporaties gericht op seniorenwoning kunnen een interessante samenwerkingspartner zijn. Zo zijn er talloze mogelijkheden waar we wellicht in eerste instantie niet aan denken. We blijven onszelf vernieuwen om in te spelen op de ontwikkelingen.

Terug naar alle nieuwsberichten