Ondersteuning thuissituatie verkleint noodzaak verpleeghuis

Wo 27 november

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat als huishoudelijke hulp vanuit de Wmo niet meer beschikbaar zou zijn, er vermoedelijk 15.000 mensen extra op kostbare verpleeghuiszorg zijn aangewezen. Inzet van thuiszorg verkleint ook de noodzaak voor het gebruik van duurdere wijkverpleging.

Voor de toekomst blijkt, mede vanuit het oogpunt van financiële houdbaarheid, dat juist het faciliteren van lichtere vormen van (publiek gefinancierde) zorg en ondersteuning in de thuissituatie essentieel is om de zorg te waarborgen.

De resultaten bevestigen waar Tzorg in gelooft en waar we voor staan: zorgen dat mensen langer aangenaam thuis kunnen wonen.

Lees hier het volledige artikel.

 

 

Terug naar alle nieuwsberichten