Hanteren juiste tarieven

Di 28 mei

Tzorg hanteert sinds vorig jaar de nieuwe loonschalen, want wij willen onze waardevolle thuishulpen en begeleiders waarderen zoals afgesproken. Helaas hebben we nog niet met alle gemeenten hierover nieuwe tariefafspraken kunnen maken. Hierdoor zijn de huidige loonkosten niet meer in verhouding met de tarieven die worden betaald.

Als we met elkaar willen dat mensen langer aangenaam thuis kunnen blijven wonen, is dit absoluut nodig.

 

Tarieven aanpassen

De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) plichtige gemeenten zijn verplicht een tarief te stellen waarmee zorgaanbieders hun medewerkers volgens de cao VVT kunnen uitbetalen. Nog niet alle gemeenten hebben dit doorgevoerd. Wij gaan daarom graag het gesprek aan om te kijken hoe en per wanneer we de tarieven het beste kunnen aanpassen. Zodanig dat de medewerkers in de thuiszorg het juiste loon kunnen blijven krijgen en dat we de zorg betaalbaar houden voor de gemeente en de cliënt.

 

Rekentool

Om een reële prijs voor hulp bij het huishouden te berekenen, hebben de sociale partners een rekentool ontwikkeld voor gemeenten en zorgaanbieders. Bij het berekenen van de nieuwe tarieven gebruikt Tzorg samen met gemeenten deze rekentool. Bekijk hier de tool: https://reeleprijzenwijzer.nl/rekentool/.

 

Achtergrond

Wanneer een gemeente gebruik maakt van de rekentool om het tarief voor hulp bij het huishouden te berekenen, dan houdt het automatisch rekening met de kostprijselementen die in de ‘AMvB reële prijs’ staan vermeld. De rekentool blijft voortdurend in ontwikkeling.

De CAO-afspraken van 7 mei 2018 (i.c. 4% loonsverhoging per 1/10) en de premies 2019 zijn in de rekentool verwerkt. In deze versie staan geen FWG-schalen meer en vindt men uitsluitend de HV-loonschaal terug.

 

Terug naar alle nieuwsberichten