Tzorg en Samen dementievriendelijk ontwikkelen online training

Ma 03 juli

Thuiszorgorganisatie Tzorg en Samen dementievriendelijk ontwikkelden samen een online training voor medewerkers in de gehele thuiszorgbranche. De training leert thuishulpen dementie eerder te herkennen en nog betere zorg te verlenen aan cliënten met dementie.

Als marktleider vindt Tzorg het belangrijk dat thuishulpen weten hoe zij het beste kunnen handelen wanneer zij zorg verlenen bij cliënten met dementie. De door Tzorg en Samen dementievriendelijk ontwikkelde training kan door medewerkers van alle thuiszorgorganisaties gratis gevolgd worden via www.samendementievriendelijk.nl/thuiszorg

Mark van den Berg, directeur Tzorg: “’Wij gaan uit van kwalitatief goede zorg in combinatie met de zelfredzaamheid van onze cliënten, ook als deze dementie heeft. Door deze training kunnen medewerkers nog betere zorg verlenen. Tzorg heeft als doelstelling dat eind 2017 zo’n 5000 medewerkers de training hebben gevolgd. ”

Oefenen met praktijksituaties

In de training worden praktijksituaties geoefend waarmee thuiszorgmedewerkers te maken krijgen als ze zorg leveren bij cliënten met dementie. Deze praktijksituaties zijn aangedragen door de medewerkers zelf waardoor de training zeer herkenbaar is.

Over Samen dementievriendelijk

Een op de vijf mensen krijgt dementie. Deze mensen wonen vaak thuis en willen zo lang mogelijk een ‘’gewoon’’ leven leiden. Samen dementievriendelijk is een vijfjarig project dat Nederlanders bewust moet maken van de impact die dementie heeft op de samenleving. Het helpt als mensen dementie herkennen en iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger. Samen dementievriendelijk is een samenwerkingsverband tussen Alzheimer Nederland, pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en het ministerie van VWS. Samen dementievriendelijk is onderdeel van het Deltaplan Dementie.

Terug naar alle nieuwsberichten