Altijd Zorg Aanwezig draagt activiteiten over aan Tzorg

Di 31 oktober

Uden/Alkmaar, 31 oktober 2017 –  Zorgorganisatie Altijd Zorg Aanwezig (AZA) en thuiszorgorganisatie Tzorg hebben overeenstemming bereikt over de voorgenomen overdracht per 1 januari 2018 van de activiteiten van AZA aan Tzorg in Regio Kop van Noord-Holland, Regio West Friesland, Regio Zaanstreek, BUCH gemeenten, Regio Alkmaar en de gemeente Almere. Tzorg neemt de meer dan 750 uitvoerende- en kantoor medewerkers van AZA over, zodat de ongeveer 3.800 cliënten hun vertrouwde thuishulp behouden.

Jos Struik, Directeur AZA: “Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de zorg en de verwachting is dat dit ook in de komende jaren zo zal blijven. Dat levert kansen op maar brengt ook risico’s met zich mee. Als directie van AZA kijken we continu hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze medewerkers zekerheid hebben van werk en cliënten kunnen vertrouwen op goede zorg. Na lang wikken en wegen hebben we besloten dat het voor de lange termijn het beste is voor alle betrokkenen om AZA over te dragen aan een organisatie die alle mogelijkheden heeft om die kansen en risico’s met vertrouwen aan te pakken.”

Alle activiteiten van AZA worden per 1 januari 2018 overgenomen door Tzorg. Dat betekent dat de uitvoerende medewerkers met behoud van alle rechten en plichten die zij nu hebben bij AZA, van rechtswege in dienst treden bij Tzorg. Tzorg ziet deze overgang als een strategische uitbreiding van haar activiteiten. AZA heeft regionaal een sterke positie verworven in de zwaardere huishoudelijke hulp en bij de individuele begeleiding. Als landelijke organisatie kiest Tzorg voor een lokale werkwijze in de uitvoering. AZA heeft deze werkwijze al bewezen en heeft de kwaliteit hoog in het vaandel staan. Tzorg is in een groot deel van het gebied al gecontracteerd en dus bekend met de lokale kaart. Tzorg is met een cliënttevredenheid van een 8,1 een zorgaanbieder met een kwalitatief hoogstaande dienstverlening waar de cliënten en medewerkers van AZA op kunnen vertrouwen.

AZA en Tzorg zijn met de betrokken gemeenten in gesprek over de contractuele overgang en de voorwaarden die daarmee verbonden zijn.

Behoud koppeling thuishulp-cliënt

Tzorg zorgt ervoor dat bestaande relaties tussen cliënten en medewerkers behouden blijven. De cliënten hoeven daarom op dit moment niets te doen. Zorgindicaties en eigen bijdragen veranderen ook niet.

Informatie en communicatie

Medewerkers en cliënten worden zowel door AZA als Tzorg op de hoogte gebracht over de veranderingen. Voor de medewerkers wordt onder meer een gezamenlijke informatiebijeenkomst georganiseerd waarin Tzorg zich nader zal voorstellen en de medewerkers de gelegenheid geeft om hun vragen te stellen. Tzorg heeft ervaring met vergelijkbare situaties en kiest er voor ter verdere kennismaking iedere medewerker nog individueel te spreken.

Terug naar alle nieuwsberichten